❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Literatúra IV. pre stredné školy - Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Adelaida Mezeiová

Literatúra IV. pre stredné školy

Záverečná časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom...


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
10,50€

Záverečná časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú literatúre druhej polovice 20. storočia (povojnový sociálny a psychologický realizmus, socialistický realizmus, existencializmus, nový román, absurdná dráma, magický realizmus, fantastika, postmoderna a rôzne podoby revolty voči moci v literatúre), ako aj súčasnej literatúre. Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer alebo tendenciu a na základe vybraných typických literárnych textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Testy Preskúšajte sa sú formulované ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica kontextovo spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuky o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi, bez ktorých by často text nebol interpretovateľný. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa ilustračný materiál typický pre dané obdobie, obsahuje aj ukážky vybraných literárnych diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať umelecké texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sú prostredníctvom vhodne formulovaných úloh atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadný slovník teórie literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného kompletu.
Literatúra pre stredné školy 4:
- je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,
- rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania,
- rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania,
- literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu,
- literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva,
- literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru,
- učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka,
- poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry,
- rešpektuje rôzne druhy škôl,

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2014 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 208 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách