🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Fotep

Našli sme 21 titulov

České dědictví

Prostřednictvím krátkých česko-anglických textů se základními informacemi a především prostřednictvím citlivé fotografické výpovědi dává kniha odpověď na otázku čím je každé z těchto míst tak významné, že bylo zařazeno... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,43€
30,16€

Kresba a grafika / Drawings and Graphics

„Výtvarné prostředky musí být východiskem k působení uměleckého výtvarného díla. Důležité je úsilí posunovat je až do základní struktury díla, a to jak fyzické, tak psychické - v počátcích vzniku díla vycházet z předpokladu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,53€
43,27€

Klášter s kostelem Nalezení sv. Kříže a Kapucínská hrobka Řádu Menších bratří kapucínů v Brně

Klášter s kostelem Nalezení sv. Kříže a Kapucínská hrobka Řádu Menších bratří kapucínů v Brně

Prostřednictvím fotografií může čtenář nahlédnout i do soukromí života řádu Menších bratří kapucínů. Závěrečné slovo, které vydavatelství FOTEP přenechává u brožur věnovaných sakrální architektuře většinou duchovnímu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,82€

Ordo amoris aneb Červotoč ve stromě poznání / Ordo Amoris, or Woodworm in the Tree of Knowledge

Václav Cílek, Jiří Grygar, Petr Osolsobě, Jan Sokol, Tomáš Špidlík, Libor Teplý, Fotep (2013)
Podivuhodné eseje o lásce, řádu a démonické svobodě / Some peculiar views on beauty, order and demonic freedom

Úvahy se zabývají otázkami, jako například: Je opakem řádu chaos nebo svoboda? Je svoboda obsažena v řádu? Je v řádu vesmíru... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,74€

Ve znamení moderny / in the name of modernism

Jan Sedlák, Fotep (2013)
architektura 20,století v Brně / 20th century architecture in Brno

Zhodnocuje význam tohoto období brněnské architektury z hlediska vývoje světové moderní architektury. Jádrem knihy jsou díla architektů z období první republiky, na jejímž vrcholu je brněnská Vila Tugendhat. Kniha je česko-anglická... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,04€
13,99€

Jánuš Kubíček - Akvarely a kvaše/ Watercolours and gouaches

Monografie Jánuše Kubíčka. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,73€
25,79€

Dar císaři

Jiří Pernes, Fotep (2013)
123 let v sídlech moravské šlechty

V roce 1888 vydala moravská šlechta na počest 40. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn slavnostní album s... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Kostel svatého Tomáše v Brně

Kostel svatého Tomáše v Brně

Text za odborné spolupráce Ludvíka Kolka a Františka Svobody sestavil Petr Vrbacký, duchovní správce farnosti při kostele sv. Tomáše. Publikace je v českém jazyce s anglickým překladem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,82€

Premonstrátský klášter Panny Marie s kostelem sv. Petra a Pavla v Nové Říši

Premonstrátský klášter Panny Marie s kostelem sv. Petra a Pavla v Nové Říši

Především ve fotografiích věnuje zvláštní pozornost kostelu, jehož barokní fresková výmalba je svým rozsahem a kvalitou zcela ojedinělá. Přináší však i základní obrazové a textové informace o premonstrátském klášteře v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,82€

Českomoravská vysočina

Miloš Spurný, Fotep (2015)
The Czech-Moravian Highlands

Fotografická publikace zachycuje krajinu Českomoravské vysočiny ve výtvarných černobílých fotografiích od 50.tých do 70. let 20. století, tedy v období, kdy se celá oblast teprve začala přetvářet ze své původní podoby do té dnešní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Jurkovičova vila v Brně

Jurkovičova vila v Brně

V Brně je více staveb, které svým významem z hlediska vývoje architektury zdaleka přesahují hranice regionu. Jednou z nich je Jurkovičova vila v Brně, která v době svého vzniku v roce 1906 představovala výstavní dům moderního bydlení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,82€

Sbohem, staré řeky

Fotografie doprovází zamyšlení biogeografa, doc. Ing. Jana Laciny, CSc. Fotografickou tvorbu Miloše Spurného hodnotí v publikaci PhDr. Antonín Dufek, Ph.D., dlouhodobý vedoucí fotografické sbírky Moravské galerie v Brně. Autora fotografií... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,74€

Proměny Vaňkovky

Milena Flodrová, Fotep (2013)
The Changing Faces of Vaňkovka

Fotografie doprovází text od známé brněnské historičky Mileny Flodrové, která se zabývá historií továrny Fridricha Waniecka i jejím současným využitím. Kniha je česko-anglická. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Kostel svatého Jakuba v Brně

Kostel svatého Jakuba v Brně

Kostel svatého Jakuba v Brně se od dob konce 2. světové války zásadně odlišuje od ostatních gotických kostelů v Evropě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
3,53€

Dramatický meziprostor

„Život vznikl postupně z moře a necítíme se plagiáty ryb, obojživelníků nebo plazů. Umění dělá totéž, co příroda: nese znaky svých předchůdců. Není zač se stydět, spíše naopak. Uvědomme si, že před námi byla dokonalost... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Brno – procházka dějinami a architekturou města

Brno – procházka dějinami a architekturou města

Společně s textem působí na čtenáře promyšlené a často též emotivně laděné fotografie Libora Teplého. V poznámkovém aparátu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,68€

100 let v Brně

Historií zobrazených míst provází text významné brněnské historičky Mileny Flodrové. Čtenáři se tak nabízí možnost srovnávání změn převážně v centru města a možnost úvah nad významem těchto změn. Kniha je česko-anglická... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Jánuš Kubíček - The Dramatic Interspace (excerpts)

Fotep (2005)

Výbor z monografie Jánuš Kubíček: Darmatický meziprostor. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

Vila Tugendhat – prostor ducha a umění

Vila Tugendhat – prostor ducha a umění

Jan Sedlák, Fotep (2014)
Vila Tugendhat – prostor ducha a umění je reprezentativní fotografická publikace, která slovem i obrazem představuje tuto...

Vila Tugendhat – prostor ducha a umění je reprezentativní fotografická publikace, která slovem i obrazem představuje tuto památku UNESCO jako umělecký a architektonický skvost světového významu.<br> Autor textu knihy prof. Jan Sedlák se zabývá smyslem a Zobraziť viac

🍎 Vypredané
38,45€

Brno neviděné

Na 120 stranách a 76ti fotografiích v knize Brno neviděné Libor Teplý představuje 28 vybraných objektů brněnského podzemí postavených pro pitnou a odpadní vodu. Ve svých fotografiích Libor Teplý však nepodává pouze objektivní informace... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,85€
24,04€