🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Odborná a náučná

Našli sme 9 titulov

Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury (e-kniha)

Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

Soudobá sociologie I. Teoretické koncepce a jejich autoři (e-kniha)

Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€
6,30€

Historicko-sociologické reflexe (e-kniha)

Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách. Na stránkách publikace dostávají prostor články příležitostné povahy, . Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€
8,10€

Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností (e-kniha)

Třetí svazek učebních textů ze soudobé sociologie přináší stati, jejichž společným jmenovatelem je problematika aktuálních procesů probíhajících v soudobých společnostech. Publikace obsahuje texty zabývající se sociální... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní (e-kniha)

Úvodní poznámka editora: Čtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, který je inspirován francouzským sociologem Michelem Maffesolim. Formulace Aktuální a každodenní naznačuje, že obsah má poměrně heterogenní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

Soudobá sociologie V Teorie sociální změny (e-kniha)

Pátý svazek Soudobé sociologie je věnován rozmanitým teoretickým přístupům k problematice sociální změny. V protikladu ke všemu, co je statické, znamená sociální změna dynamiku a diskontinuitu. Týká se sociálních struktur... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€
8,10€

Soudobá sociologická teorie (e-kniha)

Přestože sociologická teorie je dnes už etablovaným podoborem sociologie, jenž má své otce zakladatele, kanonické knihy, heroická období překotného vývoje, vlastní zásobu klíčových pojmů i celosvětově proslulé časopisy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,30€
10,17€

Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (e-kniha)

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€
6,30€

Soudobá sociologie VI Oblasti a specializace (e-kniha)

Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá sociologie začaly vycházet v roce 2006. Cílem celého projektu bylo zprostředkovat českému čtenáři informace o základních trendech soudobé... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€
8,10€