❄️Aktuálne knižné zľavy

Ján Roháč

Našli sme 4 titulov

Ochrana pred diskrimináciou

Ochrana pred diskrimináciou

Ján Roháč, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity (2008)
Extrakt otázok z platnej legislatívy

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a aj v právach. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,58€

Atribúty sociálnych služieb

Atribúty sociálnych služieb

Môžeme konštatovať, že autori v knihe transparentným spôsobom interpretujú vysoko aktuálne otázky sociálnych služieb, ktoré sú relevantnou súčasťou realizácie akreditovaného študijného programu v študijnom odbore sociálna práca... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,99€

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,29€

Kapitoly o práve a etike

Kapitoly o práve a etike

Kapitoly tejto práce akceptujú požiadavky študentov sociálnej práce prezentované v rámci predmetov: Úvod do právnych disciplín (J: Roháč) a Etika v sociálnej práci (P. Dancák) v akademickom roku 2008-2009... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,43€