Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Kniha Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie - Emília Zimková

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na...


🍌 Odosielame o 4 dni.
13,50€
Zľava 5%
12,83€

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne možnosti hodnotenia retailového produkčného procesu pobočiek jednej z najväčších komerčných bánk na Slovensku a doplniť tak dodatočnými nezávislými informáciami existujúci systém hodnotenia produkcie pobočiek komerčnej banky.
Publikácia je venovaná nielen akademickým spolupracovníkom, ktorí sa venujú oblastiam aplikovanej matematiky a aplikovanej ekonómie, ale aj širšej vedeckej a odbornej verejnosti, manažérom v oblasti finančných služieb, pretože obohatením súčasných poznatkov využívaných pri manažérskych rozhodnutiach o poznatky, ktoré sa dajú získať na základe preštudovania predkladanej publikácie, môže byť ich rozhodovací proces komplexnejší a účinnejší. Takisto je užitočná pre zamestnancov regulátora finančného trhu, pretože informácie o dynamicky sa meniacom ekonomickom modeli v oblasti bankovníctva, o nových možnostiach hodnotenia efektívnosti a výkonnosti im umožňujú lepšie toto odvetvie poznať a regulovať tak, aby sa dosiahla stanovená priorita.

Obsah: http://static.wolterskluwer.sk/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/12201.pdf

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 169×239 mm ISBN: 9788081683206 Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách