🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník

Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka,...


🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
49,90€
Zľava 7%
46,41€

Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možností najmä hovorového štýlu, vytvárajú určité špecifikum a národný kolorit. Nie je teda možné poznať a ovládať cudzí jazyk bez poznania jeho frazeológie, tento slovník je preto vynikajúcou učebnou pomôckou.

Jazyk: španielsky, slovenský Rok vydania: 2017 ISBN: 9788088814955 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 840 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách