Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Našli sme 71 titulov

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos... (Leonid Kurmaz)

Leonid Kurmaz, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2014)
Publikácia sprístupňuje čitateľovi veľké množstvo overených riešení rôznych druhov pohonov a iných základných prvkov...

Publikácia sprístupňuje čitateľovi veľké množstvo overených riešení rôznych druhov pohonov a iných základných prvkov mechanizmov strojov. V knihe sú zároveň publikované výpočtové postupy strojových častí. Autori publikácie sú významnými univerzitnými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,80€
16,02€

Hygiena výživy a stravovania

Hygiena výživy a stravovania

Lucia Zeleňáková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2018)
Uplatňovanie hygienických zásad v zariadeniach spoločného stravovania

Vysokoškolská učebnica ponúka komplexný pohľad na uplatňovanie hygienických zásad v stravovacích prevádzkach. Rozvíja flexibilitu jednotlivcov s ohľadom na stále rastúce požiadavky gastronomickej praxe. Rozvoj profesionálnej osobnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,60€

Zoológia

Zoológia

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov jednotlivých programov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a pre študentov Fakulty biotechnológií a potravinárstva s možnosťou využitia aj v rámci ostatných fakúlt Slovenskej.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,60€

Výroba a využitie organických hnojív (Ladislav Ducsay, Ladislav Varga)

Obsah: 1.Organické hnojivá používané v poľnohospodárstve 2.Maštaľný hnoj 3.Hnojovica 4.Močovka 5.Hnojovka 6.Hydinový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,70€
10,53€

Chov a choroby psov

Chov a choroby psov

V učebnici sú zhrnuté najdôležitejšie poznatky o chove psov a ich najfrekventovanejších chorobách. Keďže doteraz nebola pre študentov zaujímajúcich sa o túto problematiku dostupná ucelená učebná pomôcka mala by táto učebnica prispie Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,20€

Genetika

Genetika

Odborná publikácia Genetika - výkladový slovník je významnou pomôckou pre študentov vo výučbe širokého okruhu predmetov súvisiacich a nadväzujúcich na genetiku. Slovník je pôvodná publikácia v slovenskom jazyku a je odporučenou literatúrou pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,30€

Mikrobiológia potravín (kolektív)

Obsah: 1.Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2.Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3.Kontrola... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,94€
17,05€

Technická mechanika - statika (Marian Kučera)

Marian Kučera, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2016)
Vysokoškolská učebnica je vhodnou učebnou pomôckou pri štúdiu predmetu technická mechanika. Obsah: 1.Základné pojmy a...

Vysokoškolská učebnica je vhodnou učebnou pomôckou pri štúdiu predmetu technická mechanika. Obsah: 1.Základné pojmy a axiómy.... 2.Nahradenie a rovnováha silových sústav 3.Statika viazaného hmotného objektu 4.Rovinné sústavy telies 5 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,81€
7,03€

Matematika s aplikáciami 2. časť (Dana Országhová) [SK]

Dana Országhová, , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2014)
Publikácia je tematicky rozdelená do piatich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Na konci prvej, druhej a...

Publikácia je tematicky rozdelená do piatich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Na konci prvej, druhej a štvrtej kapitoly sú uvedené zadania úloh s výsledkami, ktoré pomôžu overiť získané vedomosti. Z obsahu: 1: Funkcia dvoch reálnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,65€

Špeciálna reprodukcia zvierat (Danka Šťastná) [SK]

Danka Šťastná, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2016)
Učebnica je rozdelená na kapitoly podľa druhu zvierat a podkapitoly podľa priebehu reprodukčného procesu od popisu štruktúry...

Učebnica je rozdelená na kapitoly podľa druhu zvierat a podkapitoly podľa priebehu reprodukčného procesu od popisu štruktúry reprodukčných orgánov až k pôrodu zvierat. Samostatnú spoločnú kapitolu tvorí pohľad na najdôležitejšie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,45€
15,71€

Fyziológia živočíchov

Fyziológia živočíchov

Obsah tejto učebnice bol spracovaný na základe dlhoročných skúseností získaných v oblasti výučby fyziológie živočíchov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V jednotlivých kapitolách tejto učebnice sú zdôraznené interakcie hlavných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,50€

Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní (Karol Šinka)

Obsah: 1.Priestorové plánovanie ako nástroj integrovaného manažmentu krajiny 2.GIS ako nástroj priestorového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,15€
12,74€

Environmentálne technológie a technika (Ivan Janoško)

Obsah: 1.Úvod 2.Odpadové hospodárstvo 3.Komunálne odpady 4.Triedenie a spracovanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,55€
21,20€

Technická mechanika - Kinematika a dynamika (Marian Kučera)

Marian Kučera, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2016)
Vysokoškolská učebnica je určená študentom denného ako aj externého štúdia v prvom a druhom stupni štúdia a pre pedmet...

Vysokoškolská učebnica je určená študentom denného ako aj externého štúdia v prvom a druhom stupni štúdia a pre pedmet Aplikovaná mechanika v treťom stupni štúdia na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity... Ob Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,45€
6,71€

Úprava potravín a stravovanie (Marta Habánová) [SK]

Marta Habánová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2016)
Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov bakalárskeho štúdia odboru výživa ľudí s vývojom gastronómie a so...

Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov bakalárskeho štúdia odboru výživa ľudí s vývojom gastronómie a so základmi spoločného stravovania. Obsah: 1.História, súčasnosť a trendy v gastronómii 2.Spoločné stravovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,36€
14,72€

Riziká pri produkcii potravín (Mária Angelovičová) [SK]

Mária Angelovičová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2016)
Obsah: Riziká pri produkcii potravín 1.Riziká produkcie potravín a jej ochrana 2.Riziko - vymedzenie základných...

Obsah: Riziká pri produkcii potravín 1.Riziká produkcie potravín a jej ochrana 2.Riziko - vymedzenie základných pojmov 3.Pôda ako riziko pri produkcii surovín a potravín rastlinného pôvodu 4.Voda ako potenciálne riziko pri produkcii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
11,70€

Stroje pre rastlinnú výrobu (Jaroslav Páltik) [SK]

Jaroslav Páltik, , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2005)
Význam mechanizácie poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v odstraňovaní namáhavého a neproduktívneho spôsobu práce, v...

Význam mechanizácie poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v odstraňovaní namáhavého a neproduktívneho spôsobu práce, v skracovaní agrotechnických termínov, v znižovaní strát a zvyšovaní kvality zberaných produktov. I při veľkom pokroku v oblasti.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,10€
10,89€

Sprievodca svetom potravín (Jozef Golian) [SK]

Jozef Golian, , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2013)
Rady spotrebiteľom, na čo si dať pozor pri nakupovaní a manipulácii spotravinami. Za posledných dvadsať rokov sa výrazne...

Rady spotrebiteľom, na čo si dať pozor pri nakupovaní a manipulácii spotravinami. Za posledných dvadsať rokov sa výrazne zmenili podmienky pre podnikanie v oblasti potravín. Na jednej strane výrobcovia, ale hlavne distribúrori a predajcovia nastolili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,92€
7,13€

Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (Tatiana Bojňanská) [SK]

Tatiana Bojňanská, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2013)
Publikácia sa z celonárodného hľadiska zaoberá dôležitou problematikou hodnotenia kvality surovín a potravín rastlinného...

Publikácia sa z celonárodného hľadiska zaoberá dôležitou problematikou hodnotenia kvality surovín a potravín rastlinného pôvodu. Z odborného hľadiska sumarizuje najnovšie ucelené poznatky v oblasti kvality rastlinných surovín a z hľadiska zamerania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,40€
17,46€

Vegetačné štruktúry v sídlach (Ján Supuka) [SK]

Ján Supuka, , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2008)
Parky a záhrady Z obsahu: 1. Vývoj parkovej tvorby na Slovensku, 2. Štruktúra vegetácie v urbanistickej štruktúre...

1. Vývoj parkovej tvorby na Slovensku, 2. Štruktúra vegetácie v urbanistickej štruktúre mesta, 3. Novodobé trendy v tvorbe prírodných parkov a ekologických sietí v mestách, 4. Koncepčné prístupy v plánovaní vegetačných štruktúr, štndardy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,90€
14,31€