🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Pavol Černek

Našli sme 54 titulov

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
učebnica, 2. časť

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Farebné kartičky na vystrihovanie

Upravené vydanie titulu Čísla a hry pre 1. ročník ZŠ je súbor vystrihovacích kartónov, ktorý učitelia môžu využívať ako pomôcku na hodinách matematiky. Vystrihnuté kartičky sú nápomocné najmä pri počítaní v obore do 20. Kartičky s číslicami 0 – 9... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,60€

Nová maturita – Matematika - Monitor - Testy

Pavol Černek, Zbyněk Kubáček, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2009)
Najnovšie, prepracované vydanie publikácie obsahuje okrem aktuálnych informácií o novom spôsobe maturitných skúšok aj...

Najnovšie, prepracované vydanie publikácie obsahuje okrem aktuálnych informácií o novom spôsobe maturitných skúšok aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
8,55€

Matematický trenažér 8 (2. časť)

Ján Žabka, Pavol Černek, aSc (2012)
Matematický trenažér je zbierka úloh, ktorá rozširuje schválenú učebnicu matematiky o ďalšie, nové úlohy. Môže slúžiť ako...

Matematický trenažér je zbierka úloh, ktorá rozširuje schválenú učebnicu matematiky o ďalšie, nové úlohy. Môže slúžiť ako inšpirácia pre vás aj ako pomôcka pre vašich žiakov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,40€
3,06€

Matematika pre každého prváka

Pavol Černek, , Orbis Pictus Istropolitana (2017)
zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa s metodikou ku pracovnému zošitu Matematika pre každého prváka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,30€
6,57€

Matematika 8 - 1. časť (učebnica)

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,10€
11,90€

Matematika pre 3. ročník ZŠ - učebnica

Matematika pre 3. ročník ZŠ - učebnica

Autor pri tvorbe učebnice a pracovných zošitov kládol dôraz na inovatívne metódy vyučovania matematiky. Obsahuje veľa úloh na rozvoj tvorivého matematického myslenia ale aj praktické úlohy na zlepšenie finančnej gramotnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,50€

Matematika pre 4. ročník ZŠ - pracovný zošit, 1. časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ - pracovný zošit, 1. časť

Obsah: - Sčítanie a odčítanie spamäti do 100 - Viacciferné čísla - Sčítanie a odčítanie spamäti - Násobenie - Polovice,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,59€

Matematika pre 4. ročník ZŠ - učebnica

Matematika pre 4. ročník ZŠ - učebnica

Učebnica matematiky je prioritne zameraná na budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie ovládanie faktov, postupov a aplikácii. Vedomosti pomocou príkladov a úloh žiak získava špirálovite... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€

Matematika pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit – 2. časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit – 2. časť

Pomocou pracovného zošita sa žiaci naučia objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich, orientovať sa v tabuľkách, grafoch, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,70€

Matematika pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit – 1. časť

Matematika pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit – 1. časť

Pracovný zošit je rozdelený na aritmetickú a geometrickú časť pričom každá strana tvorí samostatný celok. Úlohy tvoria premyslený systém, ktorého cieľom je prezentovať a hravou formou precvičiť nové poznatky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,70€

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2022)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit Matematika pre každého prváka je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie. Sú to jednoduché numerické a neskôr aj obrázkové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Matematika pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit – 2. časť

Matematika pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit – 2. časť

Koncepcia pracovného zošita nadväzuje na učebnicu a 1. časť pracovného zošita. Úlohy a zadania sú primerané veku 10-ročných detí a rozvíjajú základné matematické zručnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,70€

Matematika pre 4. ročník ZŠ - pracovný zošit, 1. časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ - pracovný zošit, 1. časť

Pracovný zošit napomáha osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom štandarde... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,70€

Matematický trenažér 9 (2. časť)

Ján Žabka, Pavol Černek, aSc (2013)
Na pomoc pri vyučovaní matematiky Vám a Vašim žiakom ponúkame pracovné zošity Matematický trenažer pre 9. ročník ZŠ a 4....

Na pomoc pri vyučovaní matematiky Vám a Vašim žiakom ponúkame pracovné zošity Matematický trenažer pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií. Pracovné zošity obsahujú množstvo úloh, ktoré môžu využiť Vaši žiaci v škole alebo doma... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,40€
3,06€

Nová maturita - Matematika - Interná časť

Pavol Černek, Zbyněk Kubáček, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2005)
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v...

Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,92€
9,83€

Matematika 7 - 1. časť (učebnica)

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. a 6. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,40€
12,96€

Matematický trenažér 5 (1. časť)

Ján Žabka, Pavol Černek, aSc (2009)
Matematický trenažér je zbierka úloh, ktorá rozširuje schválenú učebnicu matematiky o ďalšie, nové úlohy. Môže slúžiť ako...

Matematický trenažér je zbierka úloh, ktorá rozširuje schválenú učebnicu matematiky o ďalšie, nové úlohy. Môže slúžiť ako inšpirácia pre vás aj ako pomôcka pre vašich žiakov. Ide o pracovný zošit, takže žiaci riešenia píšu priamo do tohto zošita... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,40€
3,06€

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Tento pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z "prváckej" matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,62€

Čísla a hry pre 1. ročník ZŠ

Čísla a hry pre 1. ročník ZŠ

Titul Čísla a hry - súbor vystrihovacích kartičiek, ktoré môžu učitelia využívať ako pomôcku na hodinách matematiky v prvom ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,96€