📚 Knižná akcia každý mesiac

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

Našli sme 28 titulov

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2007

Ročenka prezentuje prehľad najdôležitejších cirkevnopolitických udalostí roka 2007 doma i vo svete, skrátenú verziu výročnej správy ústavu za rok 2007 a odborné príspevky slovenských i zahraničných expertov na aktuálne témy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
5,92€

Pastorácia Rómov

L. Grešková, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (2009)
Hľadanie rómskeho Boha

Zborník z rovnomenného odborného seminára, ktorý usporiadal ÚVŠC v spolupráci s CO MK SR 15. 10. 2008 v Bratislave. Príspevky poukazujú na možnosti a problémy nielen duchovenského pôsobenia cirkví a náboženských spoločností medzi rómskym etnikom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€
14,81€

Náboženstvá na Balkáne – Religions in the Balkans

Publikácia je výstupom dvojročného projektu, zameraného na náboženstvá Balkánu a ich vplyv na konflikty na tomto území, na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
14,00€

Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí

Zborník referátov z prvej časti rovnomennej medzinárodnej odbornej konferencie, ktorú usporiadalo MK SR v spolupráci s ÚVŠC 14. – 16. 10. 2009 v Bratislave a Nitre. Cieľom konferencie bola komparácia a zhodnotenie doterajšieho spôsobu financovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,84€
23,69€

Satanizmus – nebezpečenstvo sektárskeho zneužitia

Satanizmus – nebezpečenstvo sektárskeho zneužitia

Preklad francúzskeho originálu Le Satanisme, un risque de dérive sectaire (Paris: Documentation française, 2006), ktorý autorsky spracovala francúzska Medzirezortná misia pre prevenciu a boj proti sektárskym deviáciám... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2010

Ročenka prezentuje skrátenú verziu výročnej správy ÚVŠC za rok 2010, prehľad cirkevnopolitických udalostí roka 2010 v SR a zahraničí ako aj odborné štúdie na aktuálne témy, napr.: európsky kontext ľudských práv v oblasti slobody vyznania a svedomia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,57€
7,40€

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2008

Ročenka prezentuje výročnú správu o činnosti ÚVŠC, prehľad cirkevnopolitických udalostí roka 2008 a odborné príspevky na aktuálne témy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€
7,41€

New Age

Domáci a zahraniční odborníci analyzujú širokospektrálny problém hnutia New Age, jeho prejavy a reakcie svetových náboženstiev. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,81€
13,33€

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2006

Ročenka prezentuje cirkevnopolitické udalosti roka 2006 v SR i v zahraničí, skrátenú verziu výročnej správy, recenzie zaujímavých publikácií a odborné príspevky na aktuálne témy, ako: postavenie cirkví a trestné právo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,35€
5,72€

Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990 – 2008)

Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990 – 2008)

Autor sa vo svojej práci venuje vecným definíciám právnych kategórií, právnych aspektov oboch strán konkordátnych zmlúv aj v konfrontácii s mestským štátom Vatikán; postaveniu konkordátnych zmlúv v hierarchii prameňov práva, pričom zohľadňuje rôzne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
42,30€

Moderné náboženstvo II

Pokračujúce pátranie po nových formách religiozity v moderných spoločnostiach. Tentokrát o francúzskej laïcité, pozadí presadzovania laicizmu v protiklade ku katolíckemu svetonázoru, modernej ideológii ľudských práv, náboženskom prístupe k pojmu sekt Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€
14,81€

Reštitúcie cirkevného majetku

Reštitúcie cirkevného majetku

Monografia sa venuje doterajšiemu spôsobu uplatňovania reštitučných nárokov cirkví a náboženských spoločností, priebehu reštitúcií, priblíženiu sporov súvisiacich so snahou o reštituovanie majetku cirkví, stavu reštituovaného majetku a jeho prínosu v ekon Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,50€

Clara pacta – boni amici

Clara pacta – boni amici

M. Šmid, M. Moravčíková, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (2009)
Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami

Jasné zmluvy – dobrí priatelia. Voľne preložené a výstižnejšie: Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Špecifický vzťah medzi štátmi a cirkvami je vo svojej podstate aj zmluvou vyjadrujúcou dohodu oboch o forme koexistencie a kooperácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
42,31€

Pastoračná starostlivosť o rodiny, ktoré strácajú dieťa

Pastoračná starostlivosť o rodiny, ktoré strácajú dieťa

Publikácia vznikla na báze prednášok lektorov Druhého vzdelávacieho programu v detskej paliatívnej starostlivosti, ktorý organizovala nezisková organizácia Plamienok a bol venovaný prístupu rôznych náboženských tradícií a cirkví k finálnym momentom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,35€

Vzťahy štátu a cirkví v Európe

Vzťahy štátu a cirkví v Európe

L. Grešková, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (2008)
Súčasné otázky a trendy na začiatku 21. storočia

Zborník obsahuje 42 príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorej nosnou témou bola, za účasti relevantných expertov zo SR a vybraných členských krajín Rady Európy, odborná diskusia o charaktere modernej demokratickej spoločnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Náboženské korene pravicového extrémizmu

Náboženské korene pravicového extrémizmu

Okrem problému islamského náboženského extrémizmu sa Európa dneška musí vyrovnať s problémom extrémnej pravice, ktorá je s náboženstvom rovnako spätá ako islamský extrémizmus, i keď sa to môže zdať na prvý pohľad málo pravdepodobné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,38€

Nová religiozita / New Religiosity

Nová religiozita / New Religiosity

Publikácia voľne nadväzuje na projekt ústavu venovaný novej religiozite v minulej dekáde. Zahŕňa predovšetkým aspekty práva, teológie, etnológie, sociológie a filozofie náboženstva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,15€

Neocharizmatické hnutie na Slovensku

Neocharizmatické hnutie na Slovensku

Publikácia je výstupom niekoľkomesačného rovnomenného výskumného projektu zaoberajúceho sa analýzou základných aspektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev v širšom kontexte globálneho pentekostálneho hnutia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,15€

Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku

Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku

Publikácia sa zaoberá vzťahmi štátu a cirkví na Slovensku so zreteľom na vývoj po roku 1989. Kniha vychádza dvadsať rokov po udalostiach z novembra 1989, ktoré priniesli zmeny v spoločnosti výrazne ovplyvňujúce náboženskú slobodu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,81€

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát

Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát

"Zborník z rovnomenného odborného seminára, ktorý sme zorganizovali 12. 11. 2008 v Bratislave. Podujatie bolo venované úsiliu nebezpečných sektárskych spoločenstiev prenikať do edukačných systémov prostredníctvom alternatívneho vzdelávania..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,58€