Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ars Poetica

Našli sme 44 titulov

Plynutie (Julieta Valero) [SK]

Julieta Valero, Ars Poetica (2017)
Poézia Juliety Valero je mimoriadne súčasná vo svojej naliehavosti vysloviť existenciálne pochybnosti modernej spoločnosti...

Poézia Juliety Valero je mimoriadne súčasná vo svojej naliehavosti vysloviť existenciálne pochybnosti modernej spoločnosti jazykom, ktorý osciluje medzi modernou a postmodernou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

Medzi myšlienkou a obrazom

Marek Debnár, Ars Poetica (2013)
Vybrané kapitoly z filozofie literatúry

Marek Debnár (1979) je absolventom Filozofickej faktulty UK v Bratislave, kde obhájil doktorskú prácu na tému vzťahu subjektu a autora. Dva roky študoval na Inštitúte filozofie a na Katedre teórie literatúry Jagelonskej univerzity v Krakove... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Som ako morská voda

Dimana Ivanovová je autorkou dvoch básnických zbierok Pozvanie k otcovstvu (orig. Pokana za bašta, 2012) a Abeceda túžob (orig. Azbuka na želanijata, 2016), z ktorých výber tvorí básnickú zbierku Som ako morská voda. Jej poézia sa.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,00€
11,16€

Zmiznutia a návraty

Zhao Si uniká do svojho imaginárneho sveta, vo svojich básňach krok po kroku navštevuje známe turistické miesta, ktoré v jej poézii ožívajú, možno trochu inak, ako ich vnímame my. Pozornosť zameriava na hviezdnu oblohu, ktorá nie je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,00€
11,16€

Srna pozerajúca na Polárku (Mila Haugová)

Mila Haugová, Ars Poetica (2016)
To čo neexistuje ale čo sme si vždy mysleli: želali: snívali: tušili: to čo môže zaplniť šialenú trhlinu medzi svetom a...

To čo neexistuje ale čo sme si vždy mysleli: želali: snívali: tušili: to čo môže zaplniť šialenú trhlinu medzi svetom a nami: vedie nás k najkrajnejšej hranici: k bodu, kde sa myšlienka transformuje do formy & kde sú city tak ukryté... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Čarovná lúka na okraji mesta (Marta Straková) [SK]

Čo magické sa deje za mestom, kde sa svet rastlín a čarovných bytostí z ríše zvierat stretáva so svetom detí? Odpovede nájdete v knihe Čarovná lúka na okraji mesta... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

KRÁ

Ted Hughes, Ars Poetica (2013)
Zo života a piesní Krá

Komponovaná básnická kniha s názvom Krá (Crow) je najvýznamnejším dielom Teda Hughesa. Vyšla v roku 1970... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Na pomedzí škrupiny (Veronika Rácová)

Veronika Rácová, Ars Poetica (2015)
O poézii Ivana Štrpku

V jednom z rozhovorov s príznačným názvom Báseň zobúdza spiaceho sa básnik Ivan Štrpka (1944) zamýšľal nad tým, či... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Ars Poetica 2015. XIII ročník medzinárodného festivalu poézie

, Ars Poetica (2015)

Ars Poetica 2015 je oslavou kvalitnej svetovej poézie na Slovensku. 13. ročník medzinárodného festivalu vám predstaví 21 popredných básnikov z celého radu krajín v spojení s originánym VJ-ingom, recitáciou pôvodných prekladov, koncertmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Ars Poetica 2018

Ars Poetica (2019)
Priezračný zvuk poézie

Antológia z tvorby účastníkov 16. ročníka medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica: Tomomi Adači (Japonsko) / Risto Ahti (Fínsko) / Renate Aichinger (Rakúsko) / Nikolina Andova Šopova (Macedónsko) / Jana Beňová (Slovensko)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,00€
13,95€

Mystická misia S.B. Hroboňa

Ťažisko práce spočíva v interpretačných analýzach vybraných básní S. B. Hroboňa, ktorých cieľom je overiť prítomnosť mystických inšpirácií. Autorka sa sústredila na niekoľko vybraných textov, u ktorých predpokladala, že budú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Struny

Piata básnická zbierka básnika, prekladateľa, literárneho vedca (nar. 1951)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Príbytok k cudzieho času

Témami priamočiarych, takmer minimalistických básní Petra Macsovszkého sú otázky času, telesnosti, identity, priestoru a vyrovnávanie sa jednotlivca s poznatkami modernej fyziky... Tie človeka nútia znovu hľadať súradnice svojho bytia. Autor Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Metafyzická domácnosť I

Metafyzická domácnosť I je v poradí piatou zbierkou medzinárodne etablovaného básnika Martina Solotruka, kde autor pracuje s objektmi bežného používania (sporák, kľučka, vešiak, či zrkadlo), prostredníctvom ktorých komunikuje s čitateľom a objekty.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,00€
11,16€

Ars Poetica 2014. XII. ročník medzinárodného festivalu poézie

, Ars Poetica (2014)

Antológia z tvorby účastníkov medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica v roku 2014. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Europain

Obývateľný svet je obklopený: na východnej strane neznámou zemou, na poludňajšej strane neznámou zemou, na západnej strane neznámou zemou, na polnočnej strane neznámou zemou.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Krídla okna

Je to lyrika veľkých citov a vášní, vysokého tónu a dramatického, ak nie melodramatického gesta. Tieto básne balansujú medzi extrémami, medzi žiarivým slnečným svetlom a temnou nocou. Ich rozpätie siaha od naplnenia k odopretiu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Plant room

Zbierka Plant Room je devätnástou básnickou knihou Milky Haugovej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Pohľadnice z neviditeľných miest

Básnický debut Martiny Strakovej Pohľadnice z neviditeľných miest prináša čitateľom poéziu impresionizmu. Zbierka je rozdelená do štyroch navzájom prepojených častí: Kabinetky, Herbáriá, Lepidoptera (súčasťou, ktorej sú aj tri grafické básne), spolu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 (kolektív autorov)

, Ars Poetica (2011)

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 je priestorom pre kritické hodnotenie najnovšej slovenskej literárnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€