Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Kniha Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit

Alternatívna učebnica a pracovné zošity pre 4. ročník ZŠ


🍎 Vypredané
13,95€
Zľava 7%
12,97€

  • Súbor učebných materiálov pre žiaka obsahuje učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časť, multimediálny disk, metodické komentáre pre učiteľa a súbor textov pre žiaka na stiahnutie a vytlačenie.
  • Súbor je súčasťou série Matematika pre prvý stupeň ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej, ktorá preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania matematiky v škole. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa.ZŠ
  • Uzatvára celú sériu učebných textov, po absolvovaní ktorej sa žiak oboznámi so všetkými informáciami, ktoré sú obsiahnuté v základných požiadavkách Štátneho vzdelávacieho programu a jeho prílohy Matematika.
  • Uzatvára celú sériu učebných textov, po absolvovaní ktorej sa žiak oboznámi so všetkými informáciami, ktoré sú obsiahnuté v základných požiadavkách Štátneho vzdelávacieho programu a jeho prílohy Matematika.
  • Učivo je rozdelené na aritmetickú a geometrickú časť a je spracované v dvoch úrovniach: základný prehľad učiva je v učebnici. Obsahuje úlohy, ktoré je vhodné použiť najmä vo fixačnej časti hodiny. podrobnejšie vysvetlenia, rôzne pomôcky a schémy sú v pracovných zošitoch. Tieto sú spracované tak, aby sa využívali najmä v expozičnej časti, resp. expozičnej a fixačnej časti.
  • Dielo je spracované tak, aby rozloženie strán a úloh na strane korešpondovalo čo najviac s jednou vyučovacou jednotkou.
  • Pútavé a moderné spracovanie rešpektuje didaktické postupy a zároveň využíva overené postupy práce slovenských učiteľov.
  • Žiaci si na začiatku učebnice a prvej časti pracovného zošita opakujú učivo z predchádzajúcich ročníkov, potom sa venujú násobeniu a deleniu v obore násobilky do 100. Následne si opakujú sčítanie a odčítanie do 1 000 a analogicky s týmto postupom prechádzajú na počítanie do 10 000 najprv bez prechodu a potom s prechodom cez číselný základ. Žiaci sa zároveň učia počítať písomne do 10 000 využívajúc známe postupy počítania do 100 a neskôr do 1 000.
  • Súčasťou 1. časti pracovného zošita je príloha na vystrihovanie.
  • Autori spracovali dielo tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších žiakov, úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

Jazyk: slovenský Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 88 + 88 + 88 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách