📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Našli sme 109 titulov

Technická mechanika

Učebnica pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,70€
10,54€

Hygiena výživy a stravovania

Lucia Zeleňáková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2018)
Uplatňovanie hygienických zásad v zariadeniach spoločného stravovania

Vysokoškolská učebnica ponúka komplexný pohľad na uplatňovanie hygienických zásad v stravovacích prevádzkach. Rozvíja flexibilitu jednotlivcov s ohľadom na stále rastúce požiadavky gastronomickej praxe. Rozvoj profesionálnej osobnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,66€
10,60€

Časti strojov

Časti strojov

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,20€

Genetika

Genetika

Cieľom vydania tejto učebnice je poskytnúť študentom aktuálny, zrozumiteľný a vyvážený súbor poznatkov z genetiky. Text sa skladá z 12 kapitol a doplňuje ho slovensko-anglický slovník najdôležitejších pojmov používaných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,70€

Špeciálna reprodukcia zvierat

Špeciálna reprodukcia zvierat

Danka Šťastná, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2016)
Učebnica je rozdelená na kapitoly podľa druhu zvierat a podkapitoly podľa priebehu reprodukčného procesu od popisu štruktúry...

Učebnica je rozdelená na kapitoly podľa druhu zvierat a podkapitoly podľa priebehu reprodukčného procesu od popisu štruktúry reprodukčných orgánov až k pôrodu zvierat. Samostatnú spoločnú kapitolu tvorí pohľad na najdôležitejšie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,45€

Všeobecná reprodukcia zvierat

Všeobecná reprodukcia zvierat

Pavel Šťastný, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2015)
Vysokoškolská učebnica sa zaoberá základnými princípmi reprodukcie zvierat, počnúc štruktúrou reprodukčných orgánov,...

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá základnými princípmi reprodukcie zvierat, počnúc štruktúrou reprodukčných orgánov, funkciami ich štruktúr, regulačnými mechanizmami regulujúcimi regulačný proces v celej jeho šírke. Zaoberá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,60€

Nákup a predaj

Nákup a predaj

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,20€

Meliorácie v poľnohospodárstve

Meliorácie v poľnohospodárstve

Ján Jobbágy, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2017)
vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie

vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,96€

Biochémia

Biochémia

V učebnici je spracovaná problematika biochémie na aktuálnej úrovni poznania, v prístupnej forme a v primeranom rozsahu tak, aby študenti mohli pochopiť podstatu biologických procesov uskutočňujúcich sa v živých organizmoch na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,70€

Biologická bezpečnosť

Vysokoškolská učebnica poskytuje prehľad o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) vo vzťahu k zdraviu človeka a k životnému prostrediu. Učebnica je rozdelená do 11 kapitol a súčasťou každej kapitoly je stručný prehľad... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,67€
9,70€

Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

Prehlbovanie a rozširovanie poznatkov o výskyte vody v určitej časti zemského povrchu neustále pokračuje, najmä v závislosti od intenzity ľudskej aktivity človeka v danom území. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,23€

Metabolické poruchy zvierat

Metabolické poruchy zvierat

Metabolizmus je základným prejavom živých organizmov. Je prostriedkom na získavanie pre organizmus nevyhnutných živín nielen na prežitie, ale pri zvieratách aj na zachovaniepopuláciea z hľadiska potrieb človeka aj na produkciu , ktorá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,29€

Stroje pre rastlinnú výrobu

Stroje pre rastlinnú výrobu

Jaroslav Páltik, , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2005)
Význam mechanizácie poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v odstraňovaní namáhavého a neproduktívneho spôsobu práce, v...

Význam mechanizácie poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v odstraňovaní namáhavého a neproduktívneho spôsobu práce, v skracovaní agrotechnických termínov, v znižovaní strát a zvyšovaní kvality zberaných produktov. I při veľkom pokroku v oblasti.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,10€

Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore

Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore

Projektovanie poľnohospodárskych systémov je súčasťou rozsiahlej vedecko-technickej disciplíny-poľnohospodárskeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,90€

Všeobecná zoohygiena

Všeobecná zoohygiena

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,80€

Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní

Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní

Obsah: 1.Priestorové plánovanie ako nástroj integrovaného manažmentu krajiny 2.GIS ako nástroj priestorového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,15€

Genetika

Genetika

Odborná publikácia Genetika - výkladový slovník je významnou pomôckou pre študentov vo výučbe širokého okruhu predmetov súvisiacich a nadväzujúcich na genetiku. Slovník je pôvodná publikácia v slovenskom jazyku a je odporučenou literatúrou pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,30€

Sprievodca svetom potravín

Jozef Golian, , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2013)
Rady spotrebiteľom, na čo si dať pozor pri nakupovaní a manipulácii spotravinami. Za posledných dvadsať rokov sa výrazne...

Rady spotrebiteľom, na čo si dať pozor pri nakupovaní a manipulácii spotravinami. Za posledných dvadsať rokov sa výrazne zmenili podmienky pre podnikanie v oblasti potravín. Na jednej strane výrobcovia, ale hlavne distribúrori a predajcovia nastolili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,92€
7,37€

Farmové chovy zveri

Farmové chovy zveri

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,60€

Zdravý životný štýl II

Zdravý životný štýl II

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,40€