Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy vydavateľstva Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

Našli sme 30 titulov

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2010

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2010

Ročenka prezentuje skrátenú verziu výročnej správy ÚVŠC za rok 2010, prehľad cirkevnopolitických udalostí roka 2010 v SR a zahraničí ako aj odborné štúdie na aktuálne témy, napr.: európsky kontext ľudských práv v oblasti slobody vyznania a svedomia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,57€

Moderné náboženstvo II

Moderné náboženstvo II

Pokračujúce pátranie po nových formách religiozity v moderných spoločnostiach. Tentokrát o francúzskej laïcité, pozadí presadzovania laicizmu v protiklade ku katolíckemu svetonázoru, modernej ideológii ľudských práv, náboženskom prístupe k pojmu sekt Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€

Clara pacta – boni amici

Clara pacta – boni amici

M. Moravčíková, M. Šmid, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (2009)
Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami

Jasné zmluvy – dobrí priatelia. Voľne preložené a výstižnejšie: Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Špecifický vzťah medzi štátmi a cirkvami je vo svojej podstate aj zmluvou vyjadrujúcou dohodu oboch o forme koexistencie a kooperácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
42,31€

Pastorácia Rómov

Pastorácia Rómov

L. Grešková, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (2009)
Hľadanie rómskeho Boha

Zborník z rovnomenného odborného seminára, ktorý usporiadal ÚVŠC v spolupráci s CO MK SR 15. 10. 2008 v Bratislave. Príspevky poukazujú na možnosti a problémy nielen duchovenského pôsobenia cirkví a náboženských spoločností medzi rómskym etnikom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€

Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990 – 2008)

Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990 – 2008)

Autor sa vo svojej práci venuje vecným definíciám právnych kategórií, právnych aspektov oboch strán konkordátnych zmlúv aj v konfrontácii s mestským štátom Vatikán; postaveniu konkordátnych zmlúv v hierarchii prameňov práva, pričom zohľadňuje rôzne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
42,30€

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2007

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2007

Ročenka prezentuje prehľad najdôležitejších cirkevnopolitických udalostí roka 2007 doma i vo svete, skrátenú verziu výročnej správy ústavu za rok 2007 a odborné príspevky slovenských i zahraničných expertov na aktuálne témy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€

Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí

Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí

Zborník referátov z prvej časti rovnomennej medzinárodnej odbornej konferencie, ktorú usporiadalo MK SR v spolupráci s ÚVŠC 14. – 16. 10. 2009 v Bratislave a Nitre. Cieľom konferencie bola komparácia a zhodnotenie doterajšieho spôsobu financovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,84€

New Age

Domáci a zahraniční odborníci analyzujú širokospektrálny problém hnutia New Age, jeho prejavy a reakcie svetových náboženstiev. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,81€
12,88€

New Age - prečítaná (bazár kníh)

Domáci a zahraniční odborníci analyzujú širokospektrálny problém hnutia New Age, jeho prejavy a reakcie svetových náboženstiev. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,81€
9,63€

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2008

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2008

Ročenka prezentuje výročnú správu o činnosti ÚVŠC, prehľad cirkevnopolitických udalostí roka 2008 a odborné príspevky na aktuálne témy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát - prečítaná (bazár kníh)

"Zborník z rovnomenného odborného seminára, ktorý sme zorganizovali 12. 11. 2008 v Bratislave. Podujatie bolo venované úsiliu nebezpečných sektárskych spoločenstiev prenikať do edukačných systémov prostredníctvom alternatívneho vzdelávania..." Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€
5,82€

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2006

Ročenka prezentuje cirkevnopolitické udalosti roka 2006 v SR i v zahraničí, skrátenú verziu výročnej správy, recenzie zaujímavých publikácií a odborné príspevky na aktuálne témy, ako: postavenie cirkví a trestné právo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,35€
5,52€

Náboženstvá na Balkáne – Religions in the Balkans

Publikácia je výstupom dvojročného projektu, zameraného na náboženstvá Balkánu a ich vplyv na konflikty na tomto území, na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
17,40€

Nová religiozita / New Religiosity

Nová religiozita / New Religiosity

Publikácia voľne nadväzuje na projekt ústavu venovaný novej religiozite v minulej dekáde. Zahŕňa predovšetkým aspekty práva, teológie, etnológie, sociológie a filozofie náboženstva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,15€

Život Mohammada, posla božieho

Život Mohammada, posla božieho

Výber z najstaršieho životopisu proroka v brilantnom preklade popredného slovenského orientalistu prof. Jána Paulinyho, ktorý pospájaním jednotlivých kapitol vlastnými úvodnými vstupmi vytvoril rekonštrukciu Mohamedovho života... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,58€

Ženy a náboženstvá/Women and Religions 2

Ženy a náboženstvá/Women and Religions 2

Druhý z dvoch zväzkov sa snaží obsiahnuť všetky oblasti náboženskej praxe a náboženského prežívania vo viacerých svetových náboženstvách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,15€

Náboženské korene pravicového extrémizmu

Náboženské korene pravicového extrémizmu

Okrem problému islamského náboženského extrémizmu sa Európa dneška musí vyrovnať s problémom extrémnej pravice, ktorá je s náboženstvom rovnako spätá ako islamský extrémizmus, i keď sa to môže zdať na prvý pohľad málo pravdepodobné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,38€

Satanizmus – nebezpečenstvo sektárskeho zneužitia

Satanizmus – nebezpečenstvo sektárskeho zneužitia

Preklad francúzskeho originálu Le Satanisme, un risque de dérive sectaire (Paris: Documentation française, 2006), ktorý autorsky spracovala francúzska Medzirezortná misia pre prevenciu a boj proti sektárskym deviáciám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,58€

Ženy a náboženstvá/Women and Religions

Ženy a náboženstvá/Women and Religions

Publikácia je prvým z dvoch zväzkov projektu mapujúceho špecifické prístupy k matérii náboženstiev vo vzťahu k ženám: doktríny a prax vybraných náboženských systémov a konkrétnych skupín o ženách, postavenie žien v danom náboženskom spoločenstve... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,15€

Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku

Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku

Publikácia sa zaoberá vzťahmi štátu a cirkví na Slovensku so zreteľom na vývoj po roku 1989. Kniha vychádza dvadsať rokov po udalostiach z novembra 1989, ktoré priniesli zmeny v spoločnosti výrazne ovplyvňujúce náboženskú slobodu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,81€