🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Knihy o onkologiii

Našli sme 31 titulov

Paliativní medicína

Paliativní medicína (e-kniha)

Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Yvona Pospíšilová, , Grada (2004)
Druhé, přepracované a doplněné vydání

V knize (obdržela Cenu Grada 1998) nalezneme potřebné obecné informace jak o nádorové diagnostice a léčbě, tak statě speciální - včetně vztahů etických, duchovních, sociální problematiky i domácí péče. Otázka paliativní léčby... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,07€

Nádory varlat

Nádory varlat (e-kniha)

Autoři shrnují veškeré současné poznatky týkající se prevence, epidemiologie, rizikových faktorů, diagnostiky i léčby tohoto onemocnění. Vycházejí z vlastní sestavy pacientů s testikulárními nádory, která je největší v ČR... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
31,52€

Co byste měli vědět o rakovině prsu

Co byste měli vědět o rakovině prsu (e-kniha)

Monografie je určena k poučení široké veřejnosti. Přístupnou formou informuje veřejnost (zdravé i nemocné) o nejrůznějších aspektech vzniku rakoviny prsu, o nejnovějších trendech v diagnostice i v léčbě této choroby... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Prekancerózy v trávicím traktu

Prekancerózy v trávicím traktu (e-kniha)

Základní učebnice gastroenterologie převážně postgraduálního charakteru, kterou ocení kromě gastroenterologů a internistů i endoskopisté, popř. další lékaři z oddělení zobrazovacích metod, dále také patologové... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,90€

Péče o psychiku onkologicky nemocných

Péče o psychiku onkologicky nemocných (e-kniha)

Podpora nemocného v době náročné onkologické léčby je součástí péče sestry o něj i o jeho blízké. Vhodná komunikace, empatie, přístup a respektování lidské důstojnosti jsou základní rysy produktivního chování sestry. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Nádory adolescentů a mladých dospělých

Nádory adolescentů a mladých dospělých (e-kniha)

Publikace se věnuje specifické problematice maligních onemocnění u mladé generace vymezené věkem 15 až 25 (29) let. Podává komplexní pohled na epidemiologii, etiologii, klinickou prezentaci a chování jednotlivých typů nádorů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,39€

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Rekonstrukce prsu po mastektomii (e-kniha)

Autoři popisují nejčastěji používané chirurgické metody rekonstrukce prsu za použití jak implantátů, tak vlastní živé tkáně. Vycházejí především z vlastních zkušeností a podmínek zdravotní péče v České republice.Kromě... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Kostní nádorová choroba

Kostní nádorová choroba (e-kniha)

Publikace vznikla z potřeby komplexního pohledu na kostní nádorovou chorobu, která je kromě maligního postižení specifická ve svém působení na kostní hmotu. Kniha předkládá široký výběr možností léčby a komplexně se zabývá... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,44€

Maligní ložiskové procesy jater

Maligní ložiskové procesy jater (e-kniha)

Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, Igor Kiss, , Grada (2006)
Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod

Obsáhle pojatá chirurgická část monografie rozkrývá problematiku kurativních postupů - jaterních resekcí a transplantace jater. Na chirurgickou léčbu navazuje léčba onkologická, která ji doplňuje. V publikaci navazují na část... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,35€

Speciální onkologie

Speciální onkologie (e-kniha)

Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček, Galén (2010)
Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob

Nová a moderní učebnice je určena studentům lékařských fakult a lékařům nespecializovaným na onkologii a hematologii. Cílem publikace je podrobně referovat o příznacích jednotlivých chorob, popsat diagnostické postupy, definovat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,31€

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (e-kniha)

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s nově zaváděnými metodami cílené léčby a vysvětluje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,84€

Kardioonkologie

Kardioonkologie (e-kniha)

Beata Mladosievičová, , Grada (2014)
2., přepracované a doplněné vydání

Publikace komplexně shrnuje mimořádně významnou problematiku na pomezí dvou velkých medicínských oborů — kardiologie a onkologie a zaplňuje po několika letech na trhu prázdné místo v této oblasti. Problematika je natolik závažná... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,21€

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob (e-kniha)

Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Jiří Vaníček, , Grada (2004)
druhé, aktualizované a doplněné vydání

Druhé, přepracované a doplněné vydání knihy Diagnostické a léčebné postupy vychází v relativně nedlouhém odstupu od prvního vydání z roku 2002. Vývoj v oboru je však natolik rychlý, že i přes nevelký časový odstup bylo nutné... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,47€

Klinická onkologie pro sestry

Klinická onkologie pro sestry (e-kniha)

Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková, , Grada (2012)
2., přepracované a doplněné vydání

Druhé, doplněné a zcela přepracované vydání úspěšné publikace. Moderní učebnice klinické onkologie pro sestry ve svém novém vydání odráží prudký a bouřlivý vývoj léků a léčebných postupů, který ovlivňuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,61€

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Chirurgická léčba karcinomu prsu (e-kniha)

Autoři z Masarykova onkologického ústavu podávají v publikaci základní, ale přitom z praktického hlediska naprosto dostatečný a ucelený přehled o moderním přístupu k chirurgické léčbě nejčastějšího zhoubného nádoru v ženské... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,76€

Principy systémové protinádorové léčby

Principy systémové protinádorové léčby (e-kniha)

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o systémové léčbě nádorových onemocnění, především o metodách cílené („biologické“) léčby. Autoři vysvětlují mechanismy účinku cílených terapeutik, popisují signální dráhy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Chirurgie karcinomu plic

Chirurgie karcinomu plic (e-kniha)

Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujícího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom (e-kniha)

Luboš Holubec, , Grada (2004)
Současné možnosti diagnostiky a léčby

Kniha je určena zejména praktickým lékařům, internistům a chirurgům. Ve velmi širokém aktuálním pohledu zmiňuje epidemiologii, etiopatogenezi, screening, prognózu, laboratorní diagnostiku, nádorové markery, velmi podrobně jsou...k Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,68€

Co byste měli vědět o rakovině prsu

Co byste měli vědět o rakovině prsu (e-kniha)

Jitka Abrahámová, , Grada (2019)
2., aktualizované a doplněné vydání

Již druhé vydání úspěšné knihy naší přední onkoložky prof. Jitky Abrahámové je určeno k poučení široké veřejnosti. Vysvětluje rizikové faktory vzniku, možnosti prevence a zejména současné postupy při léčbě rakoviny... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Multidetektorová výpočetní tomografie

Multidetektorová výpočetní tomografie (e-kniha)

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Galén (2015)
Perfuzní vyšetření

Publikace se zabývá problematikou teoretických základů a praktických aplikací perfuzního CT. V první části jsou rozebrány základní technické a matematické principy metody a pracovní postupy při provádění vyšetření. Jsou popsány... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,73€