Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Artefactum

Našli sme 18 titulov

Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,39€
16,17€

Kostel sv. Alberta v Třinci

Artefactum (2016)

Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,82€
2,62€

Památky Těšínského knížectví (Klára Mezihoráková) [CZ]

Klára Mezihoráková, Artefactum (2016)
Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný...

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,57€
13,55€

De sacris imaginibus (Michal Šroněk) [CZ]

Michal Šroněk, Artefactum (2013)
Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším...

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,34€
9,62€

Zámek Kačina

Artefactum (2019)

Drobná publikace kapesního formátu je určena především pro návštěvníky pozoruhodného klasicistního zámku Kačina na Kutnohorsku. Vychází z podrobného stavebně historického průzkumu Luboše Lancingera, seznamuje čtenáře s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,82€
2,62€

Hans von Aachen in Context

Lubomír Konečný, Artefactum (2012)
Proceedings of the International Conference, Prague 22–25 September 2010

Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
32,43€
30,16€

Instant Presence. Representing Art in Photography

Spolu s digitalizací sbírek a redefinováním analogových archivů se objevila celá řada nových témat, spojených s problematikou fotografie uměleckých děl. Fotografie tohoto typu, uložené ve fototékách uměleckohistorických institucí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,15€
19,67€

Veřejný prostor v ohrožení?

Městský veřejný prostor - jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení je dnes tématem živých diskuzí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,93€
8,30€

Topografie sutin / The Topography of Ruins

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (18961976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu poškozené stavby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,03€
12,12€

Slovanský klášter Karla IV. (Kateřina Kubínová) [CZ]

Kateřina Kubínová, Artefactum (2016)
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře...

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,34€
9,62€

Alchymie a Rudolf II. (Ivo Purš) [CZ]

Alchymie a Rudolf II. (Ivo Purš) [CZ]

Ivo Purš, Vladimír Karpenko, Artefactum (2011)
Monografie mapující fenomén "rudolfínské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu.

Monografie mapující fenomén "rudolfínské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
85,00€

Krajina - sídlo - obraz (Petra Trnková) [CZ]

Krajina - sídlo - obraz (Petra Trnková) [CZ]

Petra Trnková, Artefactum (2016)
Ústřední téma knihy představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v...

Ústřední téma knihy představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v Čechách v polovině 19. století, zejména s ohledem na jeho zájmy v oblasti krajinotvorby, architektury, sběratelství... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,80€

Epigraphica et Sepulcralia 2 (Jiří Roháček) [CZ]

Sborník z 5. a 6. zasedání mezinárodního fóra k problematice sepulkrálních památek obsahuje 32 příspěvků českých,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,16€
12,24€

Savonarola a Florencie

Savonarola a Florencie

Jan Chlíbec, Tomáš Černušák, Artefactum (2008)
Jeho působení a estetické názory

Monografická práce je věnována Girolamu Savonarolovi (1452-1498), dominikánskému kazateli, který hluboce ovlivnil všechny stránky života Florencie na závěr quattrocenta, tohoto zázračného století, které zásadním způsobem formovalo evropskou kulturu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,40€

Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby (Jiří Roháček) [CZ]

Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby (Jiří Roháček) [CZ]

Jan Chlíbec, Artefactum (2011)
Se jménem Zdeňka Wirtha je spojena celá jedna epocha českých dějin umění a památkové péče. Nejedná se přitom pouze o stránku...

Kniha je první publikací, která souhrnně a detailně mapuje sochařskou produkci italských mistrů v Čechách a na Moravě v časovém rozmezí konce 15. století - první třetiny 17. století. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,80€

Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj (Sylva Dobalová) [CZ]

Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj (Sylva Dobalová) [CZ]

Sylva Dobalová, Artefactum (2009)
Uměnímilovný císař Rudolf II. věnoval značnou pozornost i svým zahradám, jež byly většinou založeny jeho předchůdci; dosud...

Uměnímilovný císař Rudolf II. věnoval značnou pozornost i svým zahradám, jež byly většinou založeny jeho předchůdci; dosud... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,51€

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě (Klára Mezi

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě (Klára Mezi

Klára Mezihoráková, Artefactum (2016)
Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud...

Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,45€

Pražští malíři 1600 - 1656

Pražští malíři 1600 - 1656

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník shrnuje dosavadní poznatky o osobách malířské profese Staroměstského malířského cechu a čerpá také z průzkumu dalších archivních fondů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,10€