🌸 Majáles knižných zliav 📚

AT

Našli sme 28 titulov

S veršíkmi na dlani

Plnofarebná obrázková knižka „S veršíkmi na dlani“ nadväzuje na úspešný titul autorky a ilustrátorky Kamarátka básnička. Básne sú tematicky rozdelená... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,90€
10,36€

Spievajže si, spievaj

Spievajže si, spievaj

, AT (2011)
Sada hudobných CD

Sada hudobných CD k spevníku Spievajže, si spievaj s hudobným podkladom k piesňam s témou Jari, Leta, Jesene, Zimy a Vianoc. Každé CD obsahuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,00€

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Publikácia obsahuje pohybové hry so spevom, ľudové hry a tance, opis hry s notovým záznamom pre deti predškolského a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Pohyb hrou

Pohyb hrou

Jaromír Šimonek, Nora Halmová, Mária Veisová, AT (2007)
Cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností detí predškolského a mladšieho školského veku

Publikácia obsahuje teoretickú časť, zameranú na využitie koordinačných schopností v telesnej výchove. Druhá podstatná časť obsahuje popis niekoľkých desiatok pohybových hier a cvičení, rozdelených podľa jednotlivých koordinačných schopností... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,81€

Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené potrebami detí

Aleksandra Vranič, AT (2015)
Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len...

Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len osvojujú gramotnosť. Práve... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,90€
8,28€

Ľudové tance

Ľudové tance

Publikácia obsahuje detské, dievčenské, chlapčenské, koedukované ľudové hry a tance, ako aj opis, metodiku nácviku, choreografiu tanca a notový materiál, pričom sa zameriava na predškolský a školský vek. Text dopĺňajú čierno-biele obrázky a ilustrácie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,63€

Svet rozprávok

Svet rozprávok

Marta Horváthová, AT (2006)
Interaktívna rozprávková knižka, ktorá pozostáva zo starostlivo selektovaného súboru slovenských klasických rozprávok a...

Interaktívna rozprávková knižka, ktorá pozostáva zo starostlivo selektovaného súboru slovenských klasických rozprávok a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€

Dúhové pesničky pre spevavé detičky

Dúhové pesničky pre spevavé detičky

Spevník detských piesní obsahuje 30 piesní s notovým záznamom a doprovodom. Piesne sú vhodné pre deti od 3 do 9 rokov, zaspievať si ich môžu aj staršie či mladšie vekové kategórie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Kamarátka básnička

Kamarátka básnička

Kniha Kamarátka básnička je určená deťom predškolského veku. Obsahuje básničky zoradené podľa ročných období, vhodné tiež k rôznym príležitostiam v MŠ. Niektoré z básni slúžia ako motivácia k edukačným aktivitám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Jaroslava Koníčková, AT (2014)
Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry je metodická príručka,...

Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry je metodická príručka, ktorá je určená predovšetkým... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,90€
8,46€

Škriatkovia pomáhajú deťom

Škriatkovia pomáhajú deťom

Darina Vranová, AT (2014)
Motivačné a sebapoznávacie rozprávky

Interaktívna rozprávková knižka Škriatkovia pomáhajú deťom s plnofarebnými ilustráciami je určená pre deti vo veku 5 – 10 rokov. Príbehy hravo, pomocou škriatkov, ktorí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€

Som kráľom svojho sveta

Darina Vranová, AT (2014)
Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným

Príručka pre pedagógov a rodičov pri výchove detí sebapoznaním s využitím motivačných rozprávok a tvorivých denníkov a tiež pre všetkých, ktorí sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,80€
8,18€

Didaktické hry - pre 1. stupeň základných škôl

Didaktické hry - pre 1. stupeň základných škôl

Publikácia obsahuje 95 didaktických hier na precvičovanie poznatkov žiakov z jazyka slovenského, matematiky, literárnej výchovy. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Dúhové pesničky pre spevavé detičky

Dúhové pesničky pre spevavé detičky

Spevník detských piesní obsahuje 30 piesní s notovým záznamom a doprovodom. Piesne sú vhodné pre deti od 3 do 9 rokov, zaspievať si ich môžu aj staršie či mladšie vekové kategórie. Tónový rozsah piesní je v rozpätí hlasového fondu detí v tomto veku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Využitie lopty pri rozvoji pohybovej koordinácie detí

Využitie lopty pri rozvoji pohybovej koordinácie detí

Jaromír Šimonek, AT (2013)
Metodická príručka pre základné škol

Metodická príručka pod názvom „Využitie lopty pri rozvoji pohybovej koordinácie detí” je určená učiteľom a trénerom na základných školách. Naše skúsenosti z vedenia Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,90€

Čudná torta

Čudná torta

Veršovaná rozprávka Čudná torta s bohatou farebnou ilustráciou, je knižkou v súčasnosti s vysoko aktuálnou témou, ktorá poukazuje na význam zdravého stravovania pre zdravý rast malých detí ako i na negatívny vplyv jedenia ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,35€

Naše dieťatko

Naše dieťatko

, AT (2009)
Pamätná kniha

Publikácia zachytáva na štyridsiatich farebne ilustrovaných stranách významné vývinové obdobia a udalosti v živote dieťaťa od narodenia až do ukončenia prvého ročníka základnej školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl

Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl

, AT (2012)
Zásobník cvičení a hier na rozvoj koordinačných schopností

Publikácia obsahuje teoretickú časť, zameranú na športovú edukáciu v MŠ a v ZŠ, význam, ciele, úlohy telesnej výchovy, charakteristiku obdobia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,90€

Metodická príručka pre ochranu rastlín 1

Pavol Kohout, AT (2012)
herbicídy, desikanty, defiolanty

Metodická príručka obsahujúca podrobné metodické postupy pre aplikáciu herbicídnych prípravkov, desikantov a defoliantov na ochranu rastlín pre celý rozsah kultúrnych rastlín – obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, zeleninu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,50€
12,56€

Hudobno-pohybová rytmika

Hudobno-pohybová rytmika

Publikácia je metodickou príručkou hudobnej, telesnej, tanečnej a pohybovej výchovy detí a mládeže. Obsahuje výber hudobno-sluchových, hudobno-pohybových, rytmických cvičení, pohybových a tanečných etúd, hudobno-pohybových hier, priestorových cvičení a ľu Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€