❄️Aktuálne knižné zľavy

Strojnícka fakulta Technickej univerzity

Našli sme 43 titulov

Matematika II.

Blahoslav Harman, Strojnícka fakulta Technickej univerzity (2003)
základy teórie určitého integrálu

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,25€
3,02€

Modelovanie technických systémov a javov v týchto systémoch

Modelovanie technických systémov a javov v týchto systémoch

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,43€

Geometrické modelovanie

Geometrické modelovanie

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,39€

Experimentálne metódy v mechanike

Skriptá Experimentálne metódy v mechanike obsahujú formulácie experimentálnych úloh, zovšeobecnenia poznatkov a redukciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,71€
5,31€

Hydraulické riešenie potrubných systémov

Hydraulické riešenie potrubných systémov

Monografia sa zaoberá problémom hydraulického riešenia zložitých potrubných systémov. Uvázda nevyhnutné základy mechaniky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,28€

Teória prestupu látky

Monografia je určená pre poslucháčov inžinierskeho a doktorandského štúdia v príslušných programoch a tiež pracovníkov výskumu, ktorí skúmajú problémy z oblasti prestupu látky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,10€
6,60€

Silový účinok partikulárnej látky na lopatku homogenizátora

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,85€
3,58€

Projektovanie a výstavba chemických a potravinárskych závodov

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,98€
4,63€

Cyklónové aparáty

Monografia sa zaoberá ucelenou teóriou na výpočet cyklónových aparátov. Na rozdiel od iných, doteraz publikovaných teórií, je táto teória spoločná pre výpočet aerocyklónov a hydrocyklónov. Autori ju nazvali Jednotná metóda výpočtu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
10,00€
9,30€

Mechanika tekutín

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,21€
5,78€

Analýza napätia na lopatku postupujúcu vrstvou partikulárnej látky

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,20€
7,63€

Pružnosť a pevnosť

Skripá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
17,76€
16,52€

Analýza napätia na lopatku postupujúcu vrstvou partikulárnej látky

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,20€
7,63€

Prestup hybnosti a kyslíka v cirkulačných bioreaktoroch

Prestup hybnosti a kyslíka v cirkulačných bioreaktoroch

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,69€

Aplikovaná fyzikálna chémia

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,07€
5,65€

Prejavy kompartment syndrómu

Monografia o akútnom kompartment syndróme sa zaoberá definíciou, výskytom, príčinami, diagnostikou a liečbou tejto náhlej ischemickej chirurgickej príhody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
105,60€
98,21€

Technológia I

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,61€
4,29€

Fyzika 1

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,89€
4,55€

Konštuovanie 2

Pracovné listy k prednáškam. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,29€
3,06€

Fyzika 2.

Základný kurz pre poslucháčov Strojníckej fakulty. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,51€
4,19€