📚 Späť do školy so super zľavou!

Kniha 1 500 Structured tests 2 - Edward R. Rosett

1 500 Structured tests 2


🍎 Vypredané
3,62€

 Jednotlivé testy sú zamerané na rôzne gramatické a jazykové celky ako napr. používanie slovesa „mať“, „byť“, slovesné časy (jednoduchý prítomný, prebiehový prítomný, predprítomný, predminulý, budúci), príslovky, predložky, pomnožné podstatné mená, pravidelné a nepravidelné slovesá, vzťažné zámená, stupňovanie, rozkazovací spôsob, podmieňovací spôsob, určitý a neurčitý člen, apostrof, základné a radové číslovky, atď.
 
Každý test obsahuje 40 otázok so štyrmi možnosťami odpovede a), b), c), d). Riešenia testov a cvičení sú uvedené v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou knižky.
 Pre koho? Knižky sú zostavené ako univerzálne cvičebnice ku akémukoľvek kurzu alebo učebnici pre žiakov základných, stredných a jazykových škôl, pre samoukov a ďalších záujemcov o štúdium angličtiny.
 2. diel je určený pre mierne až stredne pokročilých.

Jazyk: slovenský Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 75 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách