❄️Veľké knižné upratovanie!

Ošetřovatelská péče v chirurgii (e-kniha)

pro bakalářské a magisterské studium

PDF EPUB MOBI Eva Janíková, Renáta ZeleníkováGrada (2013)

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče váchirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také problematika psychické podpory pacientů v chirurgii. Speciální část se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientů s vybranými chirurgickými onemocněními. V jednotlivých kapitolách je podán komplexní přehled o dané problematice. Na základní charakteristiku vybraného onemocnění navazuje management péče o pacienta v době před operací a zejména v době po ní s přihlédnutím na specifika ošetřovatelské péče u vybraných onemocnění. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství a příbuzných oborů v pregraduálním studiu, ale může sloužit také odborníkům z praxe k dalšímu vzdělávání. Poznatky vání obsažené čerpaly autorky ze zahraničních i domácích zdrojů a i závlastní klinické praxe.

Jazyk: český Rok vydania: 2013 Počet strán: 256

Zaradené v kategóriách