🎂 Dnes je POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 15€ 🎉

Artefactum

Našli sme 27 titulov

Veřejný prostor v ohrožení?

Městský veřejný prostor - jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení je dnes tématem živých diskuzí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,93€
8,30€

De sacris imaginibus

Michal Šroněk, Artefactum (2013)
Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším...

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,34€
9,62€

Topografie sutin / The Topography of Ruins

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (18961976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu poškozené stavby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,03€
12,12€

Ivo Kořán - Texty

Výběr předložených textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,38€
23,60€

Obrazy nenávisti

Jakub Hauser, Artefactum (2021)
Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě

Kolektivní monografie Obrazy nenávisti přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy antisemitismu ve střední Evropě od středověku po současnost. Publikace na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,15€
19,67€

Hore zdar!

Markéta Svobodová, Artefactum (2021)
Stavební strategie Klubu českých/ československých turistů [útulny a chaty]

Název knihy Hore zdar! odkazuje k oficiálnímu pozdravu, který mezi sebou používali členové Klubu českých/ československých turistů, ale také ke knize Naprej!Česká sportovní architektura 1567-2012. Díky spolupráci na této knize se autor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,33€
17,05€

Více Krásy

Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
24,44€
22,73€

Artem ad vitam

, Artefactum (2013)
Kniha k poctě Ivo Hlobila

Kniha Artem ad vitam vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění. Jeho působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,56€
20,98€

Zajatec kubismu

Zajatec kubismu

Publikace přináší reprezentativní výběr kritik a recenzí výstav Emila Filly, které byly otištěny za jeho života v českých a moravských periodikách. První část je věnována ohlasům Fillových samostatných výstav, druhá uveřejňuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,35€

Památky Těšínského knížectví

Klára Mezihoráková, Artefactum (2016)
Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný...

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,57€
13,55€

Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,39€
16,17€

Zámek Kačina

, Artefactum (2019)

Drobná publikace kapesního formátu je určena především pro návštěvníky pozoruhodného klasicistního zámku Kačina na Kutnohorsku. Vychází z podrobného stavebně historického průzkumu Luboše Lancingera, seznamuje čtenáře s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,82€
1,41€

Epigraphica & Sepulcralia 6

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Kostel sv. Alberta v Třinci

, Artefactum (2016)

Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,82€
2,62€

Hvězda

Sylva Dobalová, Artefactum (2014)
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,49€
29,29€

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Klára Mezihoráková, Artefactum (2016)
Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud...

Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,45€

Pražští malíři 1600 - 1656

Pražští malíři 1600 - 1656

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník shrnuje dosavadní poznatky o osobách malířské profese Staroměstského malířského cechu a čerpá také z průzkumu dalších archivních fondů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,10€

Alchymie a Rudolf II.

Alchymie a Rudolf II.

Ivo Purš, Vladimír Karpenko, Artefactum (2011)
Monografie mapující fenomén "rudolfínské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu.

Monografie mapující fenomén "rudolfínské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
85,00€

Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic monastery of Charles IV.

Kateřina Kubínová, Artefactum (2016)
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře...

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,34€
9,62€

Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov

František Mareš, Jan Sedláček, Jana Marešová, Artefactum (2018)
Svazek druhý: Český Krumlov

V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,03€
21,42€