👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Jozef Kyselica (editor)

Našli sme 1 titulov

P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov

Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov...“ (Sir 44,1) Takým bol páter Michal Fedor, gréckokatolícky kňaz a jezuita. Život pátra Michala bol veľmi pestrý, pracoval na viacerých miestach a pôsobil tak účinne a presvedčivo, že si... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,70€
6,23€