Nové knižné zľavy

Ladislav Navrátil

Našli sme 9 titulov

Nominálne slovné druhy

Ladislav Navrátil, Enigma (2005)
Analýza podstatných mien, prídavných mien, čísloviek, a zámen s množstvom príkladov. OBSAH: PODSTATNÉ MENÁ 1....

Analýza podstatných mien, prídavných mien, čísloviek, a zámen s množstvom príkladov. OBSAH: PODSTATNÉ MENÁ 1.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,50€
3,83€

Neohybné slovné druhy a citoslovcia

Ladislav Navrátil, Enigma (2001)
Cieľom knižnej monografie je podať plastický obraz nielen o jednotlivých slovných druhoch, ktorými sú jednak príslovky,...

Plastický obraz nielen o jednotlivých slovných druhoch, ale aj o citoslovciach, ktoré sú indiferentným slovným druhom. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,55€

Ohybné slovné druhy

Ladislav Navrátil, Enigma (2010)
Táto kniha sa obsahovo prekrýva s knihami Nominálne slovné druhy a Slovesá – kráľovský slovný druh. Rozsahom je však...

Každý jazyk predstavuje bohatý inventár prostriedkov. Čím je tento inventár rozsiahlejší, tým je jazyk precíznejším nástrojom komunikácie. V takomto obrovskom množstve jestvujú rôznorodé jednotky. Z toho vyplýva potreba usporiadať a začleniť ich do nejaké Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,55€

Pravopis

Pravopis

Ladislav Navrátil, Jozef Šimurka, Enigma (2016)
Praktická príručka slovenského pravopisu

Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,80€

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu) - 2. doplnené vydanie

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu) - 2. doplnené vydanie

Ladislav Navrátil, Jozef Šimurka, Enigma (2005)
Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a...

Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,60€

Skloňovanie podstatných mien

Skloňovanie podstatných mien

Výborná publikácia užitočná nielen pre študentov a učiteľov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,96€

Prídavné mená, zámená, číslovky

Prídavné mená, zámená, číslovky

Výborná publikácia užitočná nielen pre študentov a učiteľov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,96€

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu)

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu)

Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje jednotlivým záujemcom získať základy našej pravopisnej sústavy. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,56€

Slovesá – kráľovský slovný druh

Slovesá – kráľovský slovný druh

Ladislav Navrátil, Enigma (2008)
Opis slovenských slovies ako slovného druhu a ich gramatických kategórií: charakteristika slovies, klasifikácia, časovanie....

Opis slovenských slovies ako slovného druhu a ich gramatických kategórií: charakteristika slovies, klasifikácia, časovanie.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,20€