📚 Horúce knižné zľavy

Michal Chrástek

Našli sme 7 titulov

Prostonárodnie hádky

Prostonárodnie hádky (e-kniha)

Hádanky máme radi všetci, malí i veľkí. Ponúkame vám tie, ktoré uverejnil vo Viedni v roku 1870 Michal Chrástek vo svojom Zborníku slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
1,95€

Hry, obyčaje a povery

Hry, obyčaje a povery (e-kniha)

Zbierka hier, obyčajov a povier odzrkadľuje každodenný i sviatočný život ľudí v minulosti, ich umelecké cítenie, postoje, zmysel pre humor a životnú múdrosť. Zoznamuje nás s tradíciami dodržiavanými v priebehu celého roka... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,99€

Slovenské národné piesne I

Slovenské národné piesne I (e-kniha)

Obsiahle dielo zahŕňa slovenské ľudové a národné piesne, ktoré zozbieral sám autor, ale i P. Dobšinský, D. Bachát, J. Kalinčiak, S. Medvecký, S. Ormis, Fr. Šujanský, A. E. Timko a ďalšie osobnosti. Klasika zo Zlatého fondu SME. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,99€

Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá (e-kniha)

Príslovia a porekadlá sú vyjadrením ľudovej múdrosti, skúsenosti, ľudové pravdy i zaužívané rečové zvraty. Vo svojej zbierke slovenského národného literárneho bohatstva Chrástek vydal príslovia, porekadlá a podobenstvá... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,49€

Povesti

Povesti (e-kniha)

Literárny historik a bibliograf Michal Chrástek vydal v roku 1870 vo Viedni Zborník slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier. Zlatý fond SME prináša čitateľom povesti z tohto Zborníka. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,49€

Slovenské národné piesne II

Slovenské národné piesne II (e-kniha)

Obsiahle dielo zahŕňa slovenské ľudové a národné piesne, ktoré zozbieral sám autor, ale i P. Dobšinský, J. Kadavý, A. Halaša,, D. Kordoš, Matej Hrebenda, T. Kolenyiová a ďalšie osobnosti. Klasika zo Zlatého fondu SME. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,99€

Veniec národných piesní slovenských

Veniec národných piesní slovenských (e-kniha)

„Kde Slovenka, tam spev.“ Vyše 200 slovenských národných piesní literárneho historika a bibliografa Michala Chrásteka. Klasika zo Zlatého fondu SME. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,49€