🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Česká společnost pro jakost

Našli sme 30 titulov

Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949

Česká společnost pro jakost (2016)
5. vydání k IATF 16949 2016

Požadavky na implementaci IATF 16949, zde označované jako "Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF", zahrnují kritéria pro uznání certifikačního orgánu, pro proces certifikačního orgánu pro auditování, pro kvalifikaci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
33,60€
31,25€

Způsobilost nereplikovatelných procesů kontroly

Tato publikace si klade za cíl pomoci v konkrétních případech k docílení důkazu, že kontrolní procesy založené na nereplikovatelných měřeních jsou způsobilé. V příručce je stručně popsán problém nereplikovatelných kontrolních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,69€
15,52€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 2

, Česká společnost pro jakost (2012)
Zajišťování kvality před sériovou výrobou, 5., přepracované vydání

5., přepracované vydání, 2012 (české 2013) Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) V tomto pátém vydání byl postup... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
32,30€
30,04€

RKZ dodnes nepoznané

Dne 16. září 1817 byl nalezen Rukopis královédvorský, na podzim téhož roku pak Rukopis zelenohorský. Odpověď na otázku, jak staré tyto texty jsou, však nebyla ani po dvou stech letech od jejich objevu nalezena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,23€
3,93€

Management kvality v automobilovém průmyslu VDA 6 díl 2

Česká společnost pro jakost (2018)
QM - Audit systému, Služby

Pro VDA svazek 6, díl 2 QM-audit systému poskytování služeb platí požadavky uvedené v ISO 9001: 2015 stejně jako v roce 2016 revidované oborově specifické další požadavky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,80€
20,27€

Restart inovací

Chris Hakes, Česká společnost pro jakost (2014)
Jak rozvíjet, řídit a hodnotit způsobilost organizace a týmu k inovací... Autor publikace Chris Hakes, britský...

Autor publikace Chris Hakes, britský podnikatel, zakladatel několika podniků i neziskových organizací a autor řady knih zejména o excelenci a sebehodnocení. Na základě zapojení do struktur EFQM a díky spolupráci s mnoha významnými organizacemi získal... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
32,00€
29,76€

Statistická regulace výrobního procesu

Česká společnost pro jakost (2005)
Příručka

Druhé, podstatně rozšířené a upravené vydání jedné z důležitých příruček v rámci řady QS-9000 pro oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů. Úpravy a zlepšení oproti prvnímu vydání byly provedeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
46,00€
42,78€

Příručka FMEA - analýza možností vzniku vad a jejich následků

Tato společná publikace je shrnutím více než tříleté spolupráce mezi OEM a dodavateli řady 1 (Tier 1) zapojenými v rámci amerického sdružení pro automobilový průmysl Automotive Industry Action Group (AIAG) a německého sdružení pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
149,93€
139,43€

Tematické okruhy pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

, Česká společnost pro jakost (2015)
Publikace slouží k přípravě ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Obsahuje všechny otázky s označenými...

Publikace slouží k přípravě ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Obsahuje všechny otázky s označenými správnými odpověďmi, které jsou u zkoušek účastníkům... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,40€
18,04€

Interní audity ISO 9001:2015 - Snadno a efektivně

Ann W. Phillips, Česká společnost pro jakost (2018)
Nástroje, techniky a návod pro úspešnou realizaci interních auditů

Tato kniha si klade za cíl pomoct manažerům, profesionálům v oblasti kvality, koordinátorům interních auditů a samotným interním auditorům implementovat prakticky využitelný proces interního auditu, který bude ve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,31€
31,91€

Analýza systémů měření (MSA)

Česká společnost pro jakost (2010)
4. vydání

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout směrnice pro posuzování kvality systému měření. Tyto směrnice jsou dosti obecné, aby mohly být použity pro libovolný systém měření, především jsou však určeny pro systémy měření používané v oblasti průmyslu. Řada... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
115,00€
106,95€

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016

Jan Hnátek, Otakar Hrudka, Česká společnost pro jakost (2016)
Systémy managementu kvality. Požadavky ČSJ ve spolupráci s ÚNMZ pro vás připravila komentované vydání překladu konečné...

ČSJ ve spolupráci s ÚNMZ pro vás připravila komentované vydání překladu konečné verze normy ISO 9001:2015 s cílem aktuálně informovat širokou veřejnost o změnách a úpravách, které norma přináší. V dnešní rychlé době určitě oceníte toto komentované... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
43,90€

Analýza kořenových příčin

Bjorn Andersen, Tom Fagerhaug, Česká společnost pro jakost (2011)
Zjednodušené nástroje a metody

Kniha pojednává o mnoha různých nástrojích pro analýzu kořenových příčin a prezentuje tyto nástroje pomocí záživné struktury, kterou je všeobecný popis nástroje, jeho účel a typické aplikace, postup jeho použití, příklad jeho použití, kontrolní seznam... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
43,49€
40,45€

Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA)

Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA)

Metody DFMEA (FMEA návrhu produktu) a PFMEA (FMEA procesu) popsané v tomto 4. vydání zahrnují metody související s návrhem produktu na úrovni systému, subsystému, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
43,17€

🍎 Vypredané
16,00€

Management jakosti v automobilovém průmyslu VDA 6.7

Česká společnost pro jakost (2005)
Audit procesu - proces realizace produktu / kusová výroba

Na tomto vydání je založen také nový modulový vzdělávací program VDA QMC. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,79€
17,47€

Společný management kvality v dodavatelském řetězci

Společný management kvality v dodavatelském řetězci

Česká společnost pro jakost (2007)
vznik produktu - zajištění stupně zralosti pro nové díly

Riadenie, planovanie, vyroba. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,34€

Komentované vydání ČSN ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k... Publikace vydaná ve spolupráci s agenturou ČAS přináší čtenáři schválené znění této systémové normy a to jak v české, tak anglické jazyk Zobraziť viac

🍎 Vypredané
43,71€
40,65€

Analýza systémů měření (MSA)

Analýza systémů měření (MSA)

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout směrnice pro posuzování kvality systému měření. Tyto směrnice jsou dosti obecné, aby mohly být použity pro libovolný systém měření, především jsou však určeny pro systémy měření... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
115,00€