📝Späť do školy s kráľovskou cenou

ViViT

Našli sme 26 titulov

August Hermann Francke - Dôveroval Bohu

Marie E. Richard, ViViT (2018)
Boží služobníci

August Hermann Francké (1663 - 1727) sa narodil v Nemecku. Študoval teológiu, jazyky a hebrejčinu. Prednášal na univerzite v Lipsku, znovu študoval v Liineburgu, kde sa pri hľadaní pravdy úplne odovzdal Ježišovi Kristovi. Pôsobil ako farár v Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,50€
2,33€

Nová študijná Biblia Aloisiana 1

ViViT (2016)
Doplnok ku komentárom k Starému zákonu / Genezis 1 - 11

Pilotná časť novej študijnej Biblie. Biblia Aloisiana je produktom komentárovej rady Komentáre k Starému Zákonu (KSZ), ktorá je od roku 2005 v procese písania pod záštitou Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. KSZ sú zamerané na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,90€
3,63€

Modlitba zameraná na Boha

Zac Poonen, ViViT (2021)

Kniha Modlitba zameraná na Boha poukazuje na to, že modlitba je v prvom rade záležitosťou srdca. Zac Poonen v tejto knihe ponúka výklad Písma, aby mohol každý jej čitateľ preskúmať svoje srdce a z Pánovej milosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,00€
5,58€

Cirkev v útlaku

Celý svoj život som konal nebojácne a otvorene - v duchu kresťanského učenia. V mojom živote bolo obdobie, keď tento postoj bol samozrejmý a ľahký. Boli aj také, keď som za svoje presvedčenie bol prenasledovaný a väznený. Teraz som... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
11,16€

Príbehy Novej zmluvy dodnes živé II.

Príbehy Novej zmluvy dodnes živé II.

Majstrovsky prerozprávaná Biblia. Pútavé čítanie pre vaše deti, na konci príbehov s aktualizáciou pre dnešný život... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,25€

Tesnou bránou 2010

Tesnou bránou 2010

ViViT (2009)

Tesnou bránou je pomôcka pre denné uvažovanie nad Bibliou - Božím Slovom. Základom sú tzv. Heslá - na každý deň je to dvojica krátkych súvisiacich textov zo Starej a Novej Zmluvy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,63€

Pochybnosti a úžas

Pochybnosti a úžas

Osem zaujímavých misijných kázní nemeckého farára a evanjelistu z európskej satelitnej evanjelizácie ProChrist 2006, zrozumiteľné pozvanie ku Ježišovi Kristovi. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,25€

Tesnou bránou 2019

Tesnou bránou 2019

ViViT (2018)
Postupné čítanie z Biblie so zamysleniami

Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti. Jednotlivé verše zo Starej a Novej Zmluvy nás... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Tesnou bránou 2020

ViViT (2019)
Postupné čítanie z Biblie so zamysleniami

Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti. Jednotlivé verše zo Starej a Novej Zmluvy nás... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€
3,26€

Sadhu Sundar Singh - Stopy na horách

Sadhu Sundar Singh - Stopy na horách

Janet Benge, ViViT (2019)
Kresťanskí hrdinovia - kedysi a dnes

Až neuveriteľný životný príbeh indický apoštol Pavol bol proti kresťanom, kým nestretol Pána Ježiša. Potom peši s veľkou obetavosťou a húževnatosťou šíril kresťanskú vieru aj v oblastiach... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Ozeáš Joel Amos

Ozeáš Joel Amos

Miroslav Varšo, ViViT (2015)
Na Slovenský trh náboženskej a vedeckej literatúry prichádza nový zväzok komentárov. Po prvých veľkých zväzkoch o Knihe...

Na Slovenský trh náboženskej a vedeckej literatúry prichádza nový zväzok komentárov. Po prvých veľkých zväzkoch o Knihe Genezis, Exodux a Evanjeliu podľa Marka prichádza na svetlo druhý diel komentárov k malým prorokom. Prvý diel sa venoval Abdiášovi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,00€

Tesnou bránou 2021

Tesnou bránou 2021

ViViT (2020)
Postupné čítanie z Biblie so zamysleniami

TESNOU BRÁNOU Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti. Jednotliv Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Ozeáš, Joel, Amos

Na Slovenský trh náboženskej a vedeckej literatúry prichádza nový zväzok komentárov. Po prvých veľkých zväzkoch o Knihe Genezis, Exodus a Evanjeliu podľa Marka prichádza na svetlo druhý diel komentárov k malým prorokom. Prvý diel sa.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,00€
17,67€

Za vzdialenou nádejou

Za vzdialenou nádejou

Peter Dubec, ViViT (2005)

20 krátkych a sviežich príbehov Lazarových sestier Márie a Marty. Viaceré známe biblické príbehy ich očami zažijeme plastickejšie a živšie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,83€

Ešte trochu dažďa

Ešte trochu dažďa

Básnická zbierka Marušky Kožlejovej, moderné básne písané voľným veršom, inšpirované každodennou poetikou plné novátorských obrazov a metafor, ilustrované fotografiami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,98€

Keď modlitba básňou je

Keď modlitba básňou je

Ivan Mucha, ViViT (2011)

Knižka plná kresťanskej poézie.V knihe nájdete:Cirkevný rok Biblickí hriešniciPríležitostné modlitbyZ najnovších veršov Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,45€

Príbehy Novej zmluvy dodnes živé IV.

Príbehy Novej zmluvy dodnes živé IV.

Majstrovsky prerozprávaná Biblia. Pútavé čítanie pre vaše deti, na konci príbehov s aktualizáciou pre dnešný život... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,25€

Za slobodu

Za slobodu

Miriam Jedlovská, ViViT (2016)
Stručné dejiny Izraela od počiatkov po Bar Kochbu

Prehľadné spracovanie dejín židovského národa od Abraháma po súčasnosť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Cirkev v útlaku

Pavel Uhorskai, ViViT (2018)
2. zväzok

Dokumenty utrpenia a odvážnej služby ďalších 18 predstaviteľov ECAV počas rokov komunistickej nadvlády. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€
11,16€

Príbehy Novej zmluvy dodnes živé I.

Príbehy Novej zmluvy dodnes živé I.

Majstrovsky prerozprávaná Biblia. Pútavé čítanie pra vaše deti, na konci príbehov s aktualizáciou pre dnešný život... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,25€