🌸 Majáles knižných zliav 📚

Efezus

Našli sme 48 titulov

Odpovede na otázky

Abd-ru-shin, Efezus (2012)
Čo je energia? A čo je tiaž? Kto bola duša záhady z Konnersreuthu? Trestá Boh? Ježišove zázraky. Bádanie o rakovine a...

Čo je energia? A čo je tiaž? Kto bola duša záhady z Konnersreuthu? Trestá Boh? Ježišove zázraky. Bádanie o rakovine a ďalších 83 otázok a odpovedí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
9,35€

Ako to, že žijeme po smrti a aký zmysel má život

Richard Steinpach, Efezus (2007)
4. vydanie

Asi pred dvoma desaťročiami sa po prvýkrát začalo hľadieť na popisy osôb, ktoré sa z prahu smrti opäť vrátili do života nie ako na výplody mozgov, ale podania sa začali prijímať vážne a boli zhodnotené aj štatisticky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,55€
3,02€

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu I

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
5,53€

Vo svetle pravdy - Posolstvo Grálu II

Abd-ru-shin, Efezus (2017)
Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej...

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
7,65€

Prečo sú narodenia predsa len spravodlivé

Richard Steinpach, Efezus (2011)
Prečo sa jeden človek narodí zdravý, druhý chorý, jeden bohatý, druhý chudobný? Aké nespravodlivé sa to musí zdať, keby bol...

Prečo sa jeden človek narodí zdravý, druhý chorý, jeden bohatý, druhý chudobný? Aké nespravodlivé sa to musí zdať, keby bol... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,30€
2,81€

Desatoro Božích prikázaní. Otčenáš

Jasný výklad Desatora a modlitby Otčenáš, ktorý umožňuje pochopenie ich skutočného a plného významu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,25€

Prečo nežijeme len raz

Werner Huemer, Efezus (2006)
Opätovné vtelenie: kresťanská myšlienka

Myšlienka, že človek žije na zemi častejšie ako len raz, si nachádza čoraz širšie uplatnenie. Pre mnohých predstavuje vrchol ich túžby po prekonaní smrti a nesmrteľnosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,04€
2,58€

Hľadanie stôp

Martin Ernst, Efezus (2013)
Zážitky a poznania v zrkadle všedného dňa

Existuje „duša“?, Jesť zo „stromu poznania“, Popolcová streda 2000, „Milosť pred právom?, Noemova archa, Úsporný balíček, Nostalgia za východom, Bázeň,  Ora et labora, Poslaný do púšte, Pokus zaistiť stopy, V znamení Jonáša,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,80€
4,93€

Hľa: Pravda je tak blízko - Cesta a cieľ

Richard Steinpach, Efezus (2010)
Hľa: Pravda je tak blízko

Hľa: Pravda je tak blízko Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,90€
5,02€

Budha

, Efezus (2003)

Čo dnes o Budhovi vieme? Bol len zakladateľom novej viery, ktorý trávil svoj život meditáciami v odlúčenosti od sveta? Alebo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
10,20€

Pútnik svetmi

"Kto je pútnik svetmi? Nikto iný než ľudský duch!..." Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,50€
5,53€

Z doznelých tisícročí

, Efezus (2008)

Písomné zvitky, kamene i črepy z vykopávok zaniknutých kultúr, miest a ríš síce svedčia o zaviatych dobách ľudských dejín, ale majú obmedzenú schopnosť výpovede. Nemôžeme z nich spoznať pôsobenie mocných božských síl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
12,75€

Hľa: Pravda je tak blízko - Sebapoznanie

Richard Steinpach, Efezus (2012)
Hľa: Pravda je tak blízko

Kedy vzniká človek?, „Čo je to vlastne – žena?“, Zle pochopená rovnosť, Kam vedie móda?, Dobre myslený omyl, AIDS – zanedbaná obrana... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
2,95€

Prečo to všetko Boh dopúšťa

Richard Steinpach, Efezus (2006)
2. vydanie

Svet, v ktorom žijeme, je nepopierateľne riadený zákonitosťami. Predmetom našej pozornosti sú pritom menlivé ľudské zákony, pretože vieme, že ich nedodržanie nám môže priniesť škodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,00€
2,55€

Škriatkovia, trpaslíci, bytostní

Monika Schulze, Efezus (2012)
Strata a získanie starého vzťahu

V tejto knihe ide o znovu prebudené vedomie pre „starú lásku“ a o jej oslobodenie od „nánosu“ niektorých omylov a chybných predstáv: Myslený je vzťah medzi nami, ľuďmi a bytostnými, ktorí pôsobia v našom prírodnom a osobnom okolí a je zjavné,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,60€
4,76€

Pohľad do iného sveta

Herbert Vollmann, Efezus (2013)
IV. zväzok

Štvrtý zväzok súborného vydania spisov Herberta Vollmanna, ako vydanie z poslednej ruky. Témy: Do tretice všetko dobré, Oko za oko, zub za zub, To večne ženské, čo nás priťahuje, Koreňom všetkej mravnosti je sebaovládanie, Je to duch,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,50€
5,53€

Posolstvo z Grálu

Werner Huemer, Efezus (2005)
O skutočnosti, ktorá je za mýtom

Prastarý mýtus - ságy a legendy, Význam poslednej večere, Deň Svätej holubice, Wolfram, Wagner a jeho dôsledky, Veľké Ježišovo proroctvo, Čo je " Posolstvo Grálu"? Práca so svätou kopijou, Zákony stvorenia a iné témy možno tak ako ich nepoznáte. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,55€

Náboženské témy v novom pohľade

Z obsahu knihy: Kráľovná nebies, Božie zázraky a ľudské zázraky, Ríša v nás, Chudobní duchom, Stíhanie viny do tretieho a štvrtého pokolenia,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
5,95€

Hľa: Pravda je tak blízko - Dokázalo sa

Richard Steinpach, Efezus (2016)
Témy: Laser (Svetlo z Jeho večnej ríše); Kybernetika – nepoznaný kľúč; Z nepochopiteľného vnímateľné – Čo nám hovoria...

Témy: Laser (Svetlo z Jeho večnej ríše); Kybernetika – nepoznaný kľúč; Z nepochopiteľného vnímateľné – Čo nám hovoria „čierne diery“ – ; „Objavenie“ dedičného hriechu: zmrzačený mozog... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,40€
5,44€

Nové poznanie k času obratu svetov

Z obsahu knihy: Obrat svetov, Hľadanie Pravdy, Čo je šťastie?, Je inteligencia vrodená?, Technika a kultúra, Zdravé peňažníctvo, Inkarnácia a znovuzrodenie, Nirvána, Väčšina rozhoduje, Pohľad do budúcnosti, Tajomstvo energie atómu, Tajomstvo tiaže,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
7,65€