🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Reč tela + DVD - Vojtěch Černý

Reč tela + DVD

Publikácia je určená: pre obchodných zástupcov i obchodníkov za pultom – naučí ich rýchlo a bezpečne rozoznať, čo si...

Vojtěch ČernýEdika (2013)

🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
12,99€

Publikácia je určená: • pre obchodných zástupcov i obchodníkov za pultom – naučí ich rýchlo a bezpečne rozoznať, čo si zákazník naozaj myslí, navedie ich, ako s ním rokovať, aby dosiahli svoj cieľ
 • všeobecne pre všetkých, ktorí riadia väčší počet ľudí, alebo s ním spolupracujú, teda napríklad pre manažérov, politikov, učiteľov, hercov a ďalších, ktorých zoznámi s tým, ako by oni sami mali vystupovať, aby svojich „poslucháčov“ presvedčili

V podrobnom sprievodcovi sa dozviete:

 • prečo je komunikácia sociálne podmienená a aké existujú hlavné príčiny nedorozumení
 • čo sú neverbálne kódy, čo rozumieme arbitrárnym, ikonickým a intrinzickým kódovaním
 • že ľudia reagujú na svoju predstavu o skutočnosti, nie na skutočnosť samu
 • akú úlohu v neverbálnej komunikácii hrá proxemika
 • ako rešpektovať osobné zóny ľudí, ako využiť pri rokovaní alebo prezentácii priestor
 • čím sa zaoberá posturológia, aké existujú základné telesné postoje
 • že by ste mali rešpektovať šesť zásad pri perfektnom držaní tela
 • nakoľko spolu súvisí kinezika a gestika
 • kedy vytvoria založené ruky bariéru medzi komunikujícimi
 • ako funguje mimika – komunikácia prostredníctvom výrazov tváre
 • ktoré zóny v tvári prezradia prekvapenie, strach, znechutenie, rozčúlenie, šťastie, smútok a ďalšie pocity
 • že haptika, komunikácia dotykom dokáže prezradiť nečakané množstvo informácií
 • ako správne podávať ruku
 • o komunikácii očným kontaktom, za akých okolností je príjemná a za akých naopak nie je
 • čo všetko spadá pod vedu zvanú paralingvistika a čo môžeme vyčítať z hlasového prejavu hovorcu
 • aký vzhľad a úpravu má mať zovňajšok človeka, aby pôsobil na druhých príjemne
 • praktické rady a príklady ako pracovať s hlavou, ramenami, rukami, nohami atď.
 • ako sa vhodne správať pri obchodnom rokovaní, ako pri výberovom pohovore, ako pri komunikácii so šéfom i v ďalších situáciách.

V každej kapitole nájdete rad testov, prostredníctvom ktorých zistíte, ako ste na tom s danou znalosťou a schopnosťou.


Priložené DVD obsahuje video ukážky rôzneho správania, a to ako hrané, tak i spontánne. Prejde s vami jednotlivé zložky neverbálnej komunikácie tak, aby ste sa v nich naučili bezpečne orientovať a rýchlo rozoznať, aké pocity partner práve prežíva.


O autorovi:


PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psychológ, psychoterapeut, firemný konzultant, trenér rozvoja psychosociálnych schopností. Takmer 20 rokov sa venuje príprave a realizácii rozvojových programov pre rôzne profesie (robotníci, majstri, sekretárky, obchodníci, manažment) v rozličných odboroch (strojárenských, telekomunikačných, automobilových, chemických, textilných, farmakologických, poľnohospodárskych, finančných,...) v celej republike. V rámci týchto programov kladie dôraz na osvojenie praktických schopností, riešenie konkrétnych problémov zákazníkov a tréning. Pracuje tiež ako osobný poradca pre vrcholový manažment pri riešení osobných problémov manažérov.
Publikace je určena:

 • pro obchodní zástupce i obchodníky za pultem – naučí je rychle a bezpečně rozpoznat, co si jejich protějšek skutečně myslí, navede je, jak k s ním jednat, aby dosáhli svého cíle
 • obecně pro všechny, kteří řídí větší počet lidí, anebo s ním spolupracují, tedy například pro manažery, politiky, učitele, herce ad., které seznámí s tím, jak by oni sami měli vystupovat, aby své „posluchače“ přesvědčili

V podrobném průvodci se dozvíte:

 • proč je komunikace sociálně podmíněna a jaké existují hlavní příčiny nedorozumění
 • co jsou neverbální kódy, co rozumíme arbitrárním, ikonickým a intrinzickým kódováním
 • že lidé reagují na svou představu o skutečnosti, ne na skutečnost samu
 • jakou úlohu v neverbální komunikaci hraje proxemika
 • jak respektovat osobní zóny lidí, jak využít při jednání nebo prezentaci prostor
 • čím se zabývá posturologie, jaké existují základní tělesné postoje
 • že byste měli respektovat šest zásad při perfektním držení těla
 • nakolik spolu souvisí kinezika a gestika
 • kdy vytvoří založené ruce bariéru mezi komunikujícími
 • jak funguje mimika – komunikace prostřednictvím výrazů obličeje
 • které zóny v obličeji prozradí překvapení, strach, znechucení, rozčilení, štěstí, smutek a další pocity
 • že haptika, komunikace dotekem dokáže prozradit nečekané množství informací
 • jak správně podávat ruku
 • o komunikaci očním kontaktem, za jakých okolností je příjemná a za jakých naopak
 • co vše spadá pod vědu zvanou paralingvistika a co můžeme vyčíst z hlasového projevu mluvčího
 • jaký vzhled a úpravu má mít zevnějšek člověka, aby působil na druhé příjemně
 • řadu praktických rad a příkladu jak „pracovat s hlavou, rameny, rukama, nohama ad.
 • jak se vhodně chovat při obchodním jednání, jak při výběrovém pohovoru, jak při komunikaci se šéfem i v dalších situacích.

V každé kapitole naleznete řadu testů, prostřednictvím kterých zjistíte, jak jste na tom s danou znalostí a dovedností.


Přiložené DVD obsahuje video ukázky různého chování, a to jak hrané, tak i spontánní. Projde s vámi jednotlivé složky neverbální komunikace tak, abyste se v nich naučili bezpečně orientovat a rychle rozpoznat, jaké pocity váš protějšek právě prožívá.


O autorovi:


PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psycholog, psychoterapeut, firemní konzultant, trenér rozvoje psychosociálních dovedností. Téměř 20 let se věnuje přípravě a realizaci rozvojových programů pro různé profese (dělníci, mistři, sekretářky, obchodníci, management) v rozličných oborech (strojírenských, telekomunikačních, automobilových, chemických, textilních, farmakologických, zemědělských, finančních,...) v celé republice. V rámci těchto programů klade důraz na osvojení praktických dovedností, řešení konkrétních problémů zákazníků a trénink. Pracuje rovněž jako osobní poradce pro vrcholový management při řešení osobních problémů manažerů.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 167×225 mm ISBN: 9788026601647 Počet strán: 288 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách