Júlová knižná akcia!

Knihy autora Thomas R. Verny

Našli sme 7 titulov

Tajný život nenarodeného dieťaťa

Tajný život nenarodeného dieťaťa

Život vášho dieťaťa nezačne až po pôrode! Dlho predtým vás už bude vnímať, učiť sa a prežívať emócie. Tiež vzťah s vami, budúce matky a otcovia, bude nadväzovať už „in utero", teda počas svojho pobytu v maternici ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,21€

Tajný život nenarozeného dítěte

Tajný život nenarozeného dítěte

Život vašeho dítěte nezačne až po porodu! Dlouho předtím vás již bude vnímat, učit se a prožívat emoce. Také vztah s vámi, budoucí matky i otcové, bude navazovat již „in utero“, tedy během svého pobytu v děloze ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,21€

Mysl celého těla

Mysl celého těla

Thomas R. Verny, BOHEMICA BOOKS (2023)
blíže k tajemství buněčné paměti, vědomí a role epigenetiky

Mysl celého těla dává dohromady zdánlivě nesouvisející objevy z oborů fyziologie, genetiky a kvantové fyziky a přináší rostoucí množství důkazů o tom, že nejen nervové, ale i tělní buňky uchovávají paměť, dodávají informace při genetickém kódování ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,21€

Pre-Parenting

Pre-Parenting

Pamela Weintraub, Thomas R. Verny, Simon & Schuster (2003)
Nurturing Your Child from Conception

How does a mother's tone of voice affect her unborn child? What kind of music, if any, should a child be exposed to in the womb? Can parents influence the predispositions of their child to traits like depression, ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
24,95€

The Embodied Mind

The Embodied Mind

Thomas R. Verny, Pegasus Spiele (2023)
Understanding the Mysteries of Cellular Memory, Consciousness, and Our Bodies

A groundbreaking synthesis that promises to shift our understanding of the mind-brain connection and its relationship with our bodies.We understand the workings of the human body as a series of interdependent physiological relationships... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
19,95€
16,10€

Tajomný život dieťaťa pred narodením

Tajomný život dieťaťa pred narodením

Popredný lekár Dr. Thomas Verny, prináša prekvapujúco nové dôkazy, ktoré sa opierajú o výsledky lekárskych výskumov z posledných dvoch desaťročí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Rodičovstvo od počatia

Rodičovstvo od počatia

Pamela Weintraubová, Thomas R. Verny, Pozsony/Pressburg/Bratislava (2013)
Čo by ste mali vedieť o svojom očakávanom a narodenom dieťati

Ako vplýva tón matkinho hlasu na dieťa v jej lone? Aký druh hudby je vhodný na počúvanie pre dieťa v maternici? Môžu rodičia ovplyvniť predispozície svojho dieťaťa v jeho prenatálnom období? ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€