Nový mesiac = nová 📚 akcia

Jozef Chajdiak

Našli sme 3 titulov

Analýza tržieb

Analýza tržieb

Jozef Chajdiak, Statis (2014)
Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo...

Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo úmerná veľkosti nákladov a v podmienkach trhovej ekonomiky predstavuje nosnú súčasť výpočtového postupu: výsledok hospodárenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€

Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,98€
4,48€

Ciele a meranie ekonomiky firmy

Životným osudom každého z nás je byť súčasťou ekonomických procesov. Sme súčasťou vstupov do ekonomického procesu,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
4,14€