Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Hronka

Našli sme 37 titulov

Krajina Hudba a jej obyvatelia II. (Gabriela Badinová)

Tvorivá kniha hudobnej náuky Krajina Hudba a jej obyvatelia II. je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,49€

Krajina Hudba a jej obyvatelia

Kniha Krajina Hudba a jej obyvatelia je plnofarebná, bohato ilustrovaná publikácia, určená na vyučovanie hudobnej náuky pre predškolské deti vo veku 5. rokov (niektoré označené časti knihy aj pre štvorročné deti) a ich rodičov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Nemecká filozofická terminológia (Renáta Kanichová) [SK]

Renáta Kanichová, Hronka (2015)
ukturálno-funkčná analýza Koncepčným zámerom práce je vyplniť medzeru v oblasti lingvistického výskumu terminologic-kého...

Koncepčným zámerom práce je vyplniť medzeru v oblasti lingvistického výskumu terminologic-kého fondu filozofie a vytvoriť metodologickú platformu pre aplikovaný lingvistický výskum filo-zofickej terminológie. Terminologický aparát filozofie, vzhľadom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,98€
11,14€

Čo? Ako? Prečo? (Franišek Novosád) [SK]

Franišek Novosád, Hronka (2015)
Sociálna teória v otázkach a odpovediach Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný...

Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii T. Hobbes – G. W. F. Hegel – K. Marx – M. Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov súčasného sveta. Dejiny sociálnych a politických ideí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,98€
10,21€

Hold Katalánsku (George Orwell) [SK]

George Orwell, Hronka (2014)
Kniha Georga Orwella Hold Katalánsku, v ktorej opisuje vlastné skúsenosti a zážitky zo španiel-skej občianskej vojny,...

Kniha Georga Orwella Hold Katalánsku, v ktorej opisuje vlastné skúsenosti a zážitky zo španielskej občianskej vojny, zaujíma v jeho živote a myšlienkovom vývoji výnimočné miesto. Do Španielska totižto šiel preto, aby na vlastnej koži zažil.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,98€
9,28€

Štyri talmudické čítania (Emmanuel Levinas)

Emmanuel Levinas, Hronka (2015)
Kniha je prvým knižným prekladom Levinasa do slovenčiny. Obsahuje štyri prednášky (Voči blížnemu, Pokušenie pokušenia, Zem...

Kniha je prvým knižným prekladom Levinasa do slovenčiny. Obsahuje štyri prednášky (Voči blížnemu, Pokušenie pokušenia, Zem zasľúbená alebo zem dovolená, Strý ako svet), prednesené v rokoch 1963-1966 na kolokviu židovských intelektuálov v Paríži. Tieto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,00€

Filozofia chôdze

Kniha Filozofia chôdze francúzskeho filozofa Frédérica Grosa, profesora politickej filozofie na Univerzite Paríž XII, je bestsellerom na knižnom trhu. Ide o filozofickú knihu písanú ľahkým esejistickým perom, prístupnú aj bežnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€
12,56€

Roky nádeje 1968-1969 (Mikuláš Šoóš) [SK]

Mikuláš Šoóš, Hronka (2015)
Čo znamenalo v dejinnom toku života spoločnosti vzopätie, ktoré sa viaže k roku 1968? Bolo to jednak enormné úsilie o...

Čo znamenalo v dejinnom toku života spoločnosti vzopätie, ktoré sa viaže k roku 1968? Bolo to jednak enormné úsilie o nápravu prechmatov a deformácií, ktoré sa nakopili v rokoch 50-tych. Ale šlo aj o niečo viac. Šlo najmä o demokraciu, čiže o vládu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,00€

Štastie bez ilúzií (André Comte-Sponville)

Kniha André Comte-Sponvilla Šťastie bez ilúzií je prepisom prednášky autora a diskusie v rámci filozofických pondelkov v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,90€
8,28€

Synkriticizmus – filozofia konkordancie (Jozef Piaček) [SK]

Jozef Piaček, Hronka (2014)
Dielo filozofa (1946) a tvorcu prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie nazývanej synkriticizmus

Dielo filozofa (1946) a tvorcu prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie nazývanej synkriticizmus. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,90€
11,07€

O dobrovoľnom otroctve (Étienne de la Boétie) [SK]

Étienne de la Boétie, Hronka (2014)
Hlavnou tézou spisu O dobrovoľnom otroctve je, že človek sa rodí slobodný a dobrý. Rôzne formy utláčania a despotizmu sú...

Hlavnou tézou spisu O dobrovoľnom otroctve je, že človek sa rodí slobodný a dobrý. Rôzne formy utláčania a despotizmu sú strašné. Ale najhroznejšie je to, že tyranom a tyranii sa podriaďujú celé národy. A hocako je to protirečivé a teda nepochopiteľné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,30€
5,86€

Heslá (Jean Baudrillard) [SK]

Jean Baudrillard, Hronka (2016)
Jean Baudrillard je známy francúzsky postmoderný filozof, sociológ a fotograf. V knihe Heslá spôsobom autokomentára...

Jean Baudrillard je známy francúzsky postmoderný filozof, sociológ a fotograf. V knihe Heslá spôsobom autokomentára vysvetľuje sám seba, resp. základné pojmy, ktoré vo svojich ostatných knihách (Symbolická výmena a smrť, Priezračnosť zla, Simulakra... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,90€
8,28€

Ex libris (Dalfar) [SK]

Dalfar, Hronka (2016)
Autor, ktorý sa predstavuje pod pseudonymom Dalfar, sa v tomto výbere z textov, esejí a úvah z oblasti literatúry a kultúry...

Autor, ktorý sa predstavuje pod pseudonymom Dalfar, sa v tomto výbere z textov, esejí a úvah z oblasti literatúry a kultúry zaoberá priestorom textu a spôsobmi jeho prežívania. Texty, často marginálie a aforistické skratky, sa venujú konkrétnym dielam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,90€
10,14€

Metodické návrhy, postupy a odporúčania

Gabriela Badinová, Hronka (2013)
Ku knihe Krajina Hudba a jej obyvatelia

Metodické návrhy, postupy a odporúčania, usmerňujú pedagógov, ako možno využiť publikáciu Krajina Hudba a jej obyvatelia pri preberaní učiva, stanoveného učebnými osnovami hudobnej náuky v základných umeleckých školách, materských školách, aj ako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Rôzne hlasy (Harold Pinter)

Harold Pinter, Hronka (2017)
Poézia, próza, politika 1948 – 2005

Harold Pinter (známy aj ako Harold Pinta či David Baron), nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2005, bol svetoznámy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,00€

Architektúra času (Dalfar)

Dalfar, Hronka (2017)

Zbierka úvah a esejí Architektúra času vychádza z predpokladu, že ľudia sú bytosti obývajúce čas. Čas pritom nie je len... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
10,23€

Zdroj umeleckého diela (Martin Heidegger) [SK]

Martin Heidegger, Hronka (2015)
Rozsiahla esej Martina Heideggera „Zdroj umeleckého diela“ (Ursprung des Kunstwerkes) z roku 1936 patrí k textom, ktorých...

Rozsiahla esej Martina Heideggera „Zdroj umeleckého diela“ (Ursprung des Kunstwerkes) z roku 1936 patrí k textom, ktorých význam je priesečníkom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,98€
11,14€

Boh prichádza v idei (Emmanuel Levinas) [SK]

Emmanuel Levinas, Hronka (2017)
Kniha esejí Boh prichádza v idei z ústredných oblastí filozofie náboženstva nám dáva svedectvo o pokuse tematizovať...

Kniha esejí Boh prichádza v idei z ústredných oblastí filozofie náboženstva nám dáva svedectvo o pokuse tematizovať transcendenciu bez toho, aby siahla po tom, aký má charakter toto transcendentálne. Zvláštnu pozornosť pritom Levinas... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,90€
12,93€

Rezistencia (Ernesto Sabato)

Ernesto Sabato vyštudoval teoretickú fyziku, ale sľubne sa rozvíjajúcu kariéru fyzika opustil, aby sa venoval literatúre,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,50€
10,70€

Stupaje (Mikuláš Šoóš) [SK]

Mikuláš Šoóš, Hronka (2017)
V týchto krátkych a strohých esejistických textoch sa autor pokúša identifikovať, popísať a následne aj demaskovať tie...

V týchto krátkych a strohých esejistických textoch sa autor pokúša identifikovať, popísať a následne aj demaskovať tie spoločenské javy, a to bez ohľadu na typ režimu, v ktorých sa mu „prichodilo“ žiť, ktorých výskyt deformujú „optimálny“spoločenský... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
9,21€