🏆 Zlaté glóbusové filmové dni práve odštartovali!

Česká geografická společnost

Našli sme 40 titulov

Zeměpis naší vlasti - Pracovní sešit

Zeměpis naší vlasti - Pracovní sešit

Zeměpis naší vlasti Prac.seš. - Česká geografická společnost - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 40 str. - ISBN: Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
1,36€

Zeměpis světa 1

Zeměpis světa 1

Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia. Svazek je věnován regionálnímu zeměpisu všech oceánů a některých světadílů. Obsahuje tematické celky Oceány, Polární kraje, Afrika, Austrálie a Oceánie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,65€

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,76€

Hospodářský zeměpis

Vladimír Baar, Česká geografická společnost (2018)
Regionální aspekty světového hospodářství

Učebnice zeměpisu pro OA a jiné střední odborné školy vychází jako dosud jediná ze Standardu odborného vzdělávání pro obchodní akademie. První díl přináší moderní regionální pohled na světovou ekonomiku uspořádaný podle... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,38€
7,01€

Hospodářský zeměpis

Ivan Bičík, Česká geografická společnost (2019)
Globální geografické aspekty světového hospodářství

Učebnice je určená především pro obchodní akademie a obsahuje moderně koncipovaný obecný hospodářský zeměpis, tj. ekonomické, sociální, kulturně-geografické, geopolitické a environmentální aspekty světové ekonomiky. Toto vydání se liší od prvních dvou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,38€
7,01€

Ekologie a životní prostředí pro SOŠ a SOU

Ekologie a životní prostředí pro SOŠ a SOU

Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,94€

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Druhý svazek jmenované řady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,88€

Přírodopis pro 7.ročník základních škol a víceletá gymnázia

Přírodopis pro 7.ročník základních škol a víceletá gymnázia

Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,29€

Malý geografický a ekologický slovník

Malý geografický a ekologický slovník

Tomáš Matějček, , Česká geografická společnost (2007)
Malý geografický a ekol. slov. - Česká geografická společnost - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 136 str. - ISB

Malý geografický a ekol. slov. - Česká geografická společnost - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 136 str. - ISB Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,69€

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,51€

Současný svět - Pracovní sešit

Současný svět - Pracovní sešit

Česká geografická společnost - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 40 str. - ISBN: 80-86034-65-8 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
1,36€

Hospodářský zeměpis

Ivan Bičík, Česká geografická společnost (2003)
Globální geografické aspekty světového hospodářství

Druhý díl nové učebnice zeměpisu pro OA rovněž důsledně vychází z nových osnov závazných pro tyto školy. Obsahuje moderně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,44€
5,99€

Lidé kolem nás Soubor pracovních listů

Alena Matušková, Česká geografická společnost (2009)
Člověk a jeho svět

Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,06€
2,85€

Základy přírodopisných znalostí

Základy přírodopisných znalostí

Josef Herink, Česká geografická společnost (2007)
Příručka k sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh

Příručka obsahuje po vzoru podobné úspěšné příručky Základy zeměpisných znalostí návod k sestavení osnov pro přírodopis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,91€

Přírodopis pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia

Přírodopis pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia

Dosud chybějící titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,82€

Ekologie a životní prostředí

Ekologie a životní prostředí

Učebnice pro SOŠ a SOU Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,94€

Zeměpis naší vlasti

Zeměpis naší vlasti

Učebnice zeměpisu České republiky navazuje na předchozí svazky stejné edice. Používá se obvykle v 8. nebo 9. ročníku. Klade důraz na zeměpis jednotlivých oblastí Česka, zachycuje nové krajské uspořádání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,06€

Konfliktní regiony Světa 1

Konfliktní regiony Světa 1

,,Horké lokality'' v Severním lrsku, Skotsku, Španělsku, bývalé Jugoslávii a Rusku. Zobraziť viac

🍎 Pripravujeme, vychádza 17. 3. 2021
9,40€

Místo, kde žijeme Soubor pracovních listů

Místo, kde žijeme Soubor pracovních listů

Alena Matušková, Česká geografická společnost (2010)
Člověk a jeho svět

Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. První svazek této ucelené řady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,05€

Atlas - Člověk a jeho svět

Pavel Červinka, Česká geografická společnost (2009)
pro 4. a 5. ročník základní školy

Mapový a obrazový atlas doplňující ucelenou řadu učebnic ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,31€
4,94€