🎈 Osláv knižný festival zliav na Deň detí

Kniha Slovník české frazeologie a idiomatiky 2 - František Čermák

Slovník české frazeologie a idiomatiky 2

Výrazy neslovesné


🍌 Odosielame o 5 dní.
27,73€
Zľava 7%
25,79€

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž výběr se už v tomto vydání opírá o korpusová data, nabízejí svým pojetím komplexní informace o dnešním úzu frazémů včetně synonymie, cizojazyčných ekvivalentů ap. První tři díly vycházejí v nových, upravených verzích, zcela nový je čtvrtý svazek, který se věnuje frazémům větným.

Jazyk: český Rozmer: 158×215 mm ISBN: 9788073352172 Počet strán: 552 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách