Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Haiku 2014 - Ivan Kadlečík, Stanislava Repar, Daniel Hevier, Daniela Bojnanská, Primož Repar (editor)

Haiku 2014


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,57€
Zľava 7%
17,27€

Kazetové darčekové vydanie haiku v komornej grafickej úprave obsahuje päť knižiek, z toho štyri dvojjazyčné, v slovenčine a slovinčine, od slovenských tvorcov haiku (Ivan Kadlečík, Stanislava Repar, Daniel Hevier a Daniela Bojnanská) + viacjazyčnú krátku antológiu slovinského haiku v origináli a prekladoch do slovenčiny, češtiny, rumunčiny, nemčiny a angličtiny (zostavil Primož Repar). Svojou koncepciou tak prispieva k bližšiemu spoznávaniu literatúr medzi Slovenskom a Slovinskom, ako aj ku kultivovaniu netradičného žánru, pre ktorý je charakteristické zachytenie jedinečného okamihu a jeho univerzálneho presahu na malej ploche.

 1. Ivan Kadlečík: Mati vseh besed / Matka všetkých slov (haiku)
 2. Ivan Kadlečík (1938, Modra – 2014, Pukanec) je slovenský prozaik, básnik, esejista a vedec, laureát významných literárnych ocenení, ktorý žil v Pukanci na strednom Slovensku. V roku jeho smrti vychádza slovinský preklad výberu z jeho zbierky haiku Matka všetkých slov (Fragment 2007) v preklade Stanislavy Repar. Autor sa tohto dvojjazyčného vydania nedočkal; jeho haiku odzrkadľujú meditácie, ktorými prechádzal najmä v poslednom období svojho života, vzťah k jeho najbližším, ale i k širšiemu okoliu. Nechýba v nich ani autorov vybrúsený zmysel pre paradox, neraz v jemne sebaironickej polohe. Vďaka niektorým štruktúrnym i významových osobitostiam jeho „metafyzického“ haiku, ktoré iba navonok (v origináli) zachováva klasický pôdorys 5 – 7 – 5 slabík v trojverší, možno povedať, že spor o tvar je u Kadlečíka prítomný ešte aj v tých najmenších básnických rozsahoch.

 3. Stanislava Repar: Fabrika porcelana / Fabrika na porcelán (haiku)
 4. Stanislava Repar (1960, Bratislava) je slovenská a slovinská spisovateľka, prekladateľka literárna vedkyňa a vydavateľka, ktorá od roku 2001 žije v Ľubľane. Píše v obidvoch jazykoch v širokom žánrovom rozpätí a doposiaľ vydala 16 samostatných kníh. V roku 2014 jej vyšli Existenciály I (rozhovory), básnické zbierky Obešanje na zvon (slo) a Echoechoecho (svk), ale aj Fabrika na porcelán – v premiére a hneď dvojjazyčne. Prináša pôvodné haiku (originály vznikali v slovenčine aj slovinčine) a ich autorský preklad do druhého jazyka. Reparovej texty prechádzajú od klasickej cez neklasickú formu až po hereticky provokatívne variácie haiku a dotýkajú sa práve tak vonkajších, ako vnútorných svetov ženy – rodový aspekt je tu dôležitý. Kniha je členená podľa miest vzniku jednotlivých haiku; zároveň tak pripomína, že konkrétny časopriestor má pri tvorbe haiku svoju funkciu i výrečnosť.

 5. Daniel Hevier: Luna na niti / Na niti mesiac (haiku)
 6. Daniel Hevier (1955, Prievidza) je slovenský spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ, organizátor literárneho života, ktorý príležitostne vyučuje kreatívne písane. Zbierka Na niti mesiac prináša redakčný výber z Hevierovej bohatej tvorby haiku a vo svojom dvojjazyčnom vydaní je rovnako premiérovým uvedením Hevierových haiku v slovenskom origináli, ako aj ich prekladom do cudzieho jazyka – slovinčiny, o ktorý sa postarali Stanislava a Primož Reparoví. Hevier ako autor pre deti má k haiku veľmi blízko, jeho tvorba prezrádza majstra formy so zmyslom pre konkrétno-názorný detail i jeho presahy k univerzálnej významovosti. Častá poetizácia haiku alebo jeho ozvláštňovanie, napr. prostredníctvom jazykových a figurálnych hier, prezrádzajú básnikovo všestranné poetické nadanie. Zbierka Na niti mesiac sa vyznačuje sviežim pohľadom na realitu, no zaujme a poteší aj svojimi hĺbavejšími tónmi.

 7. Daniela Bojnanská: Tri sonca / Tri slnká (haiku)
 8. Daniela Bojnanská (1960, Hlohovec), civilným priezviskom Kuhnová, je slovenská poetka, ktorá doteraz vydala tri básnické zbierky v bibliofilskom vydaní, naposledy: Balada o jednej láske (2013). Profesionálne sa zaoberá kultúrami znevýhodnených skupín obyvateľstva. Haiku začala písať po návšteve Slovinska, kde sa stretla s predstaviteľmi a predstaviteľkami tamojšej haiku-scény. Zúročila v ňom najmä svoj výrazný pozorovací talent, ale tiež zameranosť na medziľudské vzťahy a existenciálne pnutia. Väčšinou ide o tradičné haiku, ktoré sa napája z prírodných cyklov a ich takmer mystického odkazu, ľudskú dušu z tohto pohybu nevynímajúc. Bojnanskej texty sú dotované intenzívne prežívanou ľudskou skúsenosťou, čo im dodáva práve tak silu, ako aj krehkosť. Pôvodné slovenské vydanie haiku v dvojjazyčnej publikácii do slovinčiny preložili Stanislava a Primož Reparoví.

 9. Primož Repar (editor): Breskvini popki / Broskyňové puky / Peach Buds / Pupeny broskví / Muguri de piersic / Pfirsichblüten (Mala antologija slovenskega haikuja / Krátka antológia slovinského haiku / Short Slovenian Haiku Anthology)
 10. Šesťjazyčná antológia slovinského haiku Broskyňové puky obsahuje haiku slovinských tvorcov strednej a staršej generácie. Zastúpení sú v nej autori Milan Dekleva, Jure Detela, Alenka Zorman, Darja Kocjančič, Josip Osti, Rade Krstić, Jože Štucin, Dimitar Anakiev, Primož Repar a Tone Škrjanec. Okrem originálu a prekladov do angličtiny, nemčiny, rumunčiny a češtiny prináša aj preklady do slovenčiny od Stanislavy Repar. Zostavovateľom výberu je slovinský básnik, filozof a vydavateľ Primož Repar. Antológia vhodne dopĺňa pohľad do dielne štyroch slovenských tvorcov haiku pripomenutím tvorby ich slovinských náprotivkov. Predstavuje piatu, poslednú knihu darčekového kompletu v rámci ôsmeho ročníka edície HAIKU (2014), ktorá vychádza od r. 1999 vo vydavateľstve KUD Apokalipsa z Ľubľany, a doposiaľ priniesla 34 zbierok haiku od autorov východnej i západnej pologule.

Jazyk: slovenský, slovinský Rok vydania: 2014 Rozmer: 91×150 mm ISBN: 9616894579 Počet strán: 361 (45+53+55+29+179 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách