Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Učebnice a slovníky

Našli sme 119 titulov

Pomocník zo slovenského jazyka 8 - pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,20€
3,91€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 5 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva...

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Pomocník z literatúry 7 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 7 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GO... (Jarmila Krajčovičov)

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GO... (Jarmila Krajčovičov)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6....

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Slovenský jazyk 5

Slovenský jazyk 5

Jarmila Krajčovičová, , Orbis Pictus Istropolitana (0)
Zbierka úloh a cvičení

Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej a M. Caltíkovej. Tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a prináša rozširujúce cvičenia. Zbierka je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Pomocník z literatúry 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Jarmila Krajčovičová)

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Slovenský jazyk 8

Slovenský jazyk 8

Zbierka úloh a cvičení nadväzuje na učivo učebnice Slovenský jazyk 8 (J. Krajčovičová – M. Caltíková). Jeho jazyková zložka sa precvičuje a opakuje rozličnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Pomocník z literatúry 8 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 8 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník ZŠ

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník ZŠ

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník Pracovný zošit

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník Pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník...

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,46€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

244303covný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€
2,82€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,20€