🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Ústav pro studium totalitních režimů

Našli sme 98 titulov

Varšavská smlouva 1985–1991

Monografie analyzuje na základě rozsáhlého archivního výzkumu poslední fázi existence uvedené organizace. V centru pozornosti se nacházejí změny, které v jejím fungování nastaly po nástupu sovětského vůdce Michaila Gorbačova... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
41,36€
37,22€

Česká pravoslavná církev

Martin Jindra, Ústav pro studium totalitních režimů (2015)
Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938–1945.<br> <br>...

Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,81€
9,73€

Stanislav Budín

Martin Groman, Ústav pro studium totalitních režimů (2016)
Životopisná studie o novináři Stanislavu Budínovi Komunista bez legitimace připomíná pohnuté osudy tohoto emigranta,...

Životopisná studie o novináři Stanislavu Budínovi Komunista bez legitimace připomíná pohnuté osudy tohoto emigranta, komunisty i chartisty. Pokud dnes bývá Stanislav Budín připomínán, pak v souvislosti s rokem 1968, kdy byl šéfredaktorem časopisu Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,86€
16,07€

Vatikánský rozhlas / 1

Stanislava Vodičková, Ústav pro studium totalitních režimů (2017)
První díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas pojednává o počátcích tohoto rádia a jeho vysílání v době pontifikátu Pia XI. a...

První díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas pojednává o počátcích tohoto rádia a jeho vysílání v době pontifikátu Pia XI. a Pia XII. Jde o výbor relací z archivu České redakce z let 1950–1958, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
27,50€
24,75€

Útěk z koncentračního tábora Natzweiler

Z kmenového lágru koncentračního tábora Natzweiler v Alsasku se během celé války podařil jenom jediný útěk. Dne 4. srpna... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,10€
12,69€

Rozkulačeno!

, Ústav pro studium totalitních režimů (2016)
Půlstoletí perzekuce selského stavu Česko-anglický katalog k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu,...

Česko-anglický katalog k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem a dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů, zachycuje vývoj selského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,54€

Můj rozchod s komunismem

Celoživotní bojovnice za lidská práva, první žena v ústředním výboru Portugalské komunistické strany a vězeňkyně fašistického Salazarova režimu Cândida Ventura ve své knize vzpomíná na život v ilegalitě, na zážitky z návštěvy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,16€
11,84€

Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací

Při příležitosti 70. výročí vypuknutí druhé světové války uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů sympozium nazvané "Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací". Autoři jednotlivých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,77€

Vysokoškoláci o totalitě

, Ústav pro studium totalitních režimů (2010)
SBORNÍK OCENĚNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍ 2009

Dne 27. března 2009 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal 1. ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě, kde studenti historie a příbuzných oborů předložili výsledky své badatelské práce. Většina... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,87€
8,88€

Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989

Publikace přináší základní informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele jejich nejvyšších orgánů justice v letech 1948?1989. Pokud jde o rezort justice, pod nějž spadala do roku 1952 i prokuratura, byli... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,10€
12,69€

Smrt bez spravedlnosti

Byla vražda Anny Kvašové, spáchaná v lednu 1952, promyšleným činem nebo excesem pachatele? Urychlila kolektivizaci na Kutnohorsku, jak se všeobecně tvrdilo? Došlo v roce 1958 k nalezení spravedlnosti, nebo snad měl tehdy vedený proces.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,75€
14,18€

Oběti okupace

Milan Bárta, Ústav pro studium totalitních režimů (2008)
Československo 21. srpen - 31. prosinec 1968

V průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 způsobili vojáci okupačních armád velké ztráty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,27€

Akce "Sever" 1. + 2. díl

Petr Blažek, Ústav pro studium totalitních režimů (2017)
Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980-1984

Hlavním tématem publikace je jedna z největších celostátních akcí bezpečnostního aparátu komunistického režimu v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
30,41€
27,37€

Nechtění spoluobčané

Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann, Ústav pro studium totalitních režimů (2018)
Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989

„Chtěný“ či „nechtěný“ obyvatel té či oné země nebyl a není ani v soudobých dějinách abstraktní pojem. Existence občanů druhé kategorie je průvodním znakem nedemokratických režimů, byť s jednotlivci či celými skupinami „nechtěných“ obyvatel jsme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,11€
5,50€

Securitas Imperii 17

Další číslo odborného časopisu Ústavu pro studium totalitních režimů přináší pět studií s nejrůznější tematikou. Ladislav Kudrna se například zamýšlí, zda znali čeští komunisté a diplomacie Spojených států již v zimě roku... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,23€
3,81€

Inspekce ministra vnitra v letech 1953–1989

Inspekce ministra národní bezpečnosti, zakrátko přejmenovaná na inspekci ministra vnitra, vznikla v roce 1953 jako orgán, který měl zabezpečovat dodržování zákonnosti v rámci resortu. Stala se současně jednou z převodových... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,46€
7,61€

Ryszard Siwiec 1909–1968 (Petr Blažek) [CZ]

Petr Blažek, Ústav pro studium totalitních režimů (2015)
Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti,...

Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,03€
20,73€

Živé pochodně v sovětském bloku

Tématem této historické monografie jsou politicky motivované případy sebeupálení v sovětském bloku v letech 1966–1989. Na základě historických pramenů autor napsal studii o tomto fenoménu a jednadvacet portrétů živých pochodní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,50€
21,15€

Jeden ze zapomenutých mužů

Ladislav Kudrna, Ústav pro studium totalitních režimů (2009)
Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím

Kniha Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
14,81€

S odvahou k pravdě

Michal Pehr, Ústav pro studium totalitních režimů (2019)
Život političky Heleny Koželuhové, neteře bratří Čapků

Čtenářům se poprvé dostávají do rukou vzpomínky Marty Procházkové-Kastnerové na její maminku Helenu Koželuhovou-Procházkovou (1907–1967), které jsou cenným svědectvím o poválečné době. Uvádějí řadu dosud... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,91€
12,52€