🎵 Nové CD Sima Martausová: Oslobodená

Arbor vitae

Našli sme 251 titulov

Mezi nebem a zemí

Kniha Mezi nebem a zemí – spojující text Václava Vokolka (1947) s fotografiemi Zdeňka Helferta (1946) – je poctou romantickému malíři Casparu Davidu Friedrichovi i poctou samému romantismu a souznění s ním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

Eva Švankmajerová

Katalog k výstavě Eva Švankmajerová Deník 1963-2005 v Galerii Václava Špály 2.2.-26.2.2006.<br>Eva Švankmajerová... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,74€
18,36€

Jiří Georg Jilovský

Jiří Jílovský (1884 – 1958) vstoupil do profesionálního života po ukončení pražské akademie v roce 1908, kdy se ve skupině Jung-Prag zaujal místo Richarda Teschnera.<br>Mimo knižní úpravy byl autorem ex-libris, u kterého se řadí mezi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
34,53€

Marie Preclíková. Tajemné bytosti

Marie Preclíková (1949) patří k svébytným nadčasovým tvůrcům s rozpoznatelným výtvarným rukopisem plným obrazové vynalézavosti. Ačkoliv celý život vystavuje své obrazy, je veřejnosti paradoxně známa především vědeckými... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,27€
21,64€

Rupert Kytka

Dosud málo známý a nezaslouženě zapomenutý výtvarný fotograf Rupert Kytka (1910-1993) patří do generace umělců spjatých s meziválečným amatérským hnutím. Nejvýznamnější práce ovšem vytvořil až v šedesátých letech jako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,01€
13,03€

Křížky / Kreuze

Martin Mlynarič, Michal Stehlík, Rudolf Prekop, Martin Souček, Arbor vitae (2018)
Spirituální krajina Dačicka

Kříže v krajině jsou často to jediné, co přežilo války, režimy, přesídlování obyvatel. Mnohdy je ani nevnímáme, jsou pro nás přirozenou součástí krajiny. Místa spočinutí, odpočinku a kontemplace, orientační body v krajině... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
44,65€
41,52€

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách.<br> Velice bohatá... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
93,53€
86,98€

Eva Eisler

Eva Eisler (*1952) si světové jméno vydobyla na poli šperku. Pokud máme hledat nějakou obecnější charakteristiku, je jí to, že svá díla vždy vztahuje k architektuře. V autorčině pojetí má povahu architektonických vizí, konceptů.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
46,53€
43,27€

StArt

Rostislav Švácha, Arbor vitae (2016)
Sport jako symbol ve výtvarném umění

Umělecká díla se sportovní tematikou nemusí být jen součástí obrazových dějin sportu, ale mohou přinášet i svědectví o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
69,09€
64,25€

Martin Mainer

Martin Mainer (1959) je jednou z nejvýraznějších osobností současné české malby. Jeho tvorbu charakterizuje nespoutanost interpretační fantazie s níž ustavuje pevné centrum a mnohovýznamové okraje tématu, virtuózní klasická malířská... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,60€
34,97€

Noční jezdec / Night Rider

Jan Hísek patří k ojedinělým, výrazně nečasovým autorům. Jeho tvorba se odvíjí po vlastní linii prakticky nezávislé na dobových trendech, směrech, diskusích, má vlastní dynamiku, tempo, témata i čtení. Veřejnosti jsou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,73€
25,79€

Ruská malba, kresba a grafika

Julie Jančárková, Arbor vitae (2015)
od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě

Historička umění Julie Jančárková sleduje na základě jedné z nejkvalitnějších sbírek ruského umění z Galerie výtvarného umění v Náchodě obecnější téma. První část knihy přibližuje čtenáři na příkladech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
60,63€
56,39€

Orbis pictus Františka Kupky

Markéta Theinhardtová, Pierre Brullé, Arbor vitae (2014)
Kniha se zaměřuje na první tvůrčí období Františka Kupky (1871–1957), kdy pracoval pro tisk, který ve Francii tou dobou...

Kniha se zaměřuje na první tvůrčí období Františka Kupky (1871–1957), kdy pracoval pro tisk, který ve Francii tou dobou zažíval svůj zlatý věk, ať už zaměřený na Art nouveau (revue Cocorico), nebo politicky orientovaný, jako byl svobodomyslný.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
46,53€
43,27€

Václav Boštík (1913–2005)

Arbor vitae (2013)

Kniha, jež vychází v roce stého výročí narození Václava Boštíka, je bohatě obrazově a dokumentárně vybavená... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
69,56€
64,69€

Jakub Špaňhel

Jiří Olič, Arbor vitae (2011)
Jakub Špaňhel bezesporu patří mezi přední představitele současné české malby. Pověst mimořádného talentu, která Špaňhela...

Jakub Špaňhel bezesporu patří mezi přední představitele současné české malby. Pověst mimořádného talentu, která Špaňhela provázela už za jeho studií na pražské Akademii, byla záhy po absolutoriu potvrzena několika samostatnými výstavami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
46,53€
43,27€

Býti krajinou / Being Landscape

Miloš Šejn, Arbor vitae (2010)
Miloš Šejn (1947) ve svých dílech zachycuje a vyjadřuje prožitky provázející jeho komunikaci s krajinou a současně postihuje...

Miloš Šejn (1947) ve svých dílech zachycuje a vyjadřuje prožitky provázející jeho komunikaci s krajinou a současně postihuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
27,73€
25,79€

Jdi na venkov!

Tomáš Winter, Pavla Machalíková, Arbor vitae (2019)
Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století. Věnuje se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
64,86€
60,32€

Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce

Howard Vincent Kurtz, Arbor vitae (2017)
Život s módou v Praze a v New Yorku

Kniha sleduje nevšední příběh předního pražského krejčího, couturiéra a oděvního designéra Oldřicha (Ulricha) Rosenbauma (1896–1991), který vytvářel více než sedmdesát let elegantní a vysoce aktuální módní styl oděvů pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,36€
38,46€

Jak odlesk měsíce v jezeře

Libuše Heczková, Martina Pachmanová, Petr Šámal, Arbor vitae (2016)
Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945

Antologie Jak odlesk měsíce v jezeře. Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945 se věnuje roli genderu v české umělecké teorii a kritice od druhé poloviny 19. století do konce druhé světové války... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,73€
25,79€

František Kupka. Sujet dans l’objet

Kniha Karla Srpa věnovaná Františku Kupkovi se zabývá jeho proměňujícím se pojetím abstraktního umění. Soustřeďuje se zejména na Kupkův vztah k neeukleidovské geometrii, lingvistice a soudobé matematice, na souvislosti se sdružením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
17,05€