⏰Posledná šanca: Akčné zľavy na knihy!

Božia dokonalosť

Ked premýšľame o Božej dokonalosti, môžeme si uvedomiť majestátnosť Božej povahy. Na týchto stranách nám v tomto premýšlaní...


🍌 Odosielame o 7 dní.
1,50€

Ked premýšľame o Božej dokonalosti, môžeme si uvedomiť majestátnosť Božej povahy. Na týchto stranách nám v tomto premýšlaní pomôže autor. Ponúka nám presvedčivé skúmanie Božieho charakteru a sústreďuje sa na hlboké, bohaté pochopenie Božích dokonalých vlastností.


„Duchovné a zachraňujúce poznanie Boha je najväčšou potrebou každej ľudskej bytosti,“ píše autor a dodáva: „Základom pravého poznania Boha musí byť jasné porozumenie Jeho dokonalých vlastností zjavených v Písme.“


V knihe autor predkladá myšlienky o Božej vernosti, láske, moci, svätosti, dobrote, milosrdenstve, milosti a ďalších Božích dokonalých vlastnostiach.ČITÁREŇ:
Tretia kapitola

Božie poznanie
Boh je vševediaci. Vie všetko; všetko je možné a súcasné; všetky udalosti, všetky stvorenia minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Dokonale pozná každý detail v živote každej bytosti na nebesiach, na zemi i v pekle. „Pozná, co je v temnote“ (Dan 2,22). Jeho pozornosti nic neunikne, nic nemôže byt pred Ním skryté, na nic nezabudol. Právom môžeme so žalmistom povedat: „žasnem nad Tvojím poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho“ (Ž 139,6). Božie poznanie je dokonalé. Boh sa nikdy nemýli, nikdy sa nemení, nikdy nic nehladá. „A nieto tvora, co by bol prenho neviditelný. Všetko je obnažené a odkryté pred ocami toho, ktorému sa budeme zodpovedat“ (Hb 4,13). Taký je Boh, „ktorému sa budeme zodpovedat“!

„Ty vieš, ci sadám, ci vstávam; i moju myšlienku chápeš zdaleka. Ty pozoruješ, ci chodím, ci ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš“ (Ž 139,2-4). Aká úžasná Bytost je Boh Písma! Každá z Jeho slávnych vlastností by mala zvyšovat našu úctu voci Nemu. V obave z Jeho vševedúcnosti by sme sa mali pred Ním klanat a vzdávat mu úctu. A predsa tak málo meditujeme o tejto Božej dokonalosti! Nie je to preto, že aj jediná myšlienka na nu nás naplna úzkostou?

Táto skutocnost je však velmi závažná: pred Bohom sa nic nedá ukryt! „Ja viem, co vám prišlo na mysel“ (Ez 11,5). Hoci my Ho nevidíme, On nemá problém vidiet nás. Ani tmavá noc, najtemnejšie závesy, alebo najhlbší žalár nemôžu ukryt hriešnika pred vševidiacim zrakom Boha. Stromy v záhrade neboli schopné ukryt našich prvých rodicov. Žiadny clovek nevidel Kaina, ako zabíja svojho brata, ale jeho Stvoritel bol svedkom jeho zlocinu. Sára sa mohla posmešne smiat v skrytosti svojho stanu, a predsa ju Jahve pocul. Achan ukradol zlatý prút a bezpecne ho schoval v zemi, ale Boh to vyniesol na svetlo. Dávida stálo velké úsilie odkryt svoju skazenost, ale vševidiaci Boh poslal jedného zo Svojich služobníkov, aby mu povedal: „Ty si ten muž!“ Pisatelovi a citatelovi tiež patria slová: „vedzte, že trest za váš hriech vás postihne“ (4M 32,23).

Keby ludia mohli, zbavili by Boha Jeho vševedúcnosti –dôkazom je to, že „zmýšlanie tela je nepriatelstvom voci Bohu“ (R 8,7). Je pochopitelné, že hriešnici nenávidia túto Božskú dokonalost do takej miery, do akej sú donútení pripustit ju. Želali by si, aby nebolo žiadneho svedka ich hriechov, skúmatela ich srdc, ani sudcu ich skutkov. Takéhoto Boha sa snažia vykázat zo svojich myšlienok: „Ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zlociny“ (Oz 7,2). Aký slávny je Žalm 90,8! Každý, kto odmieta Krista, má dostatocný dôvod, bát sa Ho. „Pred seba postavil si naše viny a naše tajné hriechy do svetla svojej tváre.“

Pre veriaceho je však skutocnost Božej vševedúcnosti pravda, ktorú naplna velká útecha. V casoch zmätku vraví s Jóbom: „lebo On pozná cestu, ktorou krácam“ (23,10). Pre mna to môže byt absolútne tajomstvo, ktoré nechápu ani moji priatelia, ale „On pozná“! V casoch únavy a slabosti sa veriaci uistujú slovami, „ved On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach“ (Ž 103,14). V casoch pochybnosti a nedôvery sa odvolávajú práve na túto vlastnost a vravia: „Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Vid, ci som na ceste do trápenia, a ved ma cestou vecnosti!“ (Ž 139,23-24). V casoch smutného zlyhania, ked nás naše skutky sklamali v srdci, ked naše ciny popreli našu oddanost a pocúvame skúmavú otázku: „Máš ma rád?“, hovoríme to, co povedal Peter: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ta mám rád“ (Jn 21,17).

Tu je povzbudenie k modlitbe. Niet dôvodu k obavám, že prosby spravodlivých nebudú vypocuté, alebo že ich slzy uniknú Božej pozornosti, pretože On pozná myšlienky a úmysly srdca. Nehrozí nebezpecenstvo, že by bol prehliadnutý jednotlivý svätec uprostred množstva prosiacich, ktorí ustavicne predkladajú svoje prosby, lebo nekonecná Mysel dokáže dávat rovnaký pozor na milióny ludí, ako na jedného cloveka....

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2004 ISBN: 8089067166 Rozmer: 130×205 mm Počet strán: 176 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách