📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Az alapiskolák 1. osztálya számára (1. rész) - Brigita Lehoťanová

Az alapiskolák 1. osztálya számára (1. rész)


🍌 Odosielame o 7 dní.
9,90€
Zľava 7%
9,21€

Tento titul nájdete v našej ponuke aj v kolekcii za skvelú cenu.

Maďarská jazyková mutácia učebnice matematiky (1. časť) pre 1. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

  • Učebnica matematiky pre 1. ročník ZŠ vychádza z koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy. Má inšpirovať učiteľa zaujímavo a efektívne vyučovať matematiku tak, aby rozvíjal kognitívnu i nonkognitívnu stránku osobností svojich žiakov.
  • Matematika pre 1. ročník ZŠ v súlade so ŠVP spracúva učivo určené na osvojenie vedomostí a zručností žiakov 1. ročníka ZŠ.
  • Učebnica sa skladá z dvoch častí. V 1. časti sa počíta v obore od 0 do 10. Úlohy sú zamerané na upevnenie orientácie v rovine a priestore, osvojenie si počtu, na zvládnutie čítania, zápisu čísel, ich porovnávanie a usporiadanie, rozklad, sčítanie a odčítanie. Preberá sa počet i poradie do 10. Pozornosť sa venuje pojmom priame čiary, otvorené a uzavreté krivé čiary, z rovinných útvarov pojmom kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. V tejto časti učebnice sú zaradené aj úlohy na dichotomické triedenie podľa jedného znaku, zisťovanie pravidelností v postupnostiach, zbieranie a zoskupovanie údajov.

Každá strana učebnice je venovaná jednej téme. Témy sú zvolené tak, aby rešpektovali záujmy žiakov, ich vedomosti a skúsenosti. Námety na činnosť vychádzajú zo života detí a smerujú k využitiu vedomostí v praxi. Vzhľadom na stupeň rozvoja kognitívnych procesov mladších žiakov sa primeraná pozornosť venuje názornosti. Náročnejšie úlohy sú zaradené na pravej časti strán, odporúča sa však, aby sa aj o riešenie týchto úloh pokúsili všetci žiaci, pričom učiteľ by si mal všímať individuálny pokrok žiaka, jeho úsilie o napredovanie.

Sprievodcom publikáciou je postavička vajíčka, z ktorého sa v júni vyliahne sovička, pričom táto postavička predstavuje symbol zmeny, ktorou prejdú deti v prvom ročníku ZŠ. Titul ilustračne stvárnil akademický maliar Jindřich Prášil.

Jazyk: maďarský Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081460708 Počet strán: 80 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách