💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Belianum

Našli sme 2 titulov

Vybrané časti zo slovenského jazyka pre prekladateľov a tlmočníkov

Vybrané časti zo slovenského jazyka pre prekladateľov a tlmočníkov

Eva Čulenová, Ladislav Gyorgy, Belianum (2015)
Skriptá predstavujú základný učebný materiál nevyhnutný pre lekcie z predmetu Praktická slovenčina pre prekladateľov a...

Skriptá predstavujú základný učebný materiál nevyhnutný pre lekcie z predmetu Praktická slovenčina pre prekladateľov a tlmočníkov 1 a 2 zastrešujúceho praktické cvičenia z ortografie (pravopisu), ortoepie (spisovnej výslovnosti) a slovenskej morfológie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,40€

Verbálna manipulácia

Verbálna manipulácia

Eva Čulenová, Belianum (2015)
Monografia Verbálna manipulácia sa orientuje na výskum manipulácie prostredníctvom jazyka. Skúma a analyzuje lingvistické...

Monografia Verbálna manipulácia sa orientuje na výskum manipulácie prostredníctvom jazyka. Skúma a analyzuje lingvistické manipulatívne prostriedky a ich vplyv na ľudí. Keďže jednotlivé menované druhy manipulácie predstavujú samostatnú výskumnú oblasť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,20€