📚 Horúce knižné zľavy

Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča

Našli sme 5 titulov

Biológia

Biológia

Všeobecná biológia skúma všeobecné formy a vlastností života pomocou metód a poznania. Postupuje od molekulovej úrovne biologických javov k úrovni bunkovej až na úroveň tkanív, orgánov, organizmov, populácií, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,14€

Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,90€

Laboratórne metódy v genetike

Laboratórne metódy v genetike

Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Dedičnosť (heredita) je schopnosť organizmu uchovávať súbor dedičných informácií o najrôznejších fyziologických a morfologických vlastnostiach ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,85€

Somatológia

Somatológia

Životný cyklus buniek sa skladá z obdobia metabolickej aktivity a obdobia bunkového delenia. Časovo obdobie medzi dvoma deleniami bunky môže trvať pár hodín alebo niekoľko rokov. Mitóza je typ bunkového delenia eukaryotickej bunky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,14€

Kapitoly o práve a etike

Kapitoly o práve a etike

Kapitoly tejto práce akceptujú požiadavky študentov sociálnej práce prezentované v rámci predmetov: Úvod do právnych disciplín (J: Roháč) a Etika v sociálnej práci (P. Dancák) v akademickom roku 2008-2009... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,43€