📚 Horúce knižné zľavy

ICM Agency

Našli sme 15 titulov

Základy terminológie telesných cvičení

Terminológia telesných cvičení, ako odborný vyjadrovací prostriedok v telovýchovnom a športovom procese, je prostriedkom: - verbálnej a písomnej komunikácie medzi telovýchovnými a športovými odborníkmi, medzi cvičiteľom a cvičencom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,70€
7,16€

Športová metrológia

Športová metrológia

Kniha Športová metrológia je určená ako základný študijný materiál predovšetkým pre študentov FTVŠ UK. Obsahom učebnice sú v prvej časti základné teoretické východiská predmetu, stručná história jeho formovania sa a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,16€

Doping v športe

Doping v športe

Publikácia je prvým učebným textom svojho druhu na Slovensku, pripraveným v spolupráci s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky (SADA). Je určená predovšetkým pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia vo vedách o športe a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,70€

Sprache der Sportarten

Textová učebnice Sprache der Sportarten je určena zejména vysokoškolským studentům bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport. Jádro publikace tvoří odborné texty, podávající především popis a charakteristiku vybraný Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,93€
15,74€

Herný výkon v športových hrách

Herný výkon v športových hrách

Vladimír Přidal, ICM Agency (2012)
Pojem - štruktúra - diagnostika

Kniha Herný výkon v športových hrách je vedecká monografia zameraná pre potreby trénerov, herných analytikov ale aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€

Bežecké lyžovanie

Peter Petrovič, ICM Agency (2012)
Technika - metodika

Autor sai v publikácii zrozumiteľným spôsobom venujú problematike bežeckého lyžovania s osobitným zreteľom na jeho charakteristiku, techniku, metodiku. Dôraz sa kladie aj na športový tréning v bežeckom lyžovaní a na záver autori... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,23€
8,58€

Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky

Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky

Kniha Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky je výberom metód, ktoré umožňujú popis a analýzu jedného podstatného faktoru športového pohybu – športovej techniky. Význam výsledkov použitia biomechanických metód je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
29,09€

Synchronizované plávanie

Synchronizované plávanie

Synchronizované plávanie je najmladším odvetvím plaveckých športov. Za pomerne krátke obdobie svojej existencie zaznamenalo značný progres nielen v kvalite športových výkonov, ale aj v podvedomí divákov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,54€

Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka

Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka

V predloženej publikácii sme sa snažili rozšířiť poznatky o gymnastických systémoch, ale aj ich aktualizáciu o širokú škálu gymnastických pohybových aktivít a gymnastických športov tak, jako jich poznáme v súčasnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,54€

Atletika 2011

Atletika 2011

Dušana Čierna, ICM Agency (2011)
Vedecký zborník

Vedecký zborník. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,47€

Športová antropológia

Športová antropológia

Podnetom pre vypracovanie tejto vysokoškolskej učebnice bol malý výber odbornej a študijnej literatúry z oblasti športovej antropológie pre poslucháčov vysokých škôl telovýchovného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,40€

Judo

Judo

Miloš Štefanovský, ICM Agency (2012)
Všetko, čo ste chceli o Jude vedieť a nemali ste sa koho opýtať

Odborník na Judo Miloš Štefanovský a jeho kolektív autorov sa v publikácii Judo venujú rozohriatiu a rozvcičeniu v Jude, tréningu detí, mládeže a dospelých, Randori - charakteristika, členenie a príklady, ako byť silným a rýchlym... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,93€

Fyziologické základy senzomotoriky

Fyziologické základy senzomotoriky

Kniha Fyziologické základy senzomotoriky je vysokoškolská učebnica. Pozostáva zo štyroch častí. Prvá kapitola je vstupom do problematiky a oboznamuje čitateľov so základnou koncepciou motorickej výkonnosti. Druhá kapitola sa zaoberá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,93€

Rozcvičenie vo futbale

Publikácia Rozvičenie vo futbale od prof. PaedDr. Miroslava Holienku PhD. sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa autor venuje charakteristike a štruktúre rozcvičenia, fyziologickej podstate a úlohám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,62€
13,60€

Teória a didaktika basketbalu

Teória a didaktika basketbalu

Kniha Teória a didaktika basketbalu je učebným textom a študijnou literatúrou predmetov Základy basketbalu a Basketbal vyučovaných na FTVŠ UK. V úvode sa autor zaoberá históriou a charakteristikou basketbalu, pokračuje prehľadom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,24€