💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Artefactum

Našli sme 24 titulov

De sacris imaginibus

Michal Šroněk, Artefactum (2013)
Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším...

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,34€
9,62€

Veřejný prostor v ohrožení?

Městský veřejný prostor - jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení je dnes tématem živých diskuzí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,93€
8,30€

Topografie sutin / The Topography of Ruins

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (18961976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu poškozené stavby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,03€
12,12€

Více Krásy

Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,44€
22,73€

Artem ad vitam

Artefactum (2013)
Kniha k poctě Ivo Hlobila

Kniha Artem ad vitam vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění. Jeho působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,56€
20,98€

Zámek Kačina

Artefactum (2019)

Drobná publikace kapesního formátu je určena především pro návštěvníky pozoruhodného klasicistního zámku Kačina na Kutnohorsku. Vychází z podrobného stavebně historického průzkumu Luboše Lancingera, seznamuje čtenáře s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,82€
2,62€

Památky Těšínského knížectví

Klára Mezihoráková, Artefactum (2016)
Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný...

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,57€
13,55€

Zajatec kubismu

Zajatec kubismu

Publikace přináší reprezentativní výběr kritik a recenzí výstav Emila Filly, které byly otištěny za jeho života v českých a moravských periodikách. První část je věnována ohlasům Fillových samostatných výstav, druhá uveřejňuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,35€

Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,39€
16,17€

Epigraphica & Sepulcralia 6

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Kostel sv. Alberta v Třinci

Artefactum (2016)

Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,82€
2,62€

Hvězda

Sylva Dobalová, Artefactum (2014)
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,49€
29,29€

Pražští malíři 1600 - 1656

Pražští malíři 1600 - 1656

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník shrnuje dosavadní poznatky o osobách malířské profese Staroměstského malířského cechu a čerpá také z průzkumu dalších archivních fondů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,10€

Alchymie a Rudolf II.

Alchymie a Rudolf II.

Ivo Purš, Vladimír Karpenko, Artefactum (2011)
Monografie mapující fenomén "rudolfínské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu.

Monografie mapující fenomén "rudolfínské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
85,00€

Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic monastery of Charles IV.

Kateřina Kubínová, Artefactum (2016)
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře...

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,34€
9,62€

Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov

František Mareš, Jan Sedláček, Jana Marešová, Artefactum (2018)
Svazek druhý: Český Krumlov

V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,03€
21,42€

Savonarola a Florencie

Savonarola a Florencie

Jan Chlíbec, Tomáš Černušák, Artefactum (2008)
Jeho působení a estetické názory

Monografická práce je věnována Girolamu Savonarolovi (1452-1498), dominikánskému kazateli, který hluboce ovlivnil všechny stránky života Florencie na závěr quattrocenta, tohoto zázračného století, které zásadním způsobem formovalo evropskou kulturu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,40€

Italští sochaři v českých zemích v období renesance

Italští sochaři v českých zemích v období renesance

Jan Chlíbec, Artefactum (2011)
Se jménem Zdeňka Wirtha je spojena celá jedna epocha českých dějin umění a památkové péče. Nejedná se přitom pouze o stránku...

Kniha je první publikací, která souhrnně a detailně mapuje sochařskou produkci italských mistrů v Čechách a na Moravě v časovém rozmezí konce 15. století - první třetiny 17. století. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,80€

Krajina - sídlo - obraz

Krajina - sídlo - obraz

Petra Trnková, Artefactum (2016)
Ústřední téma knihy představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v...

Ústřední téma knihy představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v Čechách v polovině 19. století, zejména s ohledem na jeho zájmy v oblasti krajinotvorby, architektury, sběratelství... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,80€

Epigraphica et Sepulcralia 2

Sborník z 5. a 6. zasedání mezinárodního fóra k problematice sepulkrálních památek obsahuje 32 příspěvků českých,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,16€
12,24€