Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Galéria Nedbalka

Našli sme 26 titulov

Rudolf Krivoš, Obrazy 1958 – 1994, Svedectvá – Signály – Odkazy (Bohumír Bachrat

Bohumír Bachratý, Galéria Nedbalka (2015)
V zbierke bratislavskej Galérie Nedbalka je kvalitne zastúpená tvorba maliarov a sochárov Nástupu 1957 vrátane jeho špičky v...

V zbierke bratislavskej Galérie Nedbalka je kvalitne zastúpená tvorba maliarov a sochárov Nástupu 1957 vrátane jeho špičky v podobe členov niekdajšej Skupiny Mikuláša Galandu – maliari A. Barčík, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, sochári V. Kompánek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
29,00€
26,97€

Poézia kompozície obrazov Milana Laluhu / The Poetry of (Mojžiš Juraj)

Juraj Mojžiš, Galéria Nedbalka (2016)
Prítomnosť diel slovenského moderného výtvarného umenia v stálej expozícii Galérie Nedbalka ponúka výbornú príležitosť...

Prítomnosť diel slovenského moderného výtvarného umenia v stálej expozícii Galérie Nedbalka ponúka výbornú príležitosť venovať sa aj menej tradičnému, ale zato rovnako dôležitému pohľadu na dielo niektorého z autorov monograficky zastúpených v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Mária Medvecká, Pozdrav maliarke Oravy / Greeting to the Painter of Orava (Bohum

Bohumír Bachratý, Galéria Nedbalka (2014)
Medvecká bola svojou tvorbou, životom i kultúrno-spoločenskou prácou pevne spätá s rodnou Oravou. Vyštudovaná učiteľka...

Medvecká bola svojou tvorbou, životom i kultúrno-spoločenskou prácou pevne spätá s rodnou Oravou. Vyštudovaná učiteľka pôvodne pôsobila na viacerých oravských školách. Už vtedy spoznala krásu prírody a ľudí Oravy. V zložitých rokoch 1942 – 1947... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Milan Dobeš, Svetlo a pohyb / Light & Motion (Jančár Ivan)

Ivan Jančár, Galéria Nedbalka (2015)
Milan Dobeš je zriedkavým prípadom slovenského umelca, ktorý sa etabloval na medzinárodnej výtvarnej scéne už v polovici...

Milan Dobeš je zriedkavým prípadom slovenského umelca, ktorý sa etabloval na medzinárodnej výtvarnej scéne už v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Po ranom období ovplyvnenom impresionizmom a zameranom na motívy Bratislavy sa vo svojom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Ladislav Mednyászky 100

Zsófia Kiss-Szemán, Galéria Nedbalka (2019)
K 100. výročiu úmrtia umelca / The 100th anniversary of artist’s death

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka. 
The book serves as a catalogue for the exhibition in Nedbalka Gallery... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
22,32€

Koloman Sokol

Ivan Jančár, Galéria Nedbalka (2019)
1968-1993

Koncom šesťdesiatych rokov sa v tvorbe Kolomana Sokola, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia, ktorá svojím umeleckým a humanistickým posolstvom výrazne prekročila hranice Slovenska, začína posledná tvorivá etapa. Zmena jeho myslenia aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Sklo – socha, objekt, maľba, kresba a fotografia (Jankovičová Sabina)

Sabina Jankovičová, Galéria Nedbalka (2015)
Sklo je predovšetkým sochársky materiál, aj keď zatiaľ takto nie je primárne chápané. Umožňuje vyjadriť sa v priestore a...

Sklo je predovšetkým sochársky materiál, aj keď zatiaľ tak nie je primárne chápané. Umožňuje vyjadriť sa v priestore a navyše tento priestor uzamknúť alebo dokonca rozšíriť v samotnej sklenenej hmote. Jednotliví autori ukazujú rôzne spôsoby, ako tento... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Vladimír Kompánek: Rozpomínanie - Remembering (Lucia Žilíková)

Kompánkove diela v zbierke Galérie Nedbalka sú ukážkou jeho obľúbených námetov od zasnežených dediniek a fašiangových... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Príbeh Galérie Nedbalka / The Story of the Nedbalka Gallery

Príbeh galérie Nedbalka sa zac?al zberatel?skou vášn?ou a víziou, pri ktorej sa nemožné stalo skutoc?nost?ou. Galéria... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Endre Nemes, Obrazové básne / Visual Poems (Jančár Ivan)

Ivan Jančár, Galéria Nedbalka (2013)
Po výstavách a publikáciách Stana Filka a Milana Paštéku pripravila Galéria Nedbalka prezentáciu ďalšej mimoriadnej...

Po výstavách a publikáciách Stana Filka a Milana Paštéku pripravila Galéria Nedbalka prezentáciu ďalšej mimoriadnej osobnosti slovenského výtvarného umenia – Endre Nemesa (1909 – 1985)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Michal Jakabčic – Viera Žilinčanová, Súzvuk imaginácie / Imagination harmony (Po

Ľubomír Podušel, Galéria Nedbalka (2014)
Slovenské maliarstvo prešlo v druhej polovici 20. storočia viacerými vývinovými zmenami. Objavilo sa nemálo osobností, ktoré...

Slovenské maliarstvo prešlo v druhej polovici 20. storočia viacerými vývinovými zmenami. Objavilo sa nemálo osobností, ktoré tomuto pohybu dávali impulz, energiu a smer... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Albín Brunovský, Záhrada snov / The Garden of Dreams (Podušel a kolektív Ľubomír

Ľubomír Podušel, Klára Brunovská, Ladislav Soos, Galéria Nedbalka (2017)
Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka. The book serves as a catalogue for the exhibition in Nedbalka...

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Vincent Hložník, Posolstvá a vízie / Messages and Visions (Petránsky Ľudovít)

Ľudovít Petránsky, Galéria Nedbalka (2014)
Rozsiahle dielo Vincenta Hložníka (1919 — 1997) sa stalo základom slovenského moderného výtvarného prejavu. Maliar, grafik,...

Maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský profesor, národný umelec Vincent Hložník je jednou z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Milan Paštéka, Uhol odvahy (Mojžiš Juraj)

Juraj Mojžiš, Galéria Nedbalka (2013)
Knihu o Milanovi Paštékovi sme nazvali Uhol odvahy podľa maliarovho výroku, v ktorom zdôraznil, že medzi ustavične sa...

Knihu o Milanovi Paštékovi sme nazvali Uhol odvahy podľa maliarovho výroku, v ktorom zdôraznil, že medzi ustavične sa meniacimi názormi a postojmi preňho predsa len zostáva čosi konštatné: uhol odvahy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Galéria Nedbalka, Slovenské moderné umenie, Stála expozícia (Kiss-Szemán Zsófia)

Zsófia Kiss-Szemán, Galéria Nedbalka (2014)
Publikácia je druhou knihou o Galérií Nedbalka, ktorá prezentuje diela stálej expozície zameranej na slovenské moderné...

Publikácia je druhou knihou o Galérií Nedbalka, ktorá prezentuje diela stálej expozície zameranej na slovenské moderné umenie 20. storočia, s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
45,57€

Juraj Rusňák

Akademický sochár Juraj Rusňák (nar. 1938, Červenica) je originálnym umelcom, solitérom, ktorý neustúpil z vlastnej cesty ani pod ideovo - politickým tlakom totalitného režimu v by Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
36,27€

Časovanie čiary / Časování čáry / Timing the Line (Palo Macho)

Palo Macho (*1965) patří k nejvýraznějším představitelům soudobé slovenské výtvarné kultury. Díky své experimentální tvorbě... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
26,97€

Ladislav Guderna Koincidencia / The Coincidence (Kiss-Szemán Zsófia)

Keď Robert Hromec v roku 2011 vymenil klasické plátno za hliník, hneď po prvých realizovaných dielach bolo jasné, že nejde len o experiment, ale zásadnú zmenu celkového spôsobu jeho výtvarného uvažovania. Prezentovaná kolekcia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Zorenie

Tematickú niť výstavy Zorenie významnej sochárky a sklárskej výtvarníčky Zory Palovej predstavuje sedem dekád autorkinho života, obsahovo voľne podporovaných sklenenými plastikami a paralelne dokumentárnou reflexiou výtvarného smerovania v súvislosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Stano Filko – Biela ako ontologický priestor a začiatok všetkého (Kiss-Szemán Zs

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy Stano Filko – Biela ako ontologický priestor a začiatok všetkého. Stanislav... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,02€