Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Viliam Judák

Našli sme 21 titulov

Jezuliatko opäť prichádza

Po mimoriadne úspešnej publikácii Jezuliatko prichádza, ktorú nitriansky biskup Viliam Judák (* 1957) pripravil na Advent a Vianoce 2018, prichádza s nezávislým pokračovaním adventných a vianočných príbehov s názvom Jezuliatko opäť prichádza. V prvej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,81€

Svetlo všedného dňa (Viliam Judák) [SK]

Viliam Judák, Karmelitánske nakladateľstvo (2011)
Autor Viliam Judák, nitriansky biskup, ponúka nový súbor meditácií a úvah. Tematická rôznosť a pestrosť úvah sa vymedzuje...

Autor Viliam Judák, nitriansky biskup, ponúka nový súbor meditácií a úvah. Tematická rôznosť a pestrosť úvah sa vymedzuje cirkevným rokom, sviatkami svätcov, ale aj inými udalosťami. Prostredníctvom nich vedie otvorený dialóg s dneškom, s priateľmi i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
2,90€
2,70€

Aj ja som ho ukrižoval (Viliam Judák)

Aj ja som ho ukrižoval (Viliam Judák)

Viliam Judák, Karmelitánske nakladateľstvo (2012)
Kniha približuje na prvý pohľad bezvýznamné postavy, ktoré sa istým jedinečným spôsobom objavujú v blízkosti trpiaceho,...

Kniha približuje na prvý pohľad bezvýznamné postavy, ktoré sa istým jedinečným spôsobom objavujú v blízkosti trpiaceho, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša. Niektoré z nich nám Biblia predstavuje po mene, iné zostávajú v anonymite... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
2,50€

Deň s Bohom (Viliam Judák) [SK]

Deň s Bohom (Viliam Judák) [SK]

Viliam Judák, Karmelitánske nakladateľstvo (2013)
Zbiekra úvah nitrianskeho biskupa a obľúbeného duchovného autora reflektuje jednotlivé obdobia, sviatky a slávnosti...

Zbiekra úvah nitrianskeho biskupa a obľúbeného duchovného autora reflektuje jednotlivé obdobia, sviatky a slávnosti liturgického roka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
3,00€

Boh sa rodí v nás (Viliam Judák)

Boh sa rodí v nás (Viliam Judák)

Viliam Judák, Karmelitánske nakladateľstvo (2012)
Adventné a vianočné pohľady Nitriansky biskup Viliam Judák ponúka zbierku advetných a vianočných zamyslení. Prvú časť...

Nitriansky biskup Viliam Judák ponúka zbierku advetných a vianočných zamyslení. Prvú časť publikácie tvorí „kalendár“, teda krátke zamyslenie k danému dňu od začiatku adventu až po koniec Vianočného obdobia. Druhú časť tvoria rozličné podnetné príbehy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
2,50€

Krížová cesta národných svätcov

Krížová cesta národných svätcov

Roku svätých Cyrila a Metoda ponúka nitriansky biskup Viliam Judák na Pôstne obdobie krížovú cestu s meditáciami o sv. Gorazdovi, sv. Cyrilovi, sv. Svoradovi, Panne Márii, sv. Beňadikovi, sv. Alžbete Uhorskej, sv. Bystríkovi, Žofii Bosniakovej, sv... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
1,00€

Postní a velikonoční zamyšlení

Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme zde upevnit svou víru v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,06€
5,64€

Dom na skale

Katedrálny chrám - Bazilika sv. Emeráma, sa vypína na hradnej skale nad Nitrou ako svedok a maják našich kresťanských a národných dejín. Právom, veď, v čase spravovania kniežatstva Pribinom, keď Nitra už bola významným politickým, vojenským... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,90€
9,21€

Dobrodružstvo s Duchom svätým (Viliam Judák) [SK]

Viliam Judák, Spolok svätého Vojtecha (2016)
Viliam Judák, biskup Nitrianskej diecézy, svojou publikáciou, plnou pochopenia a lásky voči mladým ľuďom, pozýva...

Viliam Judák, biskup Nitrianskej diecézy, svojou publikáciou, plnou pochopenia a lásky voči mladým ľuďom, pozýva birmovancov, aby sa vydali na dobrodružnú cestu s Duchom Svätým. Odkrýva pred nimi bohatstvo sviatosti kresťanskej dospelosti, poukazuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,98€

Vo všedný deň nevšedne

Vo všedný deň nevšedne

Prvou myšlienkou ráno by mala byť tá, že i nový nastávajúci deň je pre nás novým darom. Príležitosťou dokázať sebe aj iným, že viem, prečo žijem. Je to zároveň i šanca uvedomiť si, že som človekom. Nový deň je ako čistá tabuľa, ktorú máme popísať textom. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,90€

Mobilizácia dobroty (Viliam Judák) [SK]

Mobilizácia dobroty (Viliam Judák) [SK]

Viliam Judák, Spolok svätého Vojtecha (2015)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného srdca, prichádza s adventnými a...

Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného srdca, prichádza s adventnými a vianočnými zamysleniami k čitateľom, ktorí sú „plní túžby vydať sa na cestu, nezabúdať na skutky lásky voči blížnym a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Dať životu dušu (Viliam Judák)

Dať životu dušu (Viliam Judák)

Slovo na deň všedný i sviatočnýČas plynie, a človek si to ani neuvedomuje, konštatuje Viliam Judák, autor zamyslení na dni... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,70€

The Cradle of Christianity in Slovakia

The Cradle of Christianity in Slovakia

In this richly illustrated work, which originated on the precious anniversary of the arrival of our missionaries St. Constantine - Cyril and St. Methodius as well as on the occasion of the general repair of the Cathedral's interior, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
44,10€

Adventné a vianočné zamyslenia (Viliam Judák) [SK]

Adventné a vianočné zamyslenia (Viliam Judák) [SK]

Viliam Judák, Karmelitánske nakladateľstvo (2009)
Úvod Ó chýr preblahý, ó čas predrahý ... , takto začína jedna z vianočných slovenských kolied, vyjadrujúc jedinečnosť...

Ó chýr preblahý, ó čas predrahý ... , takto začína jedna z vianočných slovenských kolied, vyjadrujúc jedinečnosť tohto posvätného obdobia. A naozaj - atmosféra týchto dní nenechá nikoho z nás ľahostajným. Všetci, nazvime sa - ľudia dobrej vôle, chceme.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,50€

Kolíska kresťanstva na Slovensku

Kolíska kresťanstva na Slovensku

Jednotliví autori v tomto bohato ilustrovanom diele, ktoré vzniklo pri vzácnom jubileu príchodu našich vierozvestcov sv. konštantína-Cyrila a sv. Metoda, ako aj pri príležitosti generálnej opravy interiéru katedrály, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
44,10€

Modlime sa za kňazov

Modlime sa za kňazov

Cieľom tejto knižočky je pomôcť nám všetkým. V prvom rade kňazom, aby boli skutočnými kňazmi Ježiša Krista, a ak nimi sú, aby vydržali do konca. Má nám pomôcť modliť sa za kňazov, namiesto ich hodnotenia, porovnávania alebo kritizovania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,10€

Jezuliatko prichádza

Jezuliatko prichádza

So svojou najnovšou publikáciou Jezuliatko prichádza nás nitriansky biskup Viliam Judák, obľúbený a vzácny duchovný sprievodca, pozýva vykročiť v ústrety Jezuliatku, v ústrety sviatkom radosti a svetla. V prvej časti knihy s názvom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,00€

Živé dedičstvo

Živé dedičstvo

Viliam Judák, Karmelitánske nakladateľstvo (2012)
Úvahy k cyrilo-metodskému jubileu

K 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie ponúka cirkevný historik a biskup najstaršej slovenskej diecézy Viliam Judák historicko-duchovné podnety o solúnskych bratoch. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Pôstne a veľkonočné zamyslenia

Pôstne a veľkonočné zamyslenia

Čas síce nie je naším pánom, odmeriava nám však pobyt na tejto zemi a orientuje našu pozornosť na večnosť. Všetci sa podriaďujeme času prírody, času vesmíru. A tak ako jestvuje posvätný priestor, jestvuje aj posvätný čas. Ním je naplnený cirkevný rok... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,89€

Boží priatelia (Viliam Judák) [SK]

Boží priatelia (Viliam Judák) [SK]

Viliam Judák, Spolok svätého Vojtecha (2016)
Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv....

Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. Zoznam uzatvára... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€