Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Kvetoslava Repková

Našli sme 7 titulov

Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej oblasti

Táto publikácia vznikla ako voľné pokračovanie pôvodnej publikácie autorky "Projektovanie v sociálnej práci - stratégie, koncepčné východiská i praktické otázky" (2000, Epos Bratisalva, ISBN 80-8057-310-7)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,70€
9,63€

Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie

Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie

Kvetoslava Repková, Epos (1998)
Stratégia prístupu spoločnosti k občanom so zdravotným znevíhodnením.

Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie Publikácia predstavuje stratégiu prístupu spoločnosti k občanom, ktorí sú znevýhodnení vo vzťahu k štandardným životným podmienkam. Sleduje problematiku z pohľadu všeobecného princípu. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,70€

Zdravotné postihnutie

Kvetoslava Repková, Epos (1999)
obraz z galérie nášho poznania

Publikácia je formulovaná ako skromný príspevok autorky k podnecovaniu komplexného pohľadu na otázky zdravotného postihnutia v živote človeka. Nadväzuje na novodobú klasifikáciu porúch, disaptibility a handicapu (ICIDH) do podoby Medzinárodnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,70€
13,23€

Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Vybrané aspekty

Odborná monografia veľmi dobre zapĺňa priestor daný reformami sociálnej ochrany na Slovensku a ich vyjadrením v legislatíve, konkrétne v oblasti starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Dve skúsené a známe pracovníčky vládnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,70€
19,53€

Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Aktuálny vývoj

Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Aktuálny vývoj

"... Odborná monografia veľmi dobre zapĺňa priestor daný reformami sociálnej ochrany na Slovensku a ich vyjadrením v legislatíve, konkrétne v oblasti starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím"... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,60€

Personálna práca v organizácii

Personálna práca v organizácii

Personálna práca v organizácii... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,83€

Projektovanie v sociálnej práci

Projektovanie v sociálnej práci

Kvetoslava Repková, Epos (2000)
Stratégie, koncepčné východiská i praktické otázky

Zámerom publikácie je zvýšiť motiváciu jednotlivcov a skupín, ktorí pôsobia v sociálnej oblasti, k využívaniu projektovej metódy, vybudovať alebo zlepšiť ich zručnosti k príprave takých projektov, ktoré by dokázali zlúčiť aktuálne potreby ich klientov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,79€