📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Episteme

Našli sme 19 titulov

Kontrastivní analýza vybraných významů povahy slovesného děje v češtině a ve španělštině

Tato monografie se zabývá kontrastivní analýzou vybraných významů povahy slovesného děje v českém a ve španělském jazyce (inchoativnost, ingresivnost, delimitativnost, perdurativnost, exhaustivnost... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,10€
13,11€

Československo 1918–1938/2018

Texty obsažené v této knize vznikly z podnětu Filozofických fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Západočeské univerzity v Plzni v rámci připomínání stoletého výročí vzniku Československa. Nezaměřují se však pouze na zrod... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,45€
15,30€

Experimentální dramatika

Kniha Experimentální dramatika vznikala řadu let postupným zapisováním příběhu o nazírání fenoménu dialogického jednání v experimentální dramatické situaci i mimo ni. Je to autorský esej o sledování a reflektování příběhů skute Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,35€
8,70€

Víno, ženy, zpěv: V(d)ěčné téma literárních dějin

Veronika Faktorová, Episteme (2018)
Studie z literatury ad honorem Dalibor Turček

Soubor studií Víno, ženy, zpěv má demonstrovat nejen radost a veselí. Téma v sobě skrývá i závažnější odkazy. Příspěvky obsažené v knize se rozpínají od středověké literatury po tvorbu 20. století, překračují různé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,10€
13,11€

Kvantifikace ve vědách o člověku

Hana Konečná, Zdeněk Půlpán, Marie Zemanová, Episteme (2018)
Jak upřímně miluje Hana Zdeňka?

Vztah mezi matematikem a člověkem, který matematiku aplikuje, je založen na důvěře a porozumění. Matematik nevěří aplikujícímu matematiku a aplikující matematiku nerozumí matematikovi. Takto uvádí autoři Kvantifikace ve vědách o člověku svou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
13,11€

Počátky zemědělství ve Starém světě

Jaromír Beneš, Episteme (2018)
Pohled paleoekologie a environmentální archeologie

Kniha Počátky zemědělství ve Starém světě nabízí globální pohled na jeden z nejvýznamnějších fenoménů vývoje lidstva. Nejstarší prvky zemědělství byly přítomny u lovců a sběračů, jimž je věnována značná pozornost... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,10€
13,11€

S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky

Sémiotické myšlení gruzínského lingvisty Sebastiana Konstantinoviče Šaumjana se vyznačuje mimořádnou synkretičností, v níž se střetávají tradice klasického (středo)evropského strukturalismu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,40€
8,74€

Popis staročeské apelativní deklinace

Pavlína Synková, Episteme (2017)
(se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky)

Monografie přináší explicitní popis staročeské apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické vygenerování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,57€
17,27€

Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí: lomy, vertikály, refrakce

Sborník k šedesátým narozeninám Vladimíra Papouška přináší texty jeho bývalých i současných kolegů, spolupracovníků a někdejších studentů. Je uspořádán tematicky a nabízí eseje ze třech hlavních oblastí, jimž se tento.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,10€
13,11€

Tomáš a jeho sumy

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
19,67€

Ekologie půdy

, Episteme (2018)

Ekologie půdy je moderní učebnice určená vysokoškolským i středoškolským studentům, učitelům základních a středních škol i odborníkům v oblasti ekologie a životního prostředí. Jejím cílem je podat ucelenou představu o půdě... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,10€
13,11€

Karel Beneš: Apologia pro vita mea

Jana Opatrná, Episteme (2018)
Omluva mého života

Kniha jen zdánlivě memoárová, svým obsahem balancující na pomezí odborné publikace a živého svědectví o člověku a době. Době pro někoho nedávné, pro jiného patřící málem k bájím našich dědů. Kniha reflektuje osobnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,10€
13,11€

Laboratoře inovací

Hynek Látal, Episteme (2018)
Centra a osobnosti klenebního umění střední Evropy konce 15. století

Středoevropské stavitelství závěru 15. století dospělo k tvorbě složitě utvářených kroužených kleneb. Jednou z pomyslných „laboratoří“, v nichž inovátorské stavitelské osobnosti rozvíjením dědictví svých předchůdců a školitelů s těmito útvary... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,50€
21,86€

Biostatistika

Jan Lepš, Episteme (2016)
Biostatistika je moderní učebnicí statistiky, která představuje statistické nástroje klíčové pro čtenáře z biologických a...

Biostatistika je moderní učebnicí statistiky, která představuje statistické nástroje klíčové pro čtenáře z biologických a biologii blízkých oborů. Autoři nejprve představují problémy, které daná statistická metoda řeší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,05€
13,07€

Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup

Monografie se zabývá srovnáním španělského a českého slovosledu, přičemž představuje některé koncepty českých hispanistů, kteří se španělskému slovosledu věnovali, a snaží se najít příčiny bariéry mezi českou a hispanofonní lingvistikou. Jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,75€
9,75€

Mokřady

Hana Čížková, Jan Květ, Libuše Vlasáková, Episteme (2019)
Ekologie, ochrana a udržitelné využívání

Společné dílo třiceti odborníků působících v oblastech výzkumu, využívání a ochrany mokřadů představuje první české původní souborné zpracování této problematiky. Kromě obecné charakteristiky mokřadů zahrnuje popis hlavních... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,50€
21,86€

Krajina – maska přírody?

Karel Stibral, Episteme (2017)
Studie k estetice krajiny a environmentu

Publikace Krajina - maska přírody? zkoumá estetický postoj ke krajině. Tento pojem byl v nedávné době pro přílišnou zatíženost historickým spojením s výtvarným uměním odsouván stranou či nahrazován pojmem environment, nicméně tato kniha se pokouší... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,40€
8,74€

Noun+Noun Compounds in Italian

Jan Radimský, Episteme (2017)
A corpus-based study

The book investigates one concrete compounding pattern in present-day Italian within a larger overview of Italian compounding. Various accounts and classifications of Noun + Noun combinations in Italian are reviewed, with special focus on the status... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
13,11€

Život a dílo Terezie Dalbergové

Peter Demeter, Episteme (2018)
Urozená básnířka z dačického zámku

V zámecké knihovně v Dačicích se nachází šest výtisků posmrtně vydané edice básní šlechtičny Terezie Dalbergové (1866–1893), zapomenuté básnířky, jejíž životní osud byl úzce spjat s dačickým zámkem. V českém odborném prostředí není rod komořích z... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€
7,87€