📚 Knižná akcia každý mesiac

AEPress

Našli sme 30 titulov

Studia ethnomusicologica IV

Hana Urbancová, AEPress (2009)
Lament v hudbe

Publikácia vznikla so zámerom zmapovať viaceré modality hudobného lamentu na materiáli z územia Slovenska, ktorý sa analyzoval a komentoval v kontexte európskej hudby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
10,71€

Češi a Slováci ve 20. století

Jan Rychlík, AEPress (2001)
Česko-slovenské vztahy 1945–1992

Historie československého státu z pera významného současného historika, specialisty na moderní české a slovenské dějiny a dějiny jihovýchodní Evropy Jana Rychlíka... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,80€
14,22€

De musica II.

Predložená práca De musica má ambíciu interpretovať fázovanie dejín európskej hudby pomocou semiotickej koncepcie, založenej najmä na myšlienkach... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,90€
11,61€

Storočie propagandy

Na slovenské dejiny 20. storočia, plné zvratov, prevratov a veľkej dynamiky, možno nazerať z najrozličnejších uhlov. Práve optika propagandy prináša veľmi zaujímavé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,85€
10,67€

Šľachtické sídlo v stredoveku

Šľachtické sídlo v stredoveku

Uwe Albrecht, AEPress (2018)
Štúdie vzťahu architektúry a životného prostredia v západnej a severnej Európe

Francúzsko, časti Anglicka, Nizozemsko, nemecké kraje okolo Severného a Baltického mora a Dánsko spájajú hlboké kultúrne väzby. Ich vplyvu sa nevyhol ani vývoj obydlia, presnejšie šľachtického bývania, ktorý Uwe Albrecht sleduje od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€

Povstalecké križovatky

Na pozadí autenticky prežitej atmosféry SNP a obdobia jeho zatlačenia do hôr sa rozvíjajú príbehy hlavných postáv bojujúcich na opačných stranách tohto konfliktu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
10,71€

Vznik Slovenského štátu 2.

Bezprostredne po vzniku Slovenského štátu, ale aj neskôr v emigrácii za druhej svetovej vojny i v ďalšej emigrácii po roku 1945 sa aktéri udalostí vývoja na Slovensku koncom 30. rokov vracali k ich hodnoteniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,90€
17,01€

Centrum moci

Jan Pešek, AEPress (2006)
Pojmom "stranícky aparát" alebo "aparát komunistickej strany" sa označovali členovia komunistickej strany, ktorí boli jej...

Pojmom "stranícky aparát" alebo "aparát komunistickej strany" sa označovali členovia komunistickej strany, ktorí boli jej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
6,93€

Vznik Slovenského štátu 1.

Vznik Slovenského štátu 1.

Bezprostredne po vzniku Slovenského štátu, ale aj neskôr v emigrácii po roku 1945 sa aktéri udalostí vývoja na Slovensku koncom 30. rokov vracali k ich hodnoteniu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€

Trávnice

Trávnice

Hana Urbancová, AEPress (2005)
Lúčne piesne na Slovensku

Trávnice - lúčne piesne žien - patria k piesňovým žánrom so základným významom pre poznanie ľudovej vokálnej kultúry na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€

Slovensko očami Európy 900-1850

Slovensko očami Európy 900-1850

"Čítanie knihy <i>Slovensko očami Európy 900-1850</i> môže byť pre našu široku verejnosť zaujímavým a užitočným čítaním nielen informáciami "ako sa u nás kedysi cestovalo", ale aj mnohými radami múdrych ľudí ako riešiť mnohé závažné a pálčivé problémy". Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,84€

De musica I.

De musica I.

Predkladaná práca je pokusom o načrtnutie myšlienkového konceptu, stojaceho v pozadí dejín európskej hudby, pokusom pochopiť dejiny európskej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,90€

Stavebný proces v stredoveku

Stavebný proces v stredoveku

Günther Binding, AEPress (2016)
Ako sa stavalo v stredovekej Európe

Aký dlhý bol pracovný čas tesára? Koľko zarobil kamenár? Kde sa obstarával stavebný materiál? Koľko mužov bolo potrebných na postavenie lešenia? Ktorí stavitelia boli... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,60€

Európa a národy

Európa a národy

Pôvodná práca diplomata a publicistu, ktorý je v súčasnosti veľvyslancom Švédska v Českej republike a v Slovenskej republike so sídlom v Prahe Jeho Excelencie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,80€

Krátke dejiny Slovenska

Krátke dejiny Slovenska

Od praveku až po vstup d Európskej únie - pohľad na základné problémové okruhy historického vývoja na dnešnom území Slovenskej republiky Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€

Hudobná analýza

Hudobná analýza

Eva Ferková, AEPress (2007)
Teória a stručné dejiny

Hudobná analýza je pre mnohé disciplíny muzikológie jednou z hlavných výskumných metód. Jej história je zviazaná s históriou hudby, s históriou jej sociálnej funkcie, s dejinami hudobnej teórie a teórie kompozície... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,13€

Dejiny Slovenska

Dejiny Slovenska

Titul ponúka najnovšie pohľady a poznatky o histórii územia Slovenska od praveku až po súčasnosť. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€

Prípad Wisliceny

Prípad Wisliceny

Katarína Hradská, AEPress (2001)
Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku

Autorka monografie spracúva dlho tabuizovanú tému deportácií slovenských Židov z územia Slovenskej republiky v rokoch 1942–1944. Pokúša sa dať odpoveď na dosiaľ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

V rozdelenej Európe

V rozdelenej Európe

Zbormík referátov z už štvrtej konferencie (november 1995 v Mníchove), venovanej problematike česko-slovensko, resp. československo-nemeckých vzťahov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,90€

Rozpad Československa

Rozpad Československa

Jan Rychlík, AEPress (2002)
Kniha se věnuje česko-slovenským vztahům v letech 1989-1992.

Kniha se věnuje česko-slovenským vztahům v letech 1989-1992. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€