🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Strojnícka fakulta Technickej univerzity

Našli sme 38 titulov

Teória prestupu látky

Monografia je určená pre poslucháčov inžinierskeho a doktorandského štúdia v príslušných programoch a tiež pracovníkov výskumu, ktorí skúmajú problémy z oblasti prestupu látky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,10€
6,60€

Experimentálne metódy v mechanike (Ladislav Starek, Vladimír Chmelko)

Skriptá Experimentálne metódy v mechanike obsahujú formulácie experimentálnych úloh, zovšeobecnenia poznatkov a redukciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,71€
5,31€

Modelovanie technických systémov a javov v týchto systémoch

Modelovanie technických systémov a javov v týchto systémoch

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,43€

Geometrické modelovanie

Geometrické modelovanie

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,39€

Hydraulické riešenie potrubných systémov (Michal Varchola, Bronislav Knížat, Pet

Hydraulické riešenie potrubných systémov (Michal Varchola, Bronislav Knížat, Pet

Monografia sa zaoberá problémom hydraulického riešenia zložitých potrubných systémov. Uvázda nevyhnutné základy mechaniky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
12,28€

Silový účinok partikulárnej látky na lopatku homogenizátora

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,85€
3,58€

Projektovanie a výstavba chemických a potravinárskych závodov

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,98€
4,63€

Procesné strojníctvo (Roman Fekete, Marián Peciar, Štefan Gužela)

Procesné strojníctvo sa zaoberá štúdiom javov, ktoré sa uplatňujú vo výrobných procesoch rozmanitých látok a na tieto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,98€
4,63€

Konštrukčná geometria

Učebnica obsahuje výber tém z niekoľkých odvetví geometrie - analytickej, deskriptívnej, diferenciálnej, počítačovej a geometrie vektorových priestorov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,95€
4,60€

Mechanika tekutín

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,21€
5,78€

Pružnosť a pevnosť (Vladimír Chmelko)

Skripá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
17,76€
16,52€

Prestup hybnosti a kyslíka v cirkulačných bioreaktoroch

Prestup hybnosti a kyslíka v cirkulačných bioreaktoroch

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
1,69€

Analýza napätia na lopatku postupujúcu vrstvou partikulárnej látky

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,20€
7,63€

Fyzika 1

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,89€
4,55€

Prejavy kompartment syndrómu

Monografia o akútnom kompartment syndróme sa zaoberá definíciou, výskytom, príčinami, diagnostikou a liečbou tejto náhlej ischemickej chirurgickej príhody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
105,60€
98,21€

Technológia I

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,61€
4,29€

Aplikovaná fyzikálna chémia

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,07€
5,65€

Konštuovanie 2

Pracovné listy k prednáškam. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,29€
3,06€

Fyzika 2.

Základný kurz pre poslucháčov Strojníckej fakulty. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,51€
4,19€

Technológia I (Bernard Benko)

Táto časť učebného textu sa zaoberá najmä zváraním, spájkovaním a tepelným delením. Je určená študentom 2. ročníka SjF pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,59€
2,41€