🎂 Už len dnes je POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 15€ 🎉

Česká zemědělská univerzita v Praze

Našli sme 55 titulov

Parazitologie

Parazité přezvýkavců (skot, ovce, kozy, divocí přezvýkavců)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,04€
19,57€

Zoologie bezobratlých

<ul><li>kmen Metamonada</li><li>kmen Parabasalia</li><li>řád Trichomonády</li></ul>... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,38€
10,58€

Etika chovu a etologie zvířat

Úvod a historie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Člověk, pole, zahrada

Skripta pro studenty České zemědělské univerzity v Praze. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
8,30€

Město

Jaroslav Sýkora, Česká zemědělská univerzita v Praze (2018)
Jeho prostory a uspořádání

Skripta se zabývají vývojem městských struktur a uspořádáním hlavních funkčních ploch měst, zejména těch, které se stávají předmětem činnosti krajinářského a zahradního architekta. V příloze dokumentují příklady úprav... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,07€
10,85€

Základy fyziologie hospodářských zvířat

* Struktura a funkce živočišné buňky * Tělní tekutiny a krev * Cévní, dýchací a trávicí soustava * Pŕeměna látek a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,76€
11,87€

Biochemie

* Biochemie * Látkové složení organismů * Peptidy a proteiny * Biochemické reakce * Enzymová katalysa * Topochemie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,16€
8,43€

Pedologické praktikum

Klíčová slova: Práce v terénu Práce v laboratoři Rozbor neporušeného půdního vzorku Vlhkost půdy Chemické a fyzikálně chemické vlastnosti Vyhodnocování analytických dat Geostatistika a její využití v pedologii Bonitace půdního fond Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,11€
9,40€

Zoologie obratlovců

Zoologie obratlovců

Obsah: Kmen: Mechovky (Ectoprocta, Bryozoa), Kmen: Ostnokožci (Echinodermata), Kmen: Polostrunatci (Hemichordata)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,35€

Chov drůbeže II.

Učebnice určena pro posluchače magisterského studia oboru Živočišná produkce ČZU v Praze a oboru Zootechnika Mendelovy univerzity v Brně. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,49€
5,39€

Základy chovu okrasného ptactva

Systematické zařazení Mutace Topografie ptačího těla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,20€
9,49€

Genetika se základy biometriky

* Molekulární základy genetiky * Cytogenetika * Monohybridní křížení * Pravděpodobnost a genetická prognóza * Genové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,12€
4,76€

Obecná fytotechnika

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,27€
6,86€

Fyziologie rostlin

* Základní struktura a funkce rostlinné buňky; * Vodní režim rostlin; * Minerální výživa rostlin; * Fotosyntéza; * Dýchání rostlin; * Růst a vývoj rostlin; * Pohyby rostlin; ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,16€
9,45€

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,64€
6,34€

Etika chovu zvířat

Klíčová slova: Etika chovu zvířat Právní předpisy o ochraně zvířat Vyhláška o minimálních standardech Ochrana zvířat při přepravě, ochrana jatečných zvířat Ochrana pokusných zvířat Ochrana zvířat v zájmových chovech Ochrana Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,13€
7,56€

Základy pohody zvířat

Vysokoškolské skriptum České zemědělské univerzity v Praze. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,46€
10,34€

Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujicích látek

* Klasifikace tuhých biopaliv podle původu a zdroje; * Mechanická úprava tuhých biopaliv; * Právní předpoklady spalování tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních; * Základní složení a vlastosti tuhých paliv - biopaliv; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,88€
12,35€

Člověk a živočich

* Dějiny zemědělského školství a ČZU; * Člověk a příroda, zvíře ve svém biometeorologickém prostředí; * Živocichové v přírodě; Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,16€
8,43€

Základy erodologie

* Eroze půdy; * Určení ohroženosti pozemků vodní erozí; * Povrchový odtok; * Odhad transportu splavenin; * Simulační modely povrchového odtoku a eroze; * Protierozní opatření; * Vliv produktů eroze na znečištění vody; * Větrná eroze; ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,53€
7,91€