Nový mesiac = nová 📚 akcia

Libor Flemr

Našli sme 5 titulov

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (e-kniha)

Učební text je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů akreditovaných na UK FTVS. Publikace reflektuje důležitost praxí pro budoucí učitele tělesné výchovy, trenéry ve sportu a odborníky ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole (e-kniha)

Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Physical Activity in Science and Practice

Physical Activity in Science and Practice (e-kniha)

Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice

Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (e-kniha)

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro sportování a výuku tělesné výchovy je tvorba vhodných prostorových podmínek pro jejich realizaci, tedy výstavba a údržba sportovních zařízení. Mělo by být celospolečenským ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Pohybové aktivity ve vědě a praxi (e-kniha)

Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€