Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Angličtina v cestovním ruchu - English in the Tourism Industry


🍎 Vypredané
12,33€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Předkládaná publikace si klade za cíl zdokonalení komunikativních dovedností v anglickém jazyce z oblasti cestovního ruchu a umožnit uživatelům získat pocit jistoty při jednání jak se zákazníkem, tak i s obchodními partnery. Nejde tedy pouze o to naučit se určité množství odborných výrazů, ale o to, aby je byl uživatel schopen aktivně použít.

Cestovní ruch zažívá velký rozmach a v mnoha zemích se stává odvětvím, které se významně podílí na tvorbě HDP a pracovních míst. Proto kniha obsahuje kromě kapitol typických pro všechny jazykové učebnice zaměřené na cestovní ruch i kapitolu zaměřenou právě na ekonomické aspekty rozvoje cestovního ruchu a čtenář se seznámí kromě terminologie z cestovního ruchu i s terminologií obecně ekonomickou. Pozornost je věnována i výrazům pro nově nabízené aktivity, kterými se destinace snaží přilákat návštěvníky a udržet si konkurenceschopnost. Všechny články a věty ve cvičeních jsou čerpány z autentických materiálů jako jsou metodické materiály Světové organizace cestovního ruchu, odborné časopisy profesních asociací, brožury britských cestovních kanceláří, manuály hotelových řetězců, novinové články apod.

Důraz je kladen zejména na získání komunikativních dovedností v oboru. Články jsou doplněny otázkami, které vyžadují, aby studující byl schopen aplikovat poznatky z článku na situaci v prostředí, ze kterého pochází, nebo ve kterém pracuje. Publikace si neklade za cíl, aby uživatel uměl prezentovat exotické destinace, ale aby byl schopen prezentovat, propagovat a prodávat i turistické cíle a služby v České republice.

Učebnice je určena od střední úrovně pokročilosti. Všechny věty v gramatických i lexikologických cvičeních se týkají cestovního ruchu, aby se student gramatiku a odborné termíny nejen naučil, ale aby si je i opravdu osvojil a získal sebejistotu při jejich používání ještě dřív, než se dostane do praxe. Publikace obsahuje i 17 poslechových cvičení doplněných otázkami a tématy pro další diskusi. Celá jedna kapitola je věnována anglické korespondenci a umožňuje nacvičit si různé typy dopisů, se kterými se budou jednotliví uživatelé při práci v cestovním ruchu setkávat.

Anglicko-český a česko-anglický slovník zařazený na konec publikace obsahuje 950 výrazů z cestovního ruchu, obecně ekonomické výrazy jsou vysvětleny vždy hned pod jednotlivými články.
Publikace je určena pracovníkům jednotlivých profesí sféry cestovního ruchu, podnikatelům, ale i individuálním zájemcům, kteří používají odbornou angličtinu. Vhodná je i pro studenty středních a vysokých škol a účastníky jazykových kurzů.

Recenzie a kritiky

Príloha: Cd Rok vydania: 2005 ISBN: 8086119394 Rozmer: 185×225 mm Počet strán: 265 Väzba: brožovaná Jazyk: angličtina

Zaradené v kategóriách