🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Česká společnost pro jakost

Našli sme 38 titulov

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 14

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 14

, Česká společnost pro jakost (2008)
Preventivní metody managementu kvality v oblasti procesů

Preventívní metody managementu kvality (QM-metody) jsou podstatnou součástí každého systému kvality v organizaci. Vytvářejí podstatný příspěvek k úspešnému řízení organizací, k plnění požadavků zákazníků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,30€

Způsobilost nereplikovatelných procesů kontroly

Tato publikace si klade za cíl pomoci v konkrétních případech k docílení důkazu, že kontrolní procesy založené na nereplikovatelných měřeních jsou způsobilé. V příručce je stručně popsán problém nereplikovatelných kontrolních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,69€
15,52€

Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949

, Česká společnost pro jakost (2016)
5. vydání k IATF 16949 2016

Požadavky na implementaci IATF 16949, zde označované jako "Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF", zahrnují kritéria pro uznání certifikačního orgánu, pro proces certifikačního orgánu pro auditování, pro kvalifikaci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
33,60€
31,25€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 6.5

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 6.5

, Česká společnost pro jakost (2013)
Audit produktu

Základním východiskem pro management kvality v automobilovém průmyslu jsou požadavky ISO/TS 16949. Zkušenosti při zavádění těchto požadavků připouštějí různé možnosti výkladu při vymezování definice auditu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,40€

RKZ dodnes nepoznané

Dne 16. září 1817 byl nalezen Rukopis královédvorský, na podzim téhož roku pak Rukopis zelenohorský. Odpověď na otázku, jak staré tyto texty jsou, však nebyla ani po dvou stech letech od jejich objevu nalezena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,23€
3,93€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 6 (6.vydání)

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 6 (6.vydání)

, Česká společnost pro jakost (2016)
Požadavky na certifikaci pro VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4

V tomto VDA svazku jsou obsaženy následující požadavky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
33,37€

Management jakosti v automobilovém průmyslu VDA 18

, Česká společnost pro jakost (2005)
Od managementu kvality německého automobilového průmyslu k automobilní excelenci (AE)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,28€
11,42€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 5.2

, Česká společnost pro jakost (2013)
vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů

Příručka navazuje na VDA 5 Vhodnost kontrolních procesů a zaměřuje na šroubové spoje. V příručce je uvedena stručná teorie předepjatých šroubových spojů a postup pro stanovení nejistoty měření a vhodnosti kontrolních systémů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,00€
15,81€

Restart inovací

Chris Hakes, Česká společnost pro jakost (2014)
Jak rozvíjet, řídit a hodnotit způsobilost organizace a týmu k inovací... Autor publikace Chris Hakes, britský...

Autor publikace Chris Hakes, britský podnikatel, zakladatel několika podniků i neziskových organizací a autor řady knih zejména o excelenci a sebehodnocení. Na základě zapojení do struktur EFQM a díky spolupráci s mnoha významnými organizacemi získal... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,00€
29,76€

Statistická regulace výrobního procesu

, Česká společnost pro jakost (2005)
Příručka

Druhé, podstatně rozšířené a upravené vydání jedné z důležitých příruček v rámci řady QS-9000 pro oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů. Úpravy a zlepšení oproti prvnímu vydání byly provedeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,00€
42,78€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 6 díl 2

, Česká společnost pro jakost (2018)
QM - Audit systému, Služby

Pro VDA svazek 6, díl 2 QM-audit systému poskytování služeb platí požadavky uvedené v ISO 9001: 2015 stejně jako v roce 2016 revidované oborově specifické další požadavky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,80€
20,27€

VDA 2 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou

, Česká společnost pro jakost (2020)
Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF)

Předložené šesté vydání 2020 klade větší důraz na koordinaci postupu PPF mezi organizací a zákazníkem s cílem dohodnout rozsah, obsah a časový plán postupu PPF... V publikaci je zdůrazněna odpovědnost organizace za vytvoření všech Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
35,40€
32,92€

Příručka FMEA - analýza možností vzniku vad a jejich následků

Tato společná publikace je shrnutím více než tříleté spolupráce mezi OEM a dodavateli řady 1 (Tier 1) zapojenými v rámci amerického sdružení pro automobilový průmysl Automotive Industry Action Group (AIAG) a německého sdružení pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
149,93€
139,43€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 4

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 4

, Česká společnost pro jakost (2013)
Zajišťování kvality v oblasti procesů

Rozsiahly obsah doteraz popísaných metodických doporučení si vynútil prispôsobiť tiež publikáciu VDA 4. Teraz sa nazýva „Zaisťovanie kvality v oblasti procesov“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
71,43€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 5

, Česká společnost pro jakost (2011)
Vhodnost kontrolních procesů

Různé normy a směrnice obsahují požadavky na stanovení a zohlednění nejistoty měření. Firmy jsou v tomto ohledu, zejména pak při budování a certifikaci svého systému řízení kvality, konfrontovány s mnoha požadavky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
31,80€
29,57€

Analýza systémů měření (MSA)

, Česká společnost pro jakost (2010)
4. vydání

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout směrnice pro posuzování kvality systému měření. Tyto směrnice jsou dosti obecné, aby mohly být použity pro libovolný systém měření, především jsou však určeny pro systémy měření používané v oblasti průmyslu. Řada... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
115,00€
106,95€

Interní audity ISO 9001:2015 - Snadno a efektivně

Ann W. Phillips, Česká společnost pro jakost (2018)
Nástroje, techniky a návod pro úspešnou realizaci interních auditů

Tato kniha si klade za cíl pomoct manažerům, profesionálům v oblasti kvality, koordinátorům interních auditů a samotným interním auditorům implementovat prakticky využitelný proces interního auditu, který bude ve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,31€
31,91€

Tematické okruhy pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

, Česká společnost pro jakost (2015)
Publikace slouží k přípravě ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Obsahuje všechny otázky s označenými...

Publikace slouží k přípravě ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Obsahuje všechny otázky s označenými správnými odpověďmi, které jsou u zkoušek účastníkům... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,40€
9,70€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 2

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 2

, Česká společnost pro jakost (2012)
Zajišťování kvality před sériovou výrobou, 5., přepracované vydání

5., přepracované vydání, 2012 (české 2013) Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) V tomto pátém vydání byl postup... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,30€