Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Cherm

Našli sme 27 titulov

Pršení hlásek v dešti slov (Miroslav Koryčan)

Básnická sbírka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,40€
8,74€

Upilované mříže (Jiří Pechar) [CZ]

Jiří Pechar, Cherm (2011)
Brilantní próza estetika, literárního vědce a významného překladatele je inspirována věcností a výrazovou sevřeností...

Brilantní próza estetika, literárního vědce a významného překladatele je inspirována věcností a výrazovou sevřeností "nového románu". Na pozadí historických událostí 2. světové války vypráví tragickou historii české rodiny, z níž dodnes mrazí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,92€
10,16€

Ospravedlnění

Román Ospravedlnění je ze všech děl Eugena Lišky nejsložitější a umělecky nejzajímavější. Pět hlavních dějových pásem obsahuje navzájem se prolínající příběhy od doby pobělohorské do 70. let 20. století. Pásma jsou rámována pohřbem babičky hlavní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€
12,68€

Svítání kritikovo (Miloš Dvořák)

Kniha přináší kompletní Dvořákovu kritickou, esejistickou a publicistickou tvorbu od mladistvých počátků (časopis Svítání),... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,33€
17,05€

Literatura v průsečíku otázek (Jiří Pechar) [CZ]

Jiří Pechar, Cherm (2012)
Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny...

Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,28€
10,49€

V hodině dvanácté

Básnickou sbírku V hodině dvanácté sestavil Jaroslav Hulák v létě 1998, kdy byl hospitalizován v motolské nemocnici, vnikla tak sbírka na rozloučenou s přáteli a blízkými – odtud její název a úvodní věnování. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,40€
8,74€

Na místě / Vor Ort

František Lesák, Cherm (2013)
Franziska Lesák v rozhovoru se čtyřmi aktéry samizdatu / Franziska Lesák im Gespräch mit Akteuren des Samizdat

Dvojjazyčná (česká, německá) kniha retrospektivních rozhovorů vedených v letech 2006-2011 Franziskou Lesák historičkou umění narozenou ve Vídni a žijící v Berlíně se spisovatelem a překladatelem Ivanem Binarem (*1942), s vydavatelem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€
12,68€

Poddůstojníky (Viki Shock) [CZ]

Viki Shock, Cherm (2003)

Básnická sbírka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,52€
6,99€

Cizí země

Josef Straka doposud proslul především svými básněmi a kratšími básnivými prózami, z nichž prosakuje jemná melancholie, syrové existenciální klima, osamělé ohledávání světa v pohybu, za chůze, během cest a pobytů v cizích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,75€
10,93€

Nesmiřitelná řeč (Eva Kantůrková) [CZ]

Eva Kantůrková, Cherm (2014)
Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi

Zkušená spisovatelka spojila ve třech částech tři typy prozaických textů. První část má charakter rozpravy, druhá část je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Energie Ephialta

František Všetička, Cherm (2018)
O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století

Energie Ephialta, publikace o padesátých letech dvacátého století tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. Tj. k domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,22€
11,36€

Malé exily

Strakova poetika rezonuje s prostory, které jako by byly přímo symboly míjení a pomíjivosti: hotelové pokoje, kavárny, noční bary, nádraží, vlaková nástupiště. Pocit vyprázdněnosti, bezvýchodnosti, absence zřetelného.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,46€
7,87€

Petr Pazdera Payne (Filip Komberec) [CZ]

Filip Komberec, Cherm (2012)
Monografická studie o tvorbě P. P. Payna (1999-2011) vřazuje talentovaného evangelického autora do literárního kontextu -...

Monografická studie o tvorbě P. P. Payna (1999 - 2011) vřazuje talentovaného evangelického autora do literárního kontextu - duchovního, světového a domácího. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,92€
10,16€

O české literatuře, kritice a historii

Výbor z díla literárního kritika, historika a od roku 1951 exulanta Jana Strakoše je první jeho knihou vydanou u nás po roce 1948. (V letech 1929, 1939 a 1948 vydal knihy: Počátky obrozenského historismu, Bohuslav Balbín a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,86€
16,61€

Neodbytný průhled

V knize Neodbytný průhled se autor prodírá houštinou svého dosavadního života a reflektuje z různých úhlů vnitřně významné události. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Diagnóza 729 (Tomáš Hájek) [CZ]

Tomáš Hájek, Cherm (2001)
Kniha spisovatele a filosofa Tomáše Hájka je prózou o moci plastické a transplantační chirurgie nad osudy člověka. Tématem...

Kniha spisovatele a filosofa Tomáše Hájka je prózou o moci plastické a transplantační chirurgie nad osudy člověka. Tématem je bezvýchodnost života dokonalých mužů a krásných žen. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,37€
5,92€

Lomcování slovy (Jan Štolba) [CZ]

Jan Štolba, Cherm (2011)
Kritické články navazují soubor esejů o české poezii Nedopadající džbán, za který autor obdržel Cenu F. X. Šaldy. Týkají se...

Kritické články navazují soubor esejů o české poezii Nedopadající džbán, za který autor obdržel Cenu F. X. Šaldy. Týkají se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,68€
19,23€

Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě (Rio Preisner) [CZ]

Rio Preisner, Cherm (2016)
Rio Preisner navazuje na snahu evropských vzdělanců 19.?a první poloviny 20. století po celostném myšlenkovém uchopení...

Rio Preisner navazuje na snahu evropských vzdělanců 19.?a první poloviny 20. století po celostném myšlenkovém uchopení vývoje euro-americké civilizace, včetně Českých zemí. Soubor pěti trialogů: O celách a zámcích v říši... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,05€

Milovaní (Eugen Liška) [CZ]

Eugen Liška, Cherm (2015)
Román Milovaní je jazykově bravurní text o generaci českých křesťanských spisovatelů, již básník Ivan Slavík nazval generací...

Román Milovaní je jazykově bravurní text o generaci českých křesťanských spisovatelů, již básník Ivan Slavík nazval generací „rozptýlenou“. Na pozadí českých dějin čtyřicátých až sedmdesátých let dvacátého století jsou zde pojednány životní osudy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€
12,68€

Co už tu zbývá z Karla Čapka?

První oddíl knihy se zabývá prezentací Čapkova díla v učebních textech pro střední školy v období 1918–2018 ve vztahu k literárněvědné recepci a proměňujícímu se kurikulárnímu kontextu. Zvláštní pozornost je věnována... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,75€
10,93€