Nemčina pre samoukov - MV - 2. vydanie (Mária Balcová Táňa, Hýlová)

Publikácia Nemčina pre samoukov je určená tým, ktorí sa chcú učiť nemčinu sami, bez učiteľa. Cieľom učebnice je umožniť...


🍎 Vypredané
9,79€
Zľava 7%
9,10€

Publikácia Nemčina pre samoukov je určená tým, ktorí sa chcú učiť nemčinu sami, bez učiteľa. Cieľom učebnice je umožniť zvládnutie základných gramatických javov nemeckého jazyka a orientáciu v bežných komunikačných situáciách. Učebný text je spracovaný ako ,,spojenie" učebnice a pracovného zošita. Všetky texty a cvičenia sú zamerané na aktívnu účasť študujúceho pri učení. Ide napr. o doplňovacie cvičenia, samostatné tvorenie viet, otázok, dialógov a pod. Tvorenie otázok je veľmi dôležitou súčasťou bežnej komunikácie, preto je v učebnom texte veľké množstvo cvičení zameraných práve na túto jazykovú zručnosť. V každodennom živote musíme často vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas, reagovať na novú alebo nečakanú situáciu - to všetko by ste mali zvládnuť aspoň na základnej úrovni. V učebnici nájdete základnú slovnú zásobu, ktorá sa týka tém bežných v súčasnom svete počítačov, firiem, telefonických rozhovorov, bežných dialógov a pod. Učivo je spracované do 12 lekcií. Témami lekcií sú bežné situácie z každodenného života. Slovná zásoba a hovorové slovné spojenia sa uvádzajú zväčša vo forme dialógov. Pod dialógmi sú uvedené nové slovíčka a slovné spojenia, ktoré sa potom precvičujú v cvičeniach. Každý gramatický jav je primerane podrobne vysvetlený a precvičuje sa v cvičeniach. Gramatika sa nacvičuje postupne, cvičenia sú zväčša doplňovacie. S cvičeniami možno pracovať aj iným spôsobom, napr. z oznamovacích viet tvoriť opytovacie, rozkazovacie vety a pod. Veľká pozornosť sa venuje aj správnej nemeckej výslovnosti. Ilustrácie pomáhajú pochopiť niektoré gramatické jazvy alebo situácie. Okrem estetickej funkcie vhodne dopĺňajú text a poskytujú príležitosť na tvorenie kratších opisov. Grafická úprava umožňuje, aby sa používateľ v učebnici ľahko vedel orientovať. Na konci učebnice je kľúč riešenia cvičení a slovníček s abecedne zoradenými slovíčkami zo všetkých lekcií. Po prebratí učebnice by sa používateľ mal vedieť dohovoriť v bežných situáciách spoločenského styku s cudzincami doma alebo v zahraničí.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2006 Rozmer: 168×240 mm ISBN: 8010010944 Počet strán: 247 Väzba: brožovaná