🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Vyšetrovacie metódy v kardiológii - Peter Mitro, Gabriel Valočik

Vyšetrovacie metódy v kardiológii

Kardiológia je základným odborom internej medicíny a jedným zo základných medicínskych odborov. Ide o medicínsky odbor s...


🍎 Vypredané
14,95€

Kardiológia je základným odborom internej medicíny a jedným zo základných medicínskych odborov. Ide o medicínsky odbor s mimoriadne dynamickým rozvojom, ktorý sa týka diagnostických i terapeutických metód. V oblasti diagnostiky sme v súčasnosti svedkami uplatňovania moderných technológií a mimoriadne sofistikovaných vyšetrovacích modalít. Na druhej strane sa však kardiologická diagnostika spája s medicínskou históriou a začiatkami medicínskej diagnostiky vôbec. Auskultácia srdca je metódou používanou už niekoľko storočí a stále nestráca na svojom význame.

Snahou predkladanej učebnice je predovšetkým zdôrazniť význam základných vyšetrovacích metód ako je anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, elektrokardiografia a echokardiografia a súčasne poskytnúť základný prehľad o moderných, rýchlo sa vyvíjajúcich a meniacich kardiologických vyšetrovacích metódach.

Autori ako aktívni a dlhoroční pedagógovia vychádzali pri zostavovaní diela predovšetkým z potrieb pregraduálneho štúdia na lekárskych fakultách, kde je predkladaný učebný text využiteľný pri štúdiu klinických predmetov Propedeutika vnútorného lekárstva a Vnútorné lekárstvo.
Predkladaná učebnica sa však môže stať aj zdrojom informácií pre mladých lekárov pri ich postgraduálnom štúdiu.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2009 Rozmer: 165×235 mm ISBN: 9788089284269 Počet strán: 392 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách