🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Cherm

Našli sme 42 titulov

Studie o španělské literatuře

Zásadní kniha jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury 20. století představuje svého autora vůbec poprvé souhrnně jako specialistu na španělskou literaturu a kulturu. Černý byl znám jako znalec francouzské a italské... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,86€
16,61€

Nezastavitelný den

Jan Štolba, Cherm (2019)

Rozsáhlý román Nezastavitelný den (760 stran), filosoficko-erotická groteska z filmově-sportovního prostředí, vypráví příběh navrátilce z polovičatého exilu, nepříběh z rozhraní dvou epoch a prostorů, domovského zde — a důvěrně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
19,74€
18,36€

Co už tu zbývá z Karla Čapka?

První oddíl knihy se zabývá prezentací Čapkova díla v učebních textech pro střední školy v období 1918–2018 ve vztahu k literárněvědné recepci a proměňujícímu se kurikulárnímu kontextu. Zvláštní pozornost je věnována... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,75€
10,93€

Planeta Euforikum

Planeta Euforikum, sbírka reflexivní lyriky z pera absolventa lékařské fakulty a filosofie Tomáše Hájka (*1964), po více než dvaceti letech navazuje na jeho básnickou prvotinu Stoupání do plynu. Ačkoli autor mezitím vydal několik knih... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,05€
6,56€

Energie Ephialta

František Všetička, Cherm (2018)
O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století

Energie Ephialta, publikace o padesátých letech dvacátého století tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. Tj. k domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,22€
11,36€

Lyonský omnibus

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,99€

Otvírací doba. Záznamy

Albert Kaufman, Cherm (2005)
Otvírací doba (básně 1981-1985) Záznamy (1985-1986)

Obě sbírky navazující na kultovní a slavnou prvotinu Indiferentní krajina (smz. 1981, Paseka 2001) byly psány v letech 1981 až 1986. I ony jsou svrchovaným dokumentem tehdejšího "odmítání". Plejádou skeptických a sarkastických reflexí a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Eseje o ruských spisovatelích

První oddíl esejistických rozprav shrnuje pojednání o ruské klasice, druhý o období moderny a meziválečné avantgardy, do třetího jsou vybrány reflexe ruské prózy z poválečného období. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,57€
17,27€

Předběžná ohledání

Petr Pazdera Payne, Cherm (2014)
Nová Paynova kniha zaujme dvěma vlastnostmi, které v české próze nejsou běžné: suverenitou výrazu a pak neobyčejnou...

Nová Paynova kniha zaujme dvěma vlastnostmi, které v české próze nejsou běžné: suverenitou výrazu a pak neobyčejnou pestrostí jednotlivých povídek. Jsou v ní přítomny další klady– například autorova vzdělanost, schopnost pracovat s biblickými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,87€
9,18€

Ospravedlnění

Román Ospravedlnění je ze všech děl Eugena Lišky nejsložitější a umělecky nejzajímavější. Pět hlavních dějových pásem obsahuje navzájem se prolínající příběhy od doby pobělohorské do 70. let 20. století. Pásma jsou rámována pohřbem babičky hlavní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,63€
12,68€

Nesmiřitelná řeč

Eva Kantůrková, Cherm (2014)
Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi

Zkušená spisovatelka spojila ve třech částech tři typy prozaických textů. První část má charakter rozpravy, druhá část je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,63€
12,68€

Ať žije Daur!

Zemitý povídkový soubor, jehož uspořádání se věnoval Pavel Šmíd (*1952) v čase bilancování životní etapy, je složený ze starších i nových textů. Některé příběhy bezděčně plní historiografickou, a tedy neliterární, úlohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,22€
11,36€

Na místě / Vor Ort

František Lesák, Cherm (2013)
Franziska Lesák v rozhovoru se čtyřmi aktéry samizdatu / Franziska Lesák im Gespräch mit Akteuren des Samizdat

Dvojjazyčná (česká, německá) kniha retrospektivních rozhovorů vedených v letech 2006-2011 Franziskou Lesák historičkou umění narozenou ve Vídni a žijící v Berlíně se spisovatelem a překladatelem Ivanem Binarem (*1942), s vydavatelem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,63€
12,68€

Literatura v průsečíku otázek

Jiří Pechar, Cherm (2012)
Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny...

Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,28€
10,49€

Kritické dílo

Rudolf Černý, Cherm (2020)
Texty z let 1928–1970

Dílo literárního kritika a esejisty katolické orientace, prozaika, překladatele z francouzštiny a němčiny Rudolfa Černého (1905–1979) bylo původně rozptýleno především v periodikách, do nichž přispíval... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,63€
12,68€

V hodině dvanácté

Básnickou sbírku V hodině dvanácté sestavil Jaroslav Hulák v létě 1998, kdy byl hospitalizován v motolské nemocnici, vnikla tak sbírka na rozloučenou s přáteli a blízkými – odtud její název a úvodní věnování. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,40€
8,74€

Pršení hlásek v dešti slov

Básnická sbírka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,40€
8,74€

O české literatuře, kritice a historii

Výbor z díla literárního kritika, historika a od roku 1951 exulanta Jana Strakoše je první jeho knihou vydanou u nás po roce 1948. (V letech 1929, 1939 a 1948 vydal knihy: Počátky obrozenského historismu, Bohuslav Balbín a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,86€
16,61€

Plovárna Léthé

Vladimír Mikeš, Cherm (2013)
Většina prozaického díla Vladimíra Mikeše (1927), loňského laureáta Státní ceny za překladatelské dílo, dosud zůstává v...

Většina prozaického díla Vladimíra Mikeše (1927), loňského laureáta Státní ceny za překladatelské dílo, dosud zůstává v rukopise. Po prvotině Zmizení (Československý spisovatel 1969) stihl vydat už jen Zednickou novelu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,16€
12,24€

Slovník samozřejmých slov

Josef Štogr, Cherm (2011)
Slovník samozřejmých slov esejisty a vydavatele kulturních periodik (mj. autorského internetového časopisu Možnost;...

Slovník samozřejmých slov esejisty a vydavatele kulturních periodik (mj. autorského internetového časopisu Možnost; www.moznost.wz.cz) Josefa Štogra se zabývá řečí a jazykem. Samozřejmá slova autor nehodnotí, spíš se věnuje jejich očistě. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,40€
8,74€