Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Gaudeamus

Našli sme 25 titulov

Ucelená rehabilitace osob s postižením centrální nervové soustavy

Ucelená rehabilitace osob s postižením centrální nervové soustavy

Monografie je svým zaměřením určena především pro odborníky v oblasti rehabilitace a speciální pedagogiky. Ti v ní naleznou souhrn současných poznatků z rehabilitace... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,63€

Diferenční rovnice s aplikacemi v ekonomii

Diferenční rovnice s aplikacemi v ekonomii

Publikace „Diferenční rovnice s aplikacemi v ekonomii“ autora Pavla Pražáka se věnuje lineárním i nelineárním diferenčním rovnicím a základním metodám řešení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,96€

Sbírka úloh z matematiky 2

Sbírka úloh z matematiky 2

Sbírka řešených příkladů a úloh k samostatné práci - učebnice pro vysoké školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,54€

Průhledy do psychologie morálky

Průhledy do psychologie morálky

Studijní text Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,58€

Teaching Formal Written English

Teaching Formal Written English

Monografie se zabývá teoretickou a praktickou problematikou výuky psaní odborných textů v anglickém jazyce. The monograph discusses both theoretical... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,20€

Matematika 2

Matematika 2

Skriptum matematiky pro posluchače Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,71€

Kompozita ve staroslověnštině

Kompozita ve staroslověnštině

Lukáš Zábranský, Gaudeamus (2012)
Recenzovaná monografie

Monografie se snaží osvětlit otázku, jak pohlížet na slova tvořená kompozicí ve staroslověnském písemnictví. Autor se zabývá problematikou tzv. spojovacího morfému... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,77€

Vybraná témata z teorie výchovy

Vybraná témata z teorie výchovy

Kamil Janiš, Irena Loudová, Gaudeamus (2012)
Studijní opora

Vybraná témata z teorie výchovy - studijní text z vydavatelství Gaudeamus... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,57€

Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu

Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu

Bohumil Půža, Blahoslav Komeštík, Gaudeamus (2012)
Vybrané pedagogicko-psychologické, kinantroplogické a managerské aspekty

Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu - Vybrané pedagogicko-psychologické, kinantroplogické a managerské aspekty v recenzované... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,46€

Psychologie morálky a výchova charakteru žáků

Psychologie morálky a výchova charakteru žáků

Monografie přibližuje základní koncepce psychologie morálky. Morální vývoj zkoumá s ohledem na kategorie dobra a zla a jejich utváření ve vazbě na pohlaví, věk, inteligenci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,83€

Sociálně psychologické klima školních tříd a školy

Sociálně psychologické klima školních tříd a školy

Studijní text pro vysoké školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,34€

Ekonomická statistika

Ekonomická statistika

Skripta jsou určena především studentům bakalářských oborů finančního a informačního managementu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,40€

🍎 Vypredané
11,93€

Sbírka úloh pro matematiku 1

Sbírka úloh pro matematiku 1

Sbírka řešených i neřešených příkladů - učebnice pro vysoké školy.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,02€

Základy vývojové psychologie

Základy vývojové psychologie

Studijní text "Základy vývojové psychologie" přináší výběr základních poznatků z vývojové psychologie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,76€

Základy hudební teorie a akustiky

Základy hudební teorie a akustiky

Publikace je úvodem do dvou disciplín - hudební teorie a akustiky. Vznikla jako vysokoškolská učebnice pro studenty hudebních oborů na pedagogických fakultách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,85€

Začínající učitel z pohledu profesního vývoje

Začínající učitel z pohledu profesního vývoje

Kniha se věnuje začínajícím učitelům z pohledu vlivů, které formují nejen jejich profesionální kompetence, ale i takové charakteristiky jako je ochota... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,62€

Elementární matematika a kultura

Elementární matematika a kultura

Cílem knihy je ukázat, že matematika souvisí s životem společnosti, s její kulturou reprezentovanou např. literaturou, výtvarnou tvorbou, architekturou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,90€

Etická výchova a fragmenty z 2. světové války

Etická výchova a fragmenty z 2. světové války

Netradiční učební text přitažlivou formou rozvíjí komunikační schopnosti studentů, vede k systematické práci s textem, k naplňování odborných termínů praktickým obsahem a probouzí u čtenáře hlubší zájem o jednu z nejtěžších etap naší historie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,31€

Statistické metody a software

Statistické metody a software

Statistické metody a software - studijní text fakulty informatiky a managementu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,03€