Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

AEPress

Našli sme 30 titulov

De musica II.

Predložená práca De musica má ambíciu interpretovať fázovanie dejín európskej hudby pomocou semiotickej koncepcie, založenej najmä na myšlienkach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,90€
12,00€

Rozhovory a úvahy

Táto publikácia má ambíciu byť svedectvom - svedectvom myšlienok, postojov a okolností, ktoré sprevádzali vznik a život tak autorovej tvorby, ako aj hudobnej tvorby posledných troch desaťročí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,90€
12,00€

Rozpad Československa (Jan Rychlík) [CZ]

Jan Rychlík, AEPress (2002)
Kniha se věnuje česko-slovenským vztahům v letech 1989-1992.

Kniha se věnuje česko-slovenským vztahům v letech 1989-1992. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,80€
14,69€

Vznik Slovenského štátu 2.

Bezprostredne po vzniku Slovenského štátu, ale aj neskôr v emigrácii za druhej svetovej vojny i v ďalšej emigrácii po roku 1945 sa aktéri udalostí vývoja na Slovensku koncom 30. rokov vracali k ich hodnoteniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,90€
17,58€

Češi a Slováci ve 20. století

Jan Rychlík, AEPress (2001)
Česko-slovenské vztahy 1945–1992

Historie československého státu z pera významného současného historika, specialisty na moderní české a slovenské dějiny a dějiny jihovýchodní Evropy Jana Rychlíka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,80€
14,69€

Šľachtické sídlo v stredoveku

Uwe Albrecht, AEPress (2018)
Štúdie vzťahu architektúry a životného prostredia v západnej a severnej Európe

Francúzsko, časti Anglicka, Nizozemsko, nemecké kraje okolo Severného a Baltického mora a Dánsko spájajú hlboké kultúrne väzby. Ich vplyvu sa nevyhol ani vývoj obydlia, presnejšie šľachtického bývania, ktorý Uwe Albrecht sleduje od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,50€
15,35€

Trávnice (Hana Urbancová)

Hana Urbancová, AEPress (2005)
Lúčne piesne na Slovensku

Trávnice - lúčne piesne žien - patria k piesňovým žánrom so základným významom pre poznanie ľudovej vokálnej kultúry na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,80€
14,69€

Mariánske legendy v ľudovom speve

Hana Urbancová, AEPress (2007)
Príspevok k typológii variačného procesu

Mariánske legendy tvoria najpočetnejší repertoár náboženskej piesňovej epiky. Kniha je teoretickou prácou o ľudovej tvorbe tohto druhu a čerpá poznatky aj z terénneho výskumu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,21€

Centrum moci (Jan Pešek)

Jan Pešek, AEPress (2006)
Pojmom "stranícky aparát" alebo "aparát komunistickej strany" sa označovali členovia komunistickej strany, ktorí boli jej...

Pojmom "stranícky aparát" alebo "aparát komunistickej strany" sa označovali členovia komunistickej strany, ktorí boli jej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,21€

Jozef Tiso - Prejavy a články (1913 - 1938) (Miroslav Fabricius, Ladislav Suško)

Edícia dokumentov obsahuje publicistiku J. Tisu z obdobia 1913 - 1945 vrátane tlačou zachytených a redakčne upravených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,70€
22,04€

Európa a národy

Pôvodná práca diplomata a publicistu, ktorý je v súčasnosti veľvyslancom Švédska v Českej republike a v Slovenskej republike so sídlom v Prahe Jeho Excelencie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,80€
8,18€

Storočie propagandy

Na slovenské dejiny 20. storočia, plné zvratov, prevratov a veľkej dynamiky, možno nazerať z najrozličnejších uhlov. Práve optika propagandy prináša veľmi zaujímavé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,85€
11,02€

Changes of Changes

Ľubomír Lipták, AEPress (2002)
Society and Politics in Slovakia in the 20th Century

The book of studies by Ľubomír Lipták brings new views on the modernization of society in Slovakia in the 20th century, development of the urban middle class, civil society and... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,80€
14,69€

Slovakia

Joseph A. Mikuš, AEPress (2001)
A Political and Constitutional History (with documents)

With the Poles and the Czechs the Slovaks belong to the group of the Western Slavs. They were the first among them to become Christianized. Already in 828 the first Christian... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,80€
14,69€

Studia ethnomusicologica IV

Hana Urbancová, AEPress (2009)
Lament v hudbe

Publikácia vznikla so zámerom zmapovať viaceré modality hudobného lamentu na materiáli z územia Slovenska, ktorý sa analyzoval a komentoval v kontexte európskej hudby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,90€
11,07€

Povstalecké križovatky

Na pozadí autenticky prežitej atmosféry SNP a obdobia jeho zatlačenia do hôr sa rozvíjajú príbehy hlavných postáv bojujúcich na opačných stranách tohto konfliktu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,90€
11,07€

Jozef Tiso - Prejavy a články (1938 - 1944) (Miroslav Fabricius)

Jozef Tiso - Prejavy a články (1938 - 1944) (Miroslav Fabricius)

Miroslav Fabricius, Katarína Hradská, AEPress (2007)
Druhý zväzok prejavov a článkov Jozefa Tisa obsahuje jeho texty z rokov 1938 - 1944.

Druhý zväzok prejavov a článkov Jozefa Tisa obsahuje jeho texty z rokov 1938 - 1944. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,60€

Mýty naše slovenské

Mýty naše slovenské

Kniha rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa až po Husáka a mýty obdobia komunizmu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,89€

Vznik Slovenského štátu 1.

Vznik Slovenského štátu 1.

Bezprostredne po vzniku Slovenského štátu, ale aj neskôr v emigrácii po roku 1945 sa aktéri udalostí vývoja na Slovensku koncom 30. rokov vracali k ich hodnoteniu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€

Krátke dejiny Slovenska

Krátke dejiny Slovenska

Od praveku až po vstup d Európskej únie - pohľad na základné problémové okruhy historického vývoja na dnešnom území Slovenskej republiky Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€